Mga sinusuportahang browser at mobile system

Mga sinusuportahang browser

Sinusuportahan ang mga Smart campaign sa kasalukuyan at sa naunang pangunahing release ng Chrome, Firefox, Internet Explorer, at Safari. I-download ang pinakabagong bersyon ng isa sa mga browser sa ibaba para ma-access ang mga Smart campaign:

Kung hindi maaayos ang iyong problema sa pamamagitan ng pag-download ng pinakabagong browser mula sa listahan sa itaas, maaaring kailangan mo ring i-update ang iyong mga kagustuhan sa browser para payagan ang cookies at JavaScript.

Hindi subok sa Opera ang mga Smart campaign, kaya maaaring hindi gumana nang maayos ang ilang feature.

Mga sinusuportahang mobile app system

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu