Administrer brukere og tilgangsnivåer for managerkontoer

Via «Tilgang og sikkerhet»-menyen i managerkontoen din kan du invitere brukere til managerkontoen og administrere eksisterende brukere.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan administrere brukere av og brukeres tilgangsnivåer til managerkontoer. Du kan få mer bakgrunnsinformasjon ved å lese om tilgangsnivåer gitt brukere som er invitert til managerkontoer. Hvis du vil endre eierskapet av managerkontoen din, kan du lese om eierskap av kundekontoer.

Det er alltid en mulighet for at flere brukere av en managerkonto gjør motstridende endringer i den samme kontoen. For å unngå dette er det viktig at du forklarer nøye til alle brukerne hvilke roller og ansvarsområder de har i forbindelse med kontoadministrasjon og endringer som gjøres i kontoen.

Veiledning

Kontrollér tilgangsnivået

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet Tools and setting menu icon [Gear] øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Tilgang og sikkerhet under «Konto».
 4. Finn e-postadressen din, og kontrollér «Tilgangsnivå»-kolonnen.

Inviter brukere

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet Tools and setting menu icon [Gear] øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Tilgang og sikkerhet under «Konto».
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Under «Konto» er managerkontoen som standard valgt som kontoen du inviterer brukere til. Du kan klikke på rullegardinmenyen for å invitere brukere til andre kontoer du administrerer. Merk: Du kan ikke legge til administrative brukere i kontoer du administrerer, med mindre du eier den aktuelle kontoen.
 6. Velg ønsket tilgangsnivå.
 7. Skriv inn e-postadressen til den nye brukeren.
 8. Klikk på Send invitasjon.

Du kan se den inviterte personen under «Ubesvarte invitasjoner» på Brukere-siden, under «Tilgang og sikkerhet». Personen du har invitert, må takke ja til invitasjonen og opprette sin egen Google Ads-pålogging med e-postadressen du sendte invitasjonen til, eller med en e-postadresse vedkommende selv velger. Du blir varslet når svaret foreligger.

Administrer invitasjoner

For å se hvem du har invitert til kontoen, er det bare å følge denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilgang og sikkerhet under «Konfigurasjon». Der kan du se eventuelle ubesvarte invitasjoner.
 4. Hvis du vil trekke tilbake en ubesvart invitasjon, klikker du på Opphev i «Handlinger»-kolonnen.

Se hvem som har tilgang til kontoen din

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilgang og sikkerhet under «Konfigurasjon». Det vises en liste over brukere som har tilgang, og sikkerhetsnivået deres, under «Ubesvarte invitasjoner» (hvis det er aktuelt).
Merk: Hvis du vil se hvilken managerkonto en bruker er underlagt, kan du klikke på Se brukere fra hele hierarkiet.

Endre tilgangsnivå for brukere

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilgang og sikkerhet under «Konfigurasjon». Det vises en liste over brukere som har tilgang, og sikkerhetsnivået deres, under «Ubesvarte invitasjoner» (hvis det er aktuelt). Finn brukeren du vil endre tilgangsnivået for.
 4. I «Tilgangsnivå»-kolonnen plasserer du markøren over brukerens nåværende tilgangsnivå. Klikk på rullegardinpilen, og velg et nytt tilgangsnivå.

Fjern brukere fra managerkontoen din

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilgang og sikkerhet under «Konfigurasjon». Det vises en liste over brukere som har tilgang, og sikkerhetsnivået deres, under «Ubesvarte invitasjoner» (hvis det er aktuelt). Finn brukeren du vil fjerne fra managerkontoen din.
 4. Klikk på Fjern tilgang i «Handlinger»-kolonnen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false