Настройване на потвърдени обаждания

Потвърдените обаждания са броят на извършените обаждания от рекламата Ви, проследени чрез пренасочващ номер. Когато отговорите на входящо обаждане от рекламата си, то се отчита като потвърдено. Потвърдените обаждания включват осъществените обаждания до бизнеса Ви, пропуснатите такива, както и приетите чрез гласова поща. Също така научавате датата, часа, продължителността и местоположението на обаждането.

Как да настроите потвърдени обаждания, след като сте създали реклама

Можете да настроите потвърдени обаждания само в уеб версията на Google Ads.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании.
 3. На екрана за общ преглед „Кампании“ намерете картата за кампанията и кликнете върху Подробности.
 4. В „Подробности за кампанията“ превъртете страницата надолу до картата „Кликвания за обаждане“.
 5. В картата „Кликвания за обаждане“ намерете описанието за настройване на разширени показатели за обажданията.
 6. Кликнете върху Изпробване.

Ако все още не сте добавили телефонен номер към рекламата си, настройте потвърдените обаждания по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании.
 3. На екрана за общ преглед „Кампании“ намерете картата за кампанията, кликнете върху менюто с три точки и изберете Редактиране на телефонния номер.
 4. В диалоговия прозорец „Настройки за обаждането“ въведете телефонния си номер.
 5. Поставете отметка в квадратчето Включване на потвърдените обаждания и кликнете върху Запазване.

Ако вече сте добавили телефонен номер, но все още не сте включили потвърдените обаждания, настройте ги по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании.
 3. На екрана за общ преглед „Кампании“ намерете картата за кампанията, кликнете върху менюто с три точки и изберете Настройки за обаждането.
 4. В диалоговия прозорец „Настройки за обаждането“ поставете отметка в квадратчето Включване на потвърдените обаждания и кликнете върху Запазване.
ИЗПРОБВАЙТЕ СЕГА

Пренасочващ телефонен номер

Ако с рекламата си използвате отчитане на обажданията, към нея ще бъде зададен пренасочващ номер от Google. Ще го виждате само в интелигентната си кампания, когато се показва във версиите за настолни компютри или мобилни устройства на Google Търсене. Този пренасочващ номер няма да се вижда в профила Ви.

Ако бизнесът Ви използва идентификация на обаждането, телефонният номер на обаждащия се ще продължи да се показва както обикновено дори ако обаждането се маршрутизира през пренасочващия Ви телефонен номер.

Как функционират пренасочващите номера от Google

Пренасочващите номера от Google се присвояват динамично и могат да се променят или преразпределят (след като са били извадени от употреба за известен период от време). Ще определим безплатни или местни номера въз основа от въведения от Вас формат на номера за бизнеса Ви. Форматът на пренасочващия номер от Google може да се променя в зависимост от местоположението на бизнеса Ви и достъпността до телефонни номера. При възможност местните номера ще бъдат със същия регионален код или префикс като бизнеса Ви; в противен случай ще се използва местен префикс за географския Ви регион.

Тази функция понастоящем е налице само в Съединените щати. В някои случаи може да не са налице местни пренасочващи номера от Google. Тогава рекламата Ви ще показва безплатен пренасочващ номер от Google.

Тъй като пренасочващият Ви номер от Google може да се променя с времето и е предназначен само за проследяване на обажданията от интелигентните Ви кампании, не трябва да го публикувате на уебсайта си или с други форми на реклама.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си