Навигиране в интелигентните кампании

Добре дошли в интелигентните кампании. Готови ли сте да ги разгледате? Нека разберем какво можете да правите в профила си:

Преди да започнете

За да започнете, Ви препоръчваме да използвате браузъра Google Chrome, в който програмата Google Ads е оптимизирана да работи най-добре.

Инструкции

Придвижване между рекламите в кампанията Ви

За да се придвижвате между кампаниите и рекламните си групи, използвайте менюто на профила най-вляво. Ако използвате по-малък екран, менюто на профила е скрито по подразбиране. За да го отворите, задръжте курсора на мишката в лявата страна на страницата или кликнете върху иконата за меню Menu button.

За да филтрирате типовете кампании в менюто, кликнете върху иконата с три точки в менюто на профила. По този начин ще филтрирате и това, което виждате в основното работно пространство на профила си.

Придвижване между страниците в профила Ви

За да се придвижвате между основните страници в профила си, кликнете върху елементите в страничното меню, което е лентата от лявата страна на страницата. Съдържанието на страничното меню се променя в зависимост от това, дали сте на ниво профил или сте отворили конкретна кампания или рекламна група. В страничното меню се показват само опциите, които са уместни за въпросната кампания или рекламна група.

Получаване на статистика от Google

Страницата с общ преглед е отправната Ви точка, когато влезете в профила си. Тя разкрива генерирана от Google статистика за всяко ниво от профила Ви – от цялостните Ви кампании до конкретна рекламна група. Коригирайте периода от време, изберете кампания или кликнете върху конкретна подробност в карта, за да продължите да откривате още статистики.

Създаване на нови неща

За да създадете кампании, рекламни групи, реклами и ключови думи или да добавите рекламен график или насочване по местоположение, в страничното меню кликнете върху елемента, който искате да създадете, и след това – върху бутона със знак плюс.

Използване на отчитане

Можете да отворите отчетите си за ефективността, като кликнете върху Интелигентни кампании в левия панел за навигация. Ще видите общия преглед „Кампании“.

Оптимизиране на профила Ви

Вижте основните инструменти за оптимизиране и планиране, като кликнете върху Всички кампании в левия панел за навигация.

Преглед на важни сигнали

Прегледайте най-важните сигнали за профила си, като кликнете върху иконата на звънец в горния десен ъгъл на която и да е страница в профила си.

Управление на настройките за таксуване и тези на профила

За да отворите предпочитанията си за таксуване, управление на профила и известия, кликнете върху основната икона с три точки в горния десен ъгъл на профила си. Когато завършите, трябва само да затворите раздела, за да се върнете в новата версия на Google Ads.

Получаване на помощ

За да намерите помощ, кликнете върху основната икона с три точки в горния десен ъгъл на профила си и изберете Получаване на помощ.

Изпращане на отзиви

Ще се радваме да чуем какво мислите за новите интелигенти кампании. За да ни съобщите какво Ви допада и какво може да се подобри, кликнете върху иконата с три точки в горния десен ъгъл на профила си и изберете Изпращане на отзиви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си