Всичко за прекратяването на връзката на профили с профила Ви на мениджър

Ако не искате да управлявате конкретен профил, връзката между двата профила ще трябва да бъде прекратена от потребител с администраторски достъп до профила на мениджър или управлявания профил.

В тази статия се обяснява какво се случва, когато прекратите връзката на профил с профил на мениджър. За инструкции за прекратяване на връзка прочетете Прекратяване на връзката на профили с профила Ви на мениджър.

Начин на работа

Профилите на мениджър могат да преустановят отношенията с управляван профил по всяко време, като прекратят връзката с него, при условие че управляваният профил има поне един потребител с достъп до профила или е свързан с профил на мениджър, който има собственост над администраторските права за него. След прекратяването на връзката профилите вече няма да имат достъп до управлявания профил от профила на мениджър. 

Собственикът на отделен профил в Google Ads също може да прекрати връзката с профил на мениджър. Той няма да загуби историята на кампаниите си или достъпа си до функциите на Google Ads

След като връзката бъде прекратена, собственикът на профила в Google Ads може да бъде свързан с нов профил на мениджър.

Прекратяване на връзка и споделени списъци за ремаркетинг

Когато прекратите връзката с профила, който е използвал маркера за ремаркетинг или споделени списъци за ремаркетинг на профила на мениджър, списъците, които използват този споделен маркер, вече няма да се попълват в този профил, а профилът ще загуби достъп до всички споделяни от мениджъра списъци. Рекламните групи на профила, към които са насочени тези списъци, и всички кампании, които ги изключват, ще спрат да се показват. Ако профилът е споделял собствените си списъци, тази промяна може да засегне рекламните групи и кампании в други профили, които са насочени към тях. Научете повече за споделянето на маркер и списъци за ремаркетинг.

Прекратяване на връзката и проследяване на реализациите към профил в МКЦ

Ако прекратите връзката с профил, който е използвал маркера Ви за проследяване на реализациите към профил в МКЦ, този маркер повече няма да отчита реализациите за кликвания, които са възникнали след прекратяването на връзката с профила. Той обаче ще продължи да отчита реализациите за кликвания, възникнали преди прекратяването на връзката, по време на прозореца на реализациите (обикновено 30 дни). Ако управляваният профил е имал свой собствен маркер за проследяване на реализациите, инсталиран преди това на сайта, той ще възобнови работата си (освен ако не бъде заменен от маркер за проследяване на реализациите към профил в МКЦ на друг профил на мениджър). Научете повече за проследяването на реализациите към профил в МКЦ.

Прекратяване на връзката и консолидирано таксуване

Ако вече не искате профилът Ви на мениджър да бъде таксуван за управлявания профил, връзката с който планирате да прекратите, уверете се, че сте приключили всички бюджети във въпросния управляван профил, преди да прекратите връзката с него. Ако прекратите връзката между профилите, преди да направите това, няма да имате разрешение за редактиране на таксуването за управлявания профил и ще трябва да се обадите на Google директно, за да поискате помощ от екипа за поддръжка.

Ако възнамерявате да свържете профила с друг профил на мениджър, до който вече имате достъп, не е нужно да предприемате никакви действия, тъй като същият профил на мениджър ще продължава да бъде таксуван за профилите в него.

Важно: Прекратяването на връзката с управляван профил, който е на консолидирано таксуване, не променя настройките му за таксуване. След като прекратите връзката с профила, всички активни и предстоящи бюджети ще останат валидни и разходите за показване на реклами на профила ще продължат да бъдат таксувани към потребителския профил за плащания, свързан с консолидираното таксуване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си