ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอย่างมากระหว่างการรายงาน Google Ads แพลตฟอร์มอื่นๆ หรือการรายงานภายในของคุณ ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้เกิดจากหลากหลายปัจจัย

ปัจจัยที่เป็นไปได้มีดังนี้

หมายเหตุ: Google Ads จะรายงาน Conversion เฉพาะเมื่อมีการโต้ตอบกับ Google Ads (เช่น การคลิก) จากบัญชี Google Ads เดียวกัน หากคุณใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่ Google Ads เครื่องมือดังกล่าวอาจรายงาน Conversion จากการคลิกใน Google Ads ทั้งหมดทั่วทุกบัญชีของคุณ หรือระบุว่า Conversion เหล่านั้นมาจากแพลตฟอร์มอื่นๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

การเปรียบเทียบเมตริก Conversion ของ Analytics กับ Google Ads

ข้อมูล Conversion ในรายงานการระบุแหล่งที่มาเทียบกับแท็บแคมเปญ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว