ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

ข้อมูลในการรายงานของ Google Ads, แพลตฟอร์มอื่นๆ หรือการรายงานภายในของคุณอาจมีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย

ปัจจัยที่เป็นไปได้มีดังนี้

หมายเหตุ: Google Ads จะรายงาน Conversion เฉพาะเมื่อมีการโต้ตอบกับโฆษณา Google (เช่น คลิก) จากบัญชี Google Ads เดียวกัน หากคุณใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่ Google Ads เครื่องมือดังกล่าวอาจรายงาน Conversion จากการคลิกโฆษณา Google ทั้งหมดในบัญชีต่างๆ หรือระบุว่า Conversion เหล่านั้นมาจากแพลตฟอร์มอื่น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว