О власништву над клијентским налозима

Ако имате менаџерски налог, можете да будете власник клијентског налога. Власници имају пуне привилегије администраторског приступа и приступа подацима, што обухвата податке који могу да открију идентитет повезане са клијентским налогом. Међутим, они од клијентских налога не одузимају власништво над подацима нити административна права. Клијентски налог је и даље власник података и може да уклони власнички приступ опозивом везе.

Администратори менаџерских налога власника имају дозволу за обављање следећих радњи:

 • Да позивају кориснике са администраторским приступом клијентском налогу
 • Да уклањају кориснике са клијентског налога
 • Да одобравају или опозивају администраторски приступ корисницима клијентског налога
 • Да прихватају и одбијају захтеве за повезивање других менаџерских налога са клијентским налогом
 • Да онемогућавају власништво
 • Да преносе власништво на други менаџерски налог
 • Да опозивају везу других менаџерских налога са клијентским налогом
 • Да омогућавају дељење листа за поновно оглашавање на клијентском налогу како би те листе могле да се деле са другим налозима на менаџерском налогу

Напомена: Препоручујемо да менаџерски налог буде власник искључиво ако тај налог захтева ове привилегије

У овом чланку је објашњено како функционише власништво. Више информација потражите у чланку О менаџерским налозима.

Како функционише власништво

Клијентски налог може да има само једног власника. Ако менаџерски налог отвори нови налог, он аутоматски постаје његов власник. Међутим, ако менаџерски налог повеже постојећи налог, неће подразумевано имати власништво над тим клијентским налогом. Клијентски налог мора да омогући власништво менаџерском налогу.

Власништво може да се преноси, што значи да ако је менаџерски налог власник клијентског налога, онда власништво имају и сви менаџерски налози изнад тог менаџерског налога.

Нека менаџерски налог буде власник

Корисник са администраторским приступом клијентском налогу може да омогући менаџерском налогу да буде власник.

Напомена: Не можете да омогућите власништво ако немате администраторски приступ клијентском налогу или ако неки менаџерски налог већ има власништво над налогом. Да бисте променили менаџерски налог који има власништво, погледајте упутства за пренос власништва у наставку.
 1. Пријавите се на Google Ads клијентски налог (налог који није менаџерски).
 2. Кликните на икону алатке у горњем десном углу клијентског налога.
 3. У оквиру „Подешавања“ кликните на Приступ налогу.
 4. Кликните на Менаџери у менију у врху странице.
 5. Кликните на падајући мени у колони „Власник“ и изаберите Да.

Пренесите власништво на други менаџерски налог

Корисник са администраторским приступом менаџерском налогу власника може да пренесе власништво на други менаџерски налог.

Корисници клијентског налога немају дозволу за пренос власништва, али увек могу да опозову везу са менаџерским налогом који је власник. Када опозовете везу са менаџерским налогом власника, клијентски налог може да омогући власништво другом менаџерском налогу.

 1. Пријавите се на Google Ads менаџерски налог.
 2. Кликните на Подешавања у менију странице са леве стране.
 3. У делу „Подешавања подналога“ кликните на икону колона Колоне изнад табеле.
 4. Изаберите колону Власник.
 5. Кликните на Примени.
 6. Идентификујте налог за који желите да измените власништво.
 7. Кликните на стрелицу надоле у колони Власник.
 8. У падајућем менију изаберите менаџерски налог за који желите да буде једини власник или уклоните све власнике.

Онемогућите власништво

Корисник са администраторским приступом менаџерском налогу власника може да онемогући власништво. Да би обавио ова радњу, имајте на уму да клијентски налог мора да има бар једног корисника са администраторским приступом. Корисници клијентског налога немају дозволу да онемогуће власништво без опозива везе са менаџерским налогом.

 1. Пријавите се на Google Ads менаџерски налог.
 2. Кликните на Подешавања у менију странице са леве стране.
 3. У делу „Подешавања подређеног налога“ изаберите налоге за које желите да онемогућите власништво.
 4. Кликните на Измени.
 5. У падајућем менију изаберите Уклони власника.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем