Om eierskap av kundekontoer

Hvis du har en managerkonto, kan du være eier av en kundekonto. Eiere har administratortilgang og tilgang til data, som kan omfatte personlig identifiserende informasjon registrert i kundekontoen. Dette fjerner imidlertid ikke den aktuelle kundekontoens eierskap av dataene eller administrative rettigheter. Eieren av kundekontoen er fortsatt eier av de tilhørende dataene og kan fjerne eierskapstilgang ved å fjerne tilknytningen til managerkontoen.

Administratorbrukere i managerkontoer som er oppført som eiere, kan

 • invitere brukere med administratortilgang til kundekontoen
 • fjerne brukere fra kundekontoen
 • gi eller oppheve brukeres administratortilgang til kundekontoen
 • godta og avslå forespørsler om tilknytning til kundekontoen fra andre administratorer
 • deaktivere eierskap
 • overføre eierskapet til en annen managerkonto
 • fjerne tilknytningen mellom andre administratorer og kundekontoen
 • slå på deling av remarketinglister i kundekontoen, slik at listene i den kan deles med andre kontoer i managerkontoen
 • Juster sikkerhetsinnstillingene i kundekontoen
Merk: Det anbefales at en manager blir gjort til eier bare hvis managerkontoen krever slike tillatelser.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan eierskap fungerer. Hvis du vil ha mer bakgrunnsinformasjon, kan du lese om managerkontoer.

Sånn fungerer eierskap

Kundekontoer kan bare ha én eier. Hvis en administrator oppretter en ny konto, blir administratoren automatisk eier av kontoen. Om en administrator imidlertid tilknytter en eksisterende konto, gis ikke denne kontoen eierskap av kundekontoen som standard. Managerkontoens eierskap må aktiveres i kundekontoen.

Eierskap er basert på et hierarkisk system. I klartekst betyr dette at dersom managerkontoen din er angitt som eier av en kunde, tilfaller dette eierskapet også alle administratorene overordnet managerkontoen.

Angi administratorer som eiere

Brukere med administratortilgang til en gitt kundekonto kan angi managerkontoer som eiere av denne kontoen.

Merk: Du kan ikke aktivere eierskap hvis du ikke er gitt administratortilgang til kundekontoen eller en annen administrator allerede er kontoeieren. Hvis du vil endre administratoren som er gitt eierskapet, kan du følge veiledningen til overføring av eierskap nedenfor.
 1. Logg på Google Ads-kundekontoen din (ikke-managerkontoen).
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kundekontoen.
 3. Klikk på Kontotilgang under Konfigurasjon. 
 4. Klikk på Administratorer i menyen øverst på siden. 
 5. Klikk på rullegardinmenyen i Eier-kolonnen, og velg Ja.

Overfør eierskap til en annen administrator

Brukere med administratortilgang til eierens managerkonto kan overføre eierskapet til en annen administrator.

Brukere i kundekontoen har ikke tillatelse til å overføre eierskapet, men de kan fjerne tilknytningen til en administrator med eierskap. Når tilknytningen til en eieradministrator er fjernet, kan en annen administrator aktiveres som eier av kundekontoen.

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Et bilde av Kolonner-ikonet i Google Ads ovenfor tabellen du finner under «Innstillinger i underkontoen».
 4. Velg Eier-kolonnen.
 5. Klikk på Bruk.
 6. Identifiser kontoen der du vil endre eierskap.
 7. Klikk på rullegardinpilen i Eier-kolonnen.
 8. Velg hvilken administrator du vil at skal være den eneste eieren, fra rullegardinmenyen, eller velg å fjerne alle eierne.

Deaktiver eierskap

Brukere med administratortilgang til eierens managerkonto kan deaktivere eierskapet. Merk: For at du skal kunne gjennomføre denne handlingen, må kundekontoen må ha minst én bruker med administratortilgang. Brukere i kundekontoen har ikke tillatelse til å deaktivere eierskapet uten å fjerne tilknytningen til managerkontoen.

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 3. Velg kontoene der du vil deaktivere eierskap, under «Innstillinger for underkontoen».
 4. Klikk på Rediger.
 5. Velg Fjern eieren fra rullegardinmenyen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false