מידע על בעלות על חשבונות לקוח

אם יש לכם חשבון ניהול, אתם יכולים להיות הבעלים של חשבון לקוח. הבעלות מעניקה למנהלי מערכת בחשבון הניהול שלכם הרשאות לבצע את הפעולות הבאות:

 • להזמין משתמשים בעלי הרשאת גישה מנהלתית לחשבון הלקוח
 • להסיר משתמשים מחשבון הלקוח
 • להעניק למשתמשים הרשאת גישה מנהלתית לחשבון הלקוח או לבטל אותה
 • לאשר ולדחות בקשות לקישור מחשבונות ניהול אחרים אל חשבון הלקוח
 • להשבית בעלות
 • להעביר בעלות לחשבון ניהול אחר
 • לבטל את הקישור של חשבונות ניהול אחרים לחשבון הלקוח
 • לאפשר שיתוף של רשימות רימרקטינג בחשבון הלקוח, כך שיהיה ניתן לשתף את הרשימות בחשבון הלקוח עם חשבונות אחרים בחשבון הניהול

הערה: מומלץ להגדיר את חשבון הניהול כבעלים אך ורק אם ההרשאות האלה באמת נחוצות לחשבון הניהול 

מאמר זה מסביר איך פועלת בעלות. כדי לקבל עוד רקע, כדאי לקרוא את המאמר מידע על חשבונות ניהול.

איך פועלת בעלות

לחשבון לקוח יכול להיות בעלים אחד בלבד. אם חשבון ניהול יוצר חשבון חדש, הוא יהפוך באופן אוטומטי לבעלים של אותו חשבון. עם זאת, אם חשבון ניהול מקשר חשבון קיים, לא תהיה לו בעלות על חשבון הלקוח הזה כברירת מחדל. יש להפעיל בחשבון הלקוח בעלות של חשבון הניהול.

אם חשבון הניהול שלכם הוא הבעלים של חשבון לקוח, גם לכל חשבונות הניהול שמעל לחשבון הניהול שלכם תהיה בעלות עליו. 

הגדרת חשבון ניהול כבעלים

משתמש בעל הרשאת גישה מנהלתית יכול להגדיר חשבון ניהול כבעלים של חשבון הלקוח.

הערה: לא ניתן להפעיל בעלות אם אין לכם הרשאת גישה מנהלתית לחשבון הלקוח או אם לחשבון ניהול אחר כבר יש בעלות על החשבון. הוראות להעברת הבעלות לחשבון ניהול אחרת מפורטות בהמשך. 
 1. מתחברים לחשבון הלקוח ב-Google Ads (שאינו חשבון ניהול).
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים שבפינה השמאלית העליונה של חשבון הלקוח.
 3. בקטע "הגדרה", לוחצים על גישה לחשבון
 4. לוחצים על מנהלים בתפריט שלאורך החלק העליון של הדף. 
 5. לוחצים על העמודה "בעלים" ובוחרים באפשרות כן.

העברת הבעלות לחשבון ניהול אחר

משתמש שיש לו הרשאת גישה מנהלתית לחשבון ניהול המוגדר כבעלים יכול להעביר את הבעלות לחשבון ניהול אחר. למשתמשים בחשבון הלקוח אין הרשאה להעביר בעלות.

 1. מתחברים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. לוחצים על הגדרות בתפריט הדפים שמימין.
 3. בקטע "הגדרות חשבון משנה", לוחצים על סמל העמודות עמודות שמעל הטבלה.
 4. בוחרים את העמודה בעלים.
 5. לוחצים על אישור.
 6. מאתרים את החשבון שאת הבעלות עליו רוצים לשנות.
 7. לוחצים על החץ לתפריט הנפתח שבעמודה בעלים
 8. בתפריט הנפתח, בוחרים את חשבון הניהול שרוצים להגדיר כבעלים היחיד, או בוחרים להסיר את כל הבעלים.

השבתת הבעלות

משתמש עם הרשאת גישה מנהלתית בחשבון ניהול המוגדר כבעלים יכול להשבית את הבעלות. המשמעות היא שחשבון הלקוח יהיה הבעלים של עצמו. לתשומת ליבכם, כדי להשלים את הפעולה הזו, צריך להיות בחשבון הלקוח לפחות משתמש אחד עם הרשאת גישה מנהלתית. למשתמשים בחשבון הלקוח אין הרשאה להשבית את הבעלות.

 1. מתחברים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. לוחצים על הגדרות בתפריט הדפים שמימין.
 3. בקטע "הגדרות חשבון משנה", בוחרים את החשבונות שבהם רוצים להשבית את הבעלות.
 4. לוחצים על עריכה.
 5. בתפריט הנפתח, בוחרים באפשרות הסרת הבעלים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה