Всичко за собствеността върху клиентските профили

Ако имате профил на мениджър, можете да сте собственик на клиентски профил. Собствениците имат администраторски достъп и права за достъп до данни, които могат да включват информация, позволяваща лично идентифициране (PII), прикачена към клиентския профил, но не възприемат собствеността върху данните или администраторските права на клиентските профили. Клиентският профил продължава да е собственик на данните си и може да премахне достъпа с права на собственик чрез прекратяване на връзката.

Потребителите с администраторски достъп до мениджъри с права на собственик имат разрешението да изпълняват следните действия:

 • Поканване на потребители с администраторски достъп до клиентския профил
 • Премахване на потребители от клиентския профил
 • Предоставяне или отмяна на администраторски достъп за потребителите в клиентския профил
 • Приемане и отхвърляне на заявки за свързване от други мениджъри с клиентския профил
 • Изключване на правата на собственик
 • Прехвърляне на собствеността към друг профил на мениджър
 • Прекратяване на връзката с други мениджъри от клиентския профил
 • Активиране на споделянето на списъци за ремаркетинг в клиентския профил, така че списъците на клиентския профил да могат да се споделят с други профили в профила на мениджър
Забележка: Препоръчва се мениджър да стане собственик само и единствено ако профилът на мениджър изисква такива права.

В тази статия се обяснява как функционира собствеността. За повече информация прочетете Всичко за профилите на мениджър.

Как функционира собствеността

Клиентски профил може да има само един собственик. Ако мениджър създаде нов профил, той автоматично ще му стане собственик. Ако обаче мениджър свърже съществуващ профил, по подразбиране той няма да бъде собственик за този клиентски профил. Клиентският профил трябва да активира правата на собственик за профила на мениджър.

Правата на собственик са транзитивни, което означава, че ако профилът Ви на мениджър е собственик на клиентски профил, всички мениджъри над него също ще бъдат собственици.

Преобразуване на мениджър в собственик

Профил на мениджър може да бъде направен собственик от потребител с администраторски достъп до клиентския профил.

Забележка: Не можете да активирате собствеността, ако нямате администраторски достъп до клиентския профил или ако мениджър вече е негов собственик. За да промените това кой мениджър да има права на собственик, вижте инструкциите за прехвърляне на собствеността по-долу.
 1. Влезте в клиентския си профил в Google Ads (профил, който не е на мениджър).
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на клиентския профил.
 3. В „Настройки“ кликнете върху Достъп до профила.
 4. Кликнете върху Мениджъри в менюто в горната част на страницата.
 5. Кликнете върху падащото меню в графата „Собственик“ и изберете Да.

Прехвърляне на собствеността на друг мениджър

Потребител с администраторски достъп до профил на мениджър на собственик може да прехвърли собствеността на друг мениджър.

Потребителите в клиентския профил нямат разрешение за прехвърляне на собствеността, но винаги могат да прекратят връзката на мениджър с права на собственик. След като връзката с мениджъра с права на собственик бъде прекратена, клиентският профил може да активира права на собственост за друг мениджър.

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху Настройки в страничното меню вляво.
 3. В „Настройки на подпрофил“ кликнете върху иконата за графи Графи над таблицата.
 4. Изберете графата Собственик.
 5. Кликнете върху Прилагане.
 6. Намерете профила, чиято собственост искате да промените.
 7. Кликнете върху стрелката за падащо меню в графата Собственик.
 8. В падащото меню изберете мениджъра, който искате да бъде единствен собственик, или изберете да премахнете всички собственици.

Изключване на правата на собственик

Потребител с администраторски достъп до мениджър с права на собственик може да изключи правата на собственост. Имайте предвид, че за да се изпълни това действие, клиентският профил трябва да има поне един потребител с администраторски достъп. Потребителите в клиентския профил нямат разрешение да изключват правата на собственост, без да прекратят връзката с профила на мениджър.

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху Настройки в страничното меню вляво.
 3. В „Настройки на подпрофил“ изберете профилите, за които искате да изключите собствеността.
 4. Кликнете върху Редактиране.
 5. В падащото меню изберете Премахване на собственик.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си