Всичко за собствеността над администраторските права на управлявани профили

Ако имате профил на мениджър, можете да сте собственик на администраторските права на управляван профил, което Ви дава възможност да управлявате потребителския достъп до управлявания профил.

В тази статия се разяснява как функционира собствеността над администраторските права. За повече информация прочетете Всичко за профилите на мениджър.

Как функционира собствеността над администраторските права

Мениджърите, които са собственици на администраторските права, могат да правят следното:

  • Предоставяне и прекратяване на достъпа за всички потребители в управлявания профил.
  • Промяна на нивата на достъп за всички потребители в управлявания профил.
  • Приемане/отхвърляне на заявките за свързване към управляваните профили от други мениджъри.
  • Включване и изключване на собствеността над администраторските права за други мениджъри.
  • Премахване на потребители от управляван профил.
  • Включване и изключване на споделянето на списък за ремаркетинг за управляван профил.

Ако мениджър свърже съществуващ профил, по подразбиране той няма да бъде собственик на администраторските права за този управляван профил.

​Ако мениджър създаде нов профил, той автоматично става собственик на неговите администраторски права. Дори ако потребител с администраторски достъп бъде добавен към управлявания профил, мениджърът продължава да е собственик на администраторските права.

Как да направите мениджър собственик на администраторските права

Профилът на мениджър трябва да бъде направен собственик на администраторските права на профила от самия профил. Това става по следния начин:

  1. Кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл на управлявания профил.
  2. В „Настройки“ кликнете върху Достъп до профила
  3. Кликнете върху подстраницата Мениджъри.
  4. Включете настройката в графата „Собственик на администраторските права“.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си