Giới thiệu về việc liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý

Để bắt đầu sử dụng tài khoản người quản lý, bạn cần liên kết tài khoản này với một tài khoản Google Ads hiện tại/mới hoặc với tài khoản người quản lý khác. Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập một lần là có thể xem thông tin trên nhiều tài khoản và chuyển đổi giữa tất cả các tài khoản được liên kết.

Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về việc liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý của bạn. Để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này, hãy xem Liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý.

Cách hoạt động

Việc coi tài khoản người quản lý như một cái cây có thể hữu ích. Mỗi tài khoản người quản lý cấp cao nhất có thể phân nhánh để quản lý các tài khoản cá nhân hoặc các tài khoản người quản lý khác. Sau đó, các tài khoản người quản lý đó có thể phân nhánh để quản lý nhiều tài khoản cá nhân khác hoặc các tài khoản người quản lý khác, v.v.

Sau đây là một số giới hạn cần lưu ý:

 • Số lượng tài khoản không phải người quản lý đang hoạt động tối đa mà tài khoản người quản lý có thể liên kết vào một thời điểm nhất định tùy thuộc vào mức chi tiêu hàng tháng của các tài khoản trong 12 tháng gần nhất. Tìm hiểu thêm về cách xác định giới hạn tài khoản tối đa cho tài khoản người quản lý của bạn.
 • Một tài khoản Google Ads cá nhân không thể là khách hàng trực tiếp của hơn 5 tài khoản người quản lý.
 • Một tài khoản người quản lý không thể là khách hàng trực tiếp của hơn 1 tài khoản người quản lý khác.
 • Cấu trúc tài khoản khách hàng của bạn không được gồm quá 6 cấp.
 • Một tài khoản Google Ads cá nhân không thể liên kết với nhiều hơn một tài khoản người quản lý trong cùng hệ thống thứ bậc MCC.
   

Phân cấp tài khoản người quản lý

Liên kết với tài khoản Google Ads cá nhân hiện tại

Khi bạn liên kết tài khoản người quản lý của mình với tài khoản Google Ads hiện tại, tài khoản khách hàng ban đầu sẽ không thay đổi và lịch sử tài khoản vẫn giữ nguyên. Từ góc nhìn của người dùng ban đầu, tài khoản sẽ vẫn như vậy và có thể truy cập bằng cùng thông tin đăng nhập như trước đây và có các quyền tương tự. Ví dụ: người dùng ban đầu của tài khoản khách hàng tiếp tục có quyền truy cập vào tính năng thanh toán của tài khoản, đồng thời tính năng lập hóa đơn và các phương thức thanh toán không thay đổi, trừ khi bạn chọn thiết lập tính năng thanh toán tổng hợp

Xin lưu ý rằng khi bạn liên kết tài khoản người quản lý của mình với tài khoản Google Ads hiện tại, theo mặc định, tài khoản người quản lý sẽ không có quyền sở hữu quản trị đối với tài khoản khách hàng đó. Quyền sở hữu quản trị sẽ phải được bật cho tài khoản người quản lý trong tài khoản khách hàng. 

Bạn cũng có thể tạo tài khoản Google Ads mới ngay từ tài khoản người quản lý của mình. Các tài khoản mới này sẽ tự động liên kết với tài khoản người quản lý của bạn và bạn có thể mời người dùng vào tài khoản nếu cần. Tìm hiểu thêm về cách tạo tài khoản mới từ tài khoản người quản lý.

Liên kết với tài khoản người quản lý

Bạn cũng có thể liên kết một tài khoản người quản lý khác với tài khoản người quản lý của mình và quản lý tài khoản này giống như cách bạn quản lý các tài khoản Google Ads cá nhân. Việc này cho phép bạn quản lý và xem dữ liệu cho tất cả các tài khoản Google Ads liên kết với tài khoản người quản lý đó.  Như đã lưu ý ở trên, một tài khoản người quản lý không được nằm dưới sự quản lý trực tiếp của hơn một tài khoản người quản lý khác.

Khi tài khoản người quản lý của bạn liên kết với tài khoản người quản lý khác, đây là cách mọi thứ hoạt động đối với người dùng có quyền truy cập vào tài khoản người quản lý của bạn:

 • Nếu tài khoản người quản lý của bạn nằm bên trên tài khoản người quản lý kia trong cấu trúc tài khoản (nghĩa là tài khoản của bạn quản lý tài khoản người quản lý kia), thì những người dùng có quyền truy cập vào tài khoản người quản lý của bạn có thể thực hiện thay đổi cho tài khoản người quản lý kia. 
 • Nếu tài khoản người quản lý của bạn nằm bên dưới tài khoản người quản lý kia trong cấu trúc tài khoản (nghĩa là tài khoản của bạn nằm dưới sự quản lý của tài khoản người quản lý kia), thì những người dùng có quyền truy cập vào tài khoản người quản lý của bạn sẽ không thể thực hiện thay đổi cho tài khoản của bạn.

Tạo người quản lý phụ cho tài khoản người quản lý của bạn

Sau khi bạn liên kết tài khoản người quản lý của mình với một tài khoản người quản lý khác, bạn có thể đặt tài khoản được liên kết đó làm người quản lý cho một số tài khoản khách hàng của mình. Sau đó, tài khoản người quản lý được liên kết đó sẽ trở thành người quản lý phụ trong tài khoản người quản lý của bạn. Xem ví dụ bên dưới về cách bạn có thể tạo và sử dụng người quản lý phụ. 

Ví dụ:

Amy quản lý 5 tài khoản bao gồm 2 tài khoản cho bán hàng trực tiếp và 3 tài khoản cho bán hàng theo kênh. Cô muốn đối tác của mình, Bill, quản lý tài khoản bán hàng theo kênh. Để thực hiện điều này:

 1. Bill tạo tài khoản người quản lý của riêng mình.
 2. Amy liên kết tài khoản người quản lý mới của Bill với tài khoản người quản lý của chính cô. Hiện giờ Bill có tài khoản người quản lý phụ được quản lý bởi tài khoản của Amy.
 3. Amy thay đổi người quản lý cho 3 tài khoản bán hàng theo kênh sang tài khoản người quản lý của Bill.

Hiện giờ Bill có quyền truy cập vào 3 tài khoản anh ấy cần, trong khi Amy vẫn có thể xem mỗi tài khoản này từ tài khoản người quản lý cấp cao nhất của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố