Prepojenie účtov s účtom správcu

Ak chcete začať používať svoj účet správcu, budete ho musieť prepojiť s existujúcim alebo novým účtom Google Ads, prípadne iným účtom správcu. Potom môžete zobrazovať informácie vo viacerých účtoch a prepínať medzi všetkými prepojenými účtami v rámci jedného prihlásenia.

Tento článok obsahuje podrobnejšie informácie o prepájaní účtov s účtom správcu. Príslušné pokyny s návodmi nájdete v článku o prepájaní účtov s účtami správcu.

Ako to funguje

Účet správcu si možno predstaviť ako strom. Každý účet správcu najvyššej úrovne sa môže vetviť a spravovať individuálne účty alebo ďalšie účty správcu. Tieto účty správcu sa môžu ďalej vetviť a spravovať ďalšie individuálne účty alebo ďalšie účty správcu atď.

Nižšie uvádzame obmedzenia, na ktoré treba myslieť:

  • Maximálny počet aktívnych účtov iných, než sú účty správcu, s ktorými môže byť váš účet správcu v konkrétnom čase prepojený, závisí od mesačných výdavkov vašich účtov za posledných 12 mesiacov. Prečítajte si viacej o tom, ako sa určuje maximálny počet účtov pre váš účet správcu.
  • Individuálny účet Google Ads nemôže byť priamo spravovaný ako klient viac než piatimi účtami správcu.
  • Účet správcu nemôže byť priamo spravovaný ako klient viac než jedným ďalším účtom správcu.
  • Štruktúra vášho klientskeho účtu nesmie mať viac než šesť úrovní.
  • Individuálny účet Google Ads nie je možné v rovnakej hierarchii MKC prepojiť s viac než jedným účtom správcu.

Hierarchia účtov správcov

Prepojenie s existujúcim individuálnym účtom Google Ads

Po prepojení vášho účtu správcu s existujúcim účtom Google Ads zostane pôvodný klientsky účet nezmenený a história účtu zostane nedotknutá. Z pohľadu pôvodného používateľa bude účet vyzerať rovnako a bude prístupný pomocou rovnakých prihlasovacích údajov ako predtým. Zachovajú sa aj povolenia. Napríklad pôvodní používatelia klientskeho účtu budú mať aj naďalej prístup k fakturácii účtu a fakturácia a spôsoby platby sa nezmenia, ak sa nerozhodnete prejsť na konsolidovanú fakturáciu.

Pripomíname, že keď prepojíte účet správcu s existujúcim účtom Google Ads, tento účet nebude mať predvolene správcovské vlastníctvo klientskeho účtu. Správcovské vlastníctvo budete musieť zapnúť pre účet správcu v klientskom účte.

Nové účty Google Ads môžete vytvárať aj priamo zo svojho účtu správcu. Tieto účty sú automaticky prepojené s vaším účtom správcu a podľa potreby môžete do účtu pozývať používateľov. Prečítajte si viacej o vytváraní nových účtov z účtu správcu.

Prepojenie s účtom správcu

So svojím účtom správcu môžete prepojiť aj iný účet správcu a spravovať takýto účet rovnako, ako spravujete individuálne účty Google Ads.Môžete tak tiež spravovať a zobrazovať údaje pre všetky účty Google Ads prepojené s daným účtom správcu. Ako sme uviedli vyššie, účet správcu nemôže byť priamo spravovaný viac ako jedným ďalším účtom správcu.

Po prepojení vášho účtu správcu s iným účtom správcu platia pre používateľov s prístupom k vášmu účtu správcu nasledujúce pravidlá:

  • Ak je váš účet správcu v štruktúre účtov nad druhým účtom správcu (váš účet teda spravuje druhý účet správcu), používatelia s prístupom k vášmu účtu správcu môžu vykonávať zmeny v druhom účte správcu.
  • Ak je váš účet správcu v štruktúre účtov pod druhým účtom správcu (váš účet je teda spravovaný druhým účtom správcu), používatelia s prístupom k vášmu účtu správcu nebudú môcť vykonávať zmeny v druhom účte správcu.

Vytváranie účtov podsprávcu pre účet správcu

Keď prepojíte svoj účet správcu s iným účtom správcu, z tohto prepojeného účtu môžete urobiť správcu pre niektoré z vašich klientskych účtov. Tento prepojený účet správcu sa následne stane účtom podsprávcu vo vašom účte správcu. Nasledujúci príklad uvádza, ako môžete vytvárať a používať účty podsprávcu.

Príklad

Anna spravuje päť účtov, z ktorých dva sú venované priamemu predaju a tri partnerskému predaju. Chce, aby jej partner Viliam spravoval účty partnerského predaja. Postup:

  1. Viliam si vytvorí vlastný účet správcu.
  2. Anna prepojí Viliamov nový účet správcu so svojím účtom správcu. Viliam má teraz účet podsprávcu spravovaný cez Annin účet.
  3. Anna zmení správcu troch účtov partnerského predaja na Viliamov účet správcu.

Viliam tak má prístup k trom účtom, ktoré potrebuje, zatiaľ čo Anne sa tieto účty stále zobrazujú v jej účte správcu najvyššej úrovne.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory