Tạo Tài khoản Google Ads mới từ tài khoản người quản lý

Bạn có thể tạo Tài khoản Google Ads mới ngay từ tài khoản người quản lý của mình mà không cần thêm địa chỉ email hoặc mật khẩu. Tùy chọn này chỉ có khi bạn đang sử dụng Google Ads. Bạn sẽ không thể tạo tài khoản bằng Google Ads Editor.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản mới từ tài khoản người quản lý. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách liên kết các tài khoản hiện có.

Cách thức hoạt động

Tài khoản Google Ads này sẽ không có người dùng và sẽ không có cách nào để người dùng truy cập trực tiếp vào tài khoản trừ khi bạn mời họ truy cập vào tài khoản với tư cách là người dùng . Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ không thể hủy liên kết tài khoản này khỏi tài khoản người quản lý nếu trước đó bạn chưa mời ít nhất một người dùng truy cập vào tài khoản đó bằng quyền truy cập quản trị. 

Việc tạo tài khoản này không cấp cho tài khoản người quản lý thêm quyền kiểm soát đối với hoạt động quản lý hằng ngày của tài khoản. Tuy nhiên, tài khoản người quản lý sẽ tự động trở thành chủ sở hữu quản trị của tài khoản. Điều này có nghĩa là tài khoản người quản lý có thể mời người dùng vào tài khoản, chấp nhận lời mời người dùng, chấm dứt vai trò người quản lý khác, chấp nhận lời mời cho người quản lý khác hoặc từ chối một người quản lý khác.

Xin lưu ý rằng, như với các tài khoản cá nhân thông thường, các tài khoản mà bạn tạo từ tài khoản người quản lý sẽ bị hủy nếu không hoạt động trong hơn 15 tháng

Tùy chọn cài đặt thông báo 

Hệ thống sẽ gửi các cảnh báo quan trọng về tài khoản (cho những tài khoản do tài khoản người quản lý tạo) tới địa chỉ email liên kết với tài khoản người quản lý. Tuy nhiên, theo mặc định, tài khoản người quản lý sẽ không nhận được các thông báo khác của tài khoản khách hàng. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo nếu cần.

Mẹo: Bạn có thể tạo nhiều Tài khoản Google Ads cùng lúc bằng tính năng tải lên hàng loạt.

Tạo tài khoản từ tài khoản người quản lý của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở đầu trang.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhấp vào Tạo tài khoản mới.
 5. Chọn tài khoản bạn muốn tạo: tài khoản Google Ads hoặc tài khoản Chiến dịch thông minh.
  Lưu ý: Việc chọn tài khoản Chiến dịch thông minh sẽ tạo tài khoản Google Ads có Chiến dịch thông minh ở Chế độ thông minh. Nếu chọn loại tài khoản này, bạn có thể chuyển sang Chế độ chuyên gia bất cứ lúc nào. Đồng thời, bạn cũng có thể tạo các chiến dịch Google Ads khác ở Chế độ chuyên gia.
 6. Đặt tên cho tài khoản mới (đây là tên bạn và tài khoản khách hàng của bạn sẽ thấy).
 7. Chọn quốc gia và múi giờ từ trình đơn thả xuống. Bạn không thể thay đổi các tùy chọn cài đặt này sau đó, vì vậy, hãy chọn cẩn thận.
 8. Chọn đơn vị tiền tệ cố định cho tài khoản này. Hãy xem xét các tùy chọn thanh toán có sẵn cho các loại nội tệ trước khi bạn quyết định. Không phải mọi đơn vị tiền tệ đều có thể sử dụng ở tất cả các khu vực.
 9. Nhấp vào phần Mời người dùng vào tài khoản này (tùy chọn) nếu bạn muốn cho phép người dùng khác truy cập vào tài khoản Google Ads này. Nếu không, bạn có thể chọn tạo tài khoản không có người dùng. Để mời người dùng khác, hãy nhập địa chỉ email của họ và chọn cấp quyền truy cập mà bạn muốn cấp cho họ: "Quyền quản trị", "Quyền truy cập thông thường" hoặc "Quyền chỉ đọc".  Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập trong tài khoản người quản lý.
 10. Nhấp vào phần Tạo tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố