Създаване на профили в Google Ads от профилите Ви на мениджър

Можете да създадете нов профил в Google Ads директно от профила си на мениджър без допълнителен имейл адрес или парола. Тази опция е налице само когато използвате Google Ads. Не можете да създадете профил, ако използвате Google Ads Редактор.

В тази статия се обяснява как да създавате нови профили от профила си на мениджър. Можете също така да научите повече за свързването на съществуващи профили.

Начин на работа

В този профил в Google Ads няма да има потребители и няма да има начин потребител да получи директен достъп до него, освен ако не го поканите като потребител в профила. След като създадете профила, няма да можете да прекратите връзката с него от профила си на мениджър, без първо да поканите в профила поне един потребител с администраторски достъп. 

Създаването на този профил не дава на профила Ви на мениджър повече контрол над ежедневното му управление. Това ще означава обаче, че профилът на мениджър автоматично е собственик на администраторските права на профила. В този смисъл профилът на мениджър има възможност да кани потребители в профила, да приема покани на потребители, както и да прекратява, да приема покана за друг мениджър и да отхвърля друг мениджър.

Имайте предвид, че както и при обикновените лични профили, профилите, създавани от профила Ви на мениджър, ще бъдат закрити, ако са неактивни повече от 15 месеца

Настройки за известия 

Критичните сигнали за профилите, създадени от профили на мениджър, се изпращат до имейл адреса, свързан с профила на мениджър. Този профил на мениджър обаче няма да получава други известия за клиентския профил по подразбиране. Настройките за известия могат да бъдат променяни при необходимост.

Съвет: Винаги можете да създадете няколко профила в Google Ads едновременно, като използвате групово качване.

Създаване на профил от профила Ви на мениджър

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки и след това – върху Настройки на подпрофил в горната част на страницата.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Създаване на нов профил.
 5. Изберете какъв профил искате да създадете: профил в Google Ads или профил за интелигентна кампания.
  Забележка: Ако изберете профил за интелигентна кампания, ще създадете профил в Google Ads с интелигентни кампании в интелигентен режим. Ако направите този избор, винаги можете да направите промяна към експертен режим, където могат да се създават други кампании в Google Ads.
 6. Дайте име на новия профил (това е името, което Вие и клиентските Ви профили ще виждате).
 7. Изберете държава и часова зона от падащите менюта. Тези настройки не могат да се променят по-късно, затова избирайте внимателно.
 8. Изберете валутата, която винаги да се използва в този профил. Прегледайте наличните опции за плащане с местна валута, преди да вземете решение. Не всички валути се поддържат навсякъде.
 9. Кликнете върху Изпращане на покани на потребители за този профил (по избор), ако искате да предоставите достъп на друг потребител до този профил в Google Ads. В противен случай можете да създадете профила без потребители. За да поканите друг потребител, въведете имейл адреса му и изберете нивото на достъп, което искате да му предоставите: „Администраторски достъп“, „Стандартен достъп“ или „Достъп само за четене“.  Научете повече за нивата на достъп в профилите на мениджър.
 10. Кликнете върху Създаване на профил.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си