Quản lý từ khóa (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ bạn chọn để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bạn có thể sử dụng từ khóa để chỉ tiếp cận những người quan tâm nhất (những người có nhiều khả năng trở thành khách hàng của bạn hơn). Việc sử dụng từ khóa có thể làm tăng doanh thu và giảm chi phí của bạn.

Với ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động, bạn có thể chọn các từ khóa phù hợp và có chất lượng cao cho các chiến dịch quảng cáo của mình ngay cả khi bạn không dùng máy tính. Trong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách quản lý danh sách từ khóa của mình bằng cách thêm, chỉnh sửa và xóa các từ, nhận ý tưởng mới về các từ và xem thông tin dự đoán về hiệu quả hoạt động của các từ.

Thêm từ khóa

 1. Từ thanh điều hướng ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào nút dấu cộng .
 3. Chọn chiến dịch, sau đó chọn nhóm quảng cáo cho từ khóa mới của bạn.
 4. Nhấn vào + Thêm từ khóa.
 5. Nhập từ hoặc cụm từ làm từ khóa, sau đó chọn kiểu khớp từ khóa phù hợp.
 6. Nhấn vào biểu tượng đánh dấu Chrome mobile checkmark icon.
 7. Nhấn vào nút Lưu, hoặc để tiếp tục thêm từ khóa vào cùng một nhóm quảng cáo, hãy nhấn vào nút + Thêm từ khóa.

Chỉnh sửa từ khóa

 1. Nhấn vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì
 2. Nhấn vào từ khóa mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Từ thanh điều hướng ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Từ khóa.
 4. Từ đây, bạn có thể thay đổi từ khóa hoặc kiểu khớp. Người dùng có thể chỉnh sửa thêm các trường khác, chẳng hạn như số tiền giá thầu và trạng thái.
 5. Nhấn vào nút Lưu.

Nếu thay đổi văn bản hoặc loại đối sánh cho một từ khóa hiện tại, bạn sẽ chỉ có thể xem dữ liệu về hiệu quả hoạt động trước đây đối với các từ khóa đã xóa.

Xóa từ khóa

 1. Từ thanh điều hướng ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào từ khóa mà bạn muốn xóa. Nhấn vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì rồi nhấn vào nút Xóa từ khóa. Bạn cần xác nhận trước khi xóa từ khóa.

Nhận các ý tưởng từ khóa

 1. Từ thanh điều hướng ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào nút dấu cộng .
 3. Chọn chiến dịch, sau đó chọn nhóm quảng cáo cho từ khóa mới của bạn.
 4. Nhập trang web hoặc từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 5. Chọn một từ khóa bất kỳ trong danh sách mà bạn muốn dùng làm từ khóa của mình.
 6. Nhấn vào nút Thêm, sau đó nhấn vào nút Lưu một lần nữa.

Dự đoán hiệu quả hoạt động của từ khóa

 1. Từ thanh điều hướng ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Từ khóa.
 2. Nhấn vào nút dấu cộng .
 3. Chọn chiến dịch, sau đó chọn nhóm quảng cáo cho từ khóa của bạn.
 4. Nhấn vào nút Thêm từ khóa.
 5. Nhập từ hoặc cụm từ làm từ khóa của bạn, sau đó chọn loại đối sánh.
 6. Nhấn vào biểu tượng đánh dấu Chrome mobile checkmark icon.
 7. Nhấn vào Xem mức tác động ước tính. Kết quả sẽ cho bạn biết từ khóa bạn sắp thêm có thể ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch của bạn (số lần hiển thị, số nhấp chuột và chi phí) trong tháng tới.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false