จัดการคีย์เวิร์ด (แอป Google Ads บนอุปกรณ์เคลื่อนที่)

คีย์เวิร์ดคือคำหรือวลีที่คุณเลือกเพื่อใช้อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยคีย์เวิร์ดจะช่วยให้คุณเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีความสนใจมากที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นลูกค้าสูง การใช้คีย์เวิร์ดสามารถเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายให้คุณได้

ด้วยแอป Google Ads บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะเลือกคีย์เวิร์ดคุณภาพสูงที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับแคมเปญโฆษณาได้แม้ว่าคุณจะไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ก็ตาม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการรายการคีย์เวิร์ดด้วยการเพิ่ม แก้ไข และลบคำ รับแนวคิดใหม่ๆ ในการเลือกคำ และดูการคาดการณ์ประสิทธิภาพของคำ

เพิ่มคีย์เวิร์ด

 1. จากหน้าจอภาพรวมบัญชี ให้เลื่อนลงและแตะคีย์เวิร์ด
 2. แตะปุ่มเครื่องหมายบวก Add button (plus button FAB).png
 3. เลือกแคมเปญ แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาให้กับคีย์เวิร์ดใหม่
 4. แตะ + เพิ่มคีย์เวิร์ด
 5. ป้อนคำหรือวลีเป็นคีย์เวิร์ด แล้วเลือกประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม
 6. แตะเครื่องหมายถูก ช่องทำเครื่องหมาย
 7. แตะบันทึก หรือหากต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณาเดียวกันต่อ ให้แตะ + เพิ่มคีย์เวิร์ด
นอกจากนี้คุณยังเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยการเลื่อนลง แตะคีย์เวิร์ด แล้วแตะปุ่มเครื่องหมายบวก Add button (plus button FAB).png

แก้ไขคีย์เวิร์ด

 1. จากหน้าจอภาพรวมบัญชี ให้เลื่อนลงและแตะคีย์เวิร์ด
 2. แตะคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการแก้ไข
 3. จากจุดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคีย์เวิร์ดหรือประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดได้
หากคุณเปลี่ยนข้อความหรือประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดที่มีอยู่ ระบบจะแสดงข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมาในคีย์เวิร์ดที่นำออกแล้วเท่านั้น

นำคีย์เวิร์ดออก

 1. จากหน้าจอภาพรวมบัญชี ให้เลื่อนลงและแตะคีย์เวิร์ด
 2. แตะคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการนำออก แตะไอคอนดินสอ แล้วแตะนำคีย์เวิร์ดออก ระบบจะขอให้คุณยืนยันก่อนที่จะนำคีย์เวิร์ดออก

รับแนวคิดคีย์เวิร์ด

 1. จากหน้าจอภาพรวมบัญชี ให้เลื่อนลงและแตะคีย์เวิร์ด
 2. แตะปุ่มเครื่องหมายบวก Add button (plus button FAB).png
 3. เลือกแคมเปญ แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาให้กับคีย์เวิร์ดใหม่
 4. แตะรับแนวคิดคีย์เวิร์ด
 5. ป้อนเว็บไซต์หรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
 6. เลือกคีย์เวิร์ดใดก็ได้จากรายการที่คุณต้องการนำมาใช้เป็นคีย์เวิร์ด
 7. แตะบันทึก แล้วแตะบันทึกอีกครั้ง

การคาดการณ์ประสิทธิภาพคีย์เวิร์ด

 1. จากหน้าจอภาพรวมบัญชี ให้เลื่อนลงและแตะแคมเปญ
 2. เลือกแคมเปญ (การคาดการณ์ใช้ได้เฉพาะกับแคมเปญที่ใช้ CPC ที่กำหนดเองเท่านั้น)
 3. เลื่อนลงแล้วแตะคีย์เวิร์ด
 4. แตะปุ่มเครื่องหมายบวก Add button (plus button FAB).png แล้วเลือกกลุ่มโฆษณา
 5. แตะเพิ่มคีย์เวิร์ด
 6. ป้อนคำหรือวลีเป็นคีย์เวิร์ด แล้วเลือกประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด
 7. แตะเครื่องหมายถูก ช่องทำเครื่องหมาย
 8. แตะดูผลกระทบโดยประมาณ ผลลัพธ์นี้จะช่วยให้คุณทราบว่าคีย์เวิร์ดที่คุณจะเพิ่มอาจส่งผลกระทบต่อแคมเปญ (การแสดงผล คลิก และค่าใช้จ่าย) ในเดือนถัดไปมากน้อยเพียงใด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว