Hantera dina sökord (Google Ads-appen)

Sökord är ord och fraser som du väljer för att beskriva din produkt eller tjänst. Med hjälp av dem kan du nå de mest intresserade personerna som med större sannolikhet blir dina kunder. Sökorden kan hjälpa dig att öka försäljningen och sänka kostnaderna.

Med Google Ads-appen kan du välja relevanta sökord av hög kvalitet för dina annonskampanjer även när du inte sitter vid datorn. I den här artikeln beskriver vi hur du hanterar sökordslistan genom att lägga till, redigera och radera ord, hur du får nya sökordsförslag och hur du tar fram en resultatprognos för dina sökord.

Lägga till sökord

 1. Öppna skärmen Kontoöversikt och tryck på Sökord längre ned.
 2. Tryck på plusknappen Add button (plus button FAB).png.
 3. Välj en kampanj och därefter en annonsgrupp för ditt nya sökord.
 4. Tryck på + Lägg till ett sökord.
 5. Ange ett ord eller en fras som du vill använda som sökord och välj rätt matchningstyp för sökordet.
 6. Tryck på bockmarkeringen Kryssruta.
 7. Tryck på Spara eller fortsätt lägga till sökord i samma annonsgrupp genom att trycka på + Lägg till ett sökord.
Du kan också lägga till sökord i en specifik kampanj eller annonsgrupp genom att rulla ned och trycka på Sökord och sedan på plusknappen Add button (plus button FAB).png.

Redigera sökord

 1. Öppna skärmen Kontoöversikt och tryck på Sökord längre ned.
 2. Tryck på sökordet du vill redigera.
 3. Nu kan du ändra sökordet eller matchningstypen.
Om du ändrar texten eller matchningstypen för ett befintligt sökord visas tidigare resultatdata endast i borttagna sökord.

Ta bort sökord

 1. Öppna skärmen Kontoöversikt och tryck på Sökord längre ned.
 2. Tryck på sökordet du vill ta bort. Tryck på pennikonen och sedan på Ta bort sökord. Du blir ombedd att bekräfta borttagningen innan sökordet tas bort.

Få sökordsförslag

 1. Öppna skärmen Kontoöversikt och tryck på Sökord längre ned.
 2. Tryck på plusknappen Add button (plus button FAB).png.
 3. Välj en kampanj och därefter en annonsgrupp för ditt nya sökord.
 4. Tryck på Få sökordsförslag.
 5. Ange en webbplats eller ett sökord som har anknytning till din produkt eller tjänst.
 6. Välj de sökord på listan som du vill använda.
 7. Tryck på Spara och sedan på Spara igen.

Ta fram en resultatprognos för sökord

 1. Öppna skärmen Kontoöversikt och rulla ned och tryck på Kampanjer.
 2. Välj en kampanj. (Prognoser är endast tillgängliga för kampanjer som använder manuell CPC.)
 3. Rulla ned och tryck på Sökord.
 4. Tryck på plusknappen Add button (plus button FAB).png och välj en annonsgrupp.
 5. Tryck på Lägg till ett sökord.
 6. Ange ett ord eller en fras som du vill använda som sökord och välj en matchningstyp.
 7. Tryck på bockmarkeringen Kryssruta.
 8. Tryck på Se uppskattad effekt. Resultaten visar hur sökorden du lägger till kan påverka din kampanj (exponeringar, klick och kostnad) kommande månad.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt