Správa kľúčových slov (mobilná aplikácia Google Ads)

Kľúčové slová sú vami vybrané slová alebo frázy, ktoré opisujú výrobok či službu. Pomáhajú osloviť iba ľudí s najvážnejším záujmom, v prípade ktorých je pravdepodobnejšie, že sa stanú vašimi zákazníkmi. Prostredníctvom kľúčových slov môžete zvýšiť predaje a znížiť náklady.

Vďaka mobilnej aplikácii Google Ads môžete pre svoje reklamné kampane vybrať relevantné kľúčové slová vysokej kvality, aj keď práve nepracujete s počítačom. V tomto článku sa dozviete, ako spravovať zoznam kľúčových slov ich pridávaním, úpravou a odstraňovaním, ako získať nové návrhy slov a zobraziť prognózu ich výkonnosti.

Pridanie kľúčových slov

 1. Na stránke prehľadu účtu sa posuňte nižšie a klepnite na Kľúčové slová.
 2. Klepnite na tlačidlo plus Add button (plus button FAB).png.
 3. Vyberte pre svoje nové kľúčové slovo kampaň a potom reklamnú skupinu.
 4. Klepnite na možnosť + Pridať kľúčové slovo.
 5. Zadajte slovo alebo frázu ako svoje kľúčové slovo a potom vyberte vhodný typ zhody kľúčového slova.
 6. Klepnite na ikonu začiarknutia Začiarkavacie políčko.
 7. Klepnite na možnosť Uložiť. Ak chcete pokračovať v pridávaní kľúčových slov do rovnakej reklamnej skupiny, klepnite na možnosť + Pridať kľúčové slovo.
Kľúčové slová môžete pridávať aj do konkrétnej kampane či reklamnej skupiny. Stačí sa posunúť nižšie, klepnúť na Kľúčové slová a potom na tlačidlo plus Add button (plus button FAB).png.

Úprava kľúčových slov

 1. Na stránke prehľadu účtu sa posuňte nižšie a klepnite na Kľúčové slová.
 2. Klepnite na kľúčové slovo, ktoré chcete upraviť.
 3. Tu môžete zmeniť kľúčové slovo alebo typ zhody.
Ak zmeníte text alebo typ zhody pre existujúce kľúčové slovo, údaje o minulej výkonnosti budú viditeľné iba v prípade odstránených kľúčových slov.

Odstránenie kľúčových slov

 1. Na stránke prehľadu účtu sa posuňte nižšie a klepnite na Kľúčové slová.
 2. Klepnite na kľúčové slovo, ktoré chcete odstrániť. Klepnite na ikonu ceruzky  a potom na Odstrániť kľúčové slovo. Pred odstránením kľúčového slova sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Získanie návrhov kľúčových slov

 1. Na stránke prehľadu účtu sa posuňte nižšie a klepnite na Kľúčové slová.
 2. Klepnite na tlačidlo plus Add button (plus button FAB).png.
 3. Vyberte pre svoje nové kľúčové slovo kampaň a potom reklamnú skupinu.
 4. Klepnite na možnosť Získať nápady na kľúčové slová.
 5. Zadajte web alebo kľúčové slovo súvisiace s produktom alebo službou.
 6. Zo zoznamu vyberte ľubovoľné kľúčové slová, ktoré si chcete osvojiť.
 7. Klepnite na možnosť Uložiť a potom znova na možnosť Uložiť.

Prognóza výkonnosti kľúčových slov

 1. Na stránke prehľadu účtu sa posuňte nižšie a klepnite na Kampane.
 2. Vyberte kampaň. (Prognózy sú k dispozícii iba pre kampane používajúce manuálnu CZK.)
 3. Posuňte sa nadol a klepnite na možnosť Kľúčové slová.
 4. Klepnite na tlačidlo plus Tlačidlo pridania (plávajúce tlačidlo akcie plus).png a vyberte reklamnú skupinu.
 5. Klepnite na Pridať kľúčové slovo.
 6. Zadajte kľúčové slovo alebo frázu a vyberte typ zhody.
 7. Klepnite na ikonu začiarknutia Začiarkavacie políčko.
 8. Klepnite na možnosť Zobraziť odhadovaný vplyv. Vďaka výsledkom sa dozviete, ako môžu kľúčové slová, ktoré sa chystáte pridať, ovplyvniť vašu kampaň (zobrazenia, kliknutia a náklady) budúci mesiac.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory