Διαχείριση των λέξεων-κλειδιών (εφαρμογή Google Ads για κινητά)

Οι λέξεις-κλειδιά είναι λέξεις ή φράσεις που επιλέγετε, για να περιγράψετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Χρησιμοποιούνται, για να σας βοηθούν να προσεγγίζετε μόνο τα άτομα που ενδιαφέρονται περισσότερο, τα οποία είναι πιο πιθανό να γίνουν πελάτες σας. Η χρήση λέξεων-κλειδιών μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις σας και να μειώσει το κόστος σας.

Με την εφαρμογή Google Ads για κινητά, μπορείτε να επιλέγετε υψηλής ποιότητας συναφείς λέξεις-κλειδιά για τις διαφημιστικές καμπάνιες σας, ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας. Σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τη λίστα λέξεων-κλειδιών, με την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή λέξεων, τη λήψη νέων ιδεών για λέξεις και την προβολή μιας πρόβλεψης σχετικά με την απόδοση των λέξεών σας.

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών

 1. Από την οθόνη Επισκόπηση λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε το κουμπί "συν" Add button (plus button FAB).png.
 3. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων για τη νέα λέξη-κλειδί.
 4. Πατήστε + Προσθήκη λέξης-κλειδιού.
 5. Καταχωρίστε μια λέξη ή φράση ως τη λέξη-κλειδί σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών.
 6. Πατήστε το σύμβολο επιλογής Πλαίσιο ελέγχου.
 7. Πατήστε Αποθήκευση ή, για να συνεχίσετε να προσθέτετε λέξεις-κλειδιά στην ίδια ομάδα διαφημίσεων, πατήστε + Προσθήκη λέξης-κλειδιού.
Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά σε μια συγκεκριμένη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω, πατήστε το στοιχείο Λέξεις-κλειδιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "συν" Add button (plus button FAB).png.

Επεξεργασία λέξεων-κλειδιών

 1. Από την οθόνη Επισκόπηση λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Από εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τη λέξη-κλειδί ή τον τύπο αντιστοίχισης.
Αν αλλάξετε το κείμενο ή τον τύπο αντιστοίχισης για μια υπάρχουσα λέξη-κλειδί, τα προηγούμενα δεδομένα απόδοσης θα είναι ορατά μόνο στις λέξεις-κλειδιά που έχουν καταργηθεί.

Κατάργηση λέξεων-κλειδιών

 1. Από την οθόνη Επισκόπηση λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να καταργήσετε. Πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι  και πατήστε Κατάργηση λέξης-κλειδιού. Πριν από την κατάργηση της λέξης-κλειδιού, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.

Λήψη ιδεών για λέξεις-κλειδιά

 1. Από την οθόνη Επισκόπηση λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 2. Πατήστε το κουμπί "συν" Add button (plus button FAB).png.
 3. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων για τη νέα λέξη-κλειδί.
 4. Πατήστε Λήψη ιδεών για λέξεις-κλειδιά.
 5. Εισαγάγετε έναν ιστότοπο ή μία λέξη-κλειδί που σχετίζεται με το προϊόν ή την υπηρεσία σας.
 6. Επιλέξτε τυχόν λέξεις-κλειδιά από τη λίστα τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως δικές σας λέξεις-κλειδιά.
 7. Πατήστε Αποθήκευση και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά Αποθήκευση.

Πρόβλεψη απόδοσης των λέξεων-κλειδιών

 1. Από την οθόνη Επισκόπηση λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Καμπάνιες.
 2. Επιλέξτε μια καμπάνια. (Η πρόβλεψη είναι διαθέσιμη μόνο για καμπάνιες που χρησιμοποιούν μη αυτόματο CPC.)
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Λέξεις-κλειδιά.
 4. Πατήστε το κουμπί "συν" Add button (plus button FAB).png και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ομάδα διαφημίσεων.
 5. Πατήστε Προσθήκη λέξης-κλειδιού.
 6. Εισαγάγετε μια λέξη ή φράση ως λέξη-κλειδί και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο αντιστοίχισης.
 7. Πατήστε το σύμβολο επιλογής Πλαίσιο ελέγχου.
 8. Πατήστε Προβολή εκτιμώμενης επίδρασης. Τα αποτελέσματα θα σας δείξουν πώς οι λέξεις-κλειδιά που πρόκειται να προσθέσετε μπορεί να επηρεάσουν την καμπάνια σας (εμφανίσεις, κλικ και κόστος) τον επόμενο μήνα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας