Správa klíčových slov (mobilní aplikace Google Ads)

Klíčová slova jsou slova nebo sousloví vystihující váš produkt či službu. Pomáhají vám oslovit nejvíce zainteresované osoby, které se nejspíše stanou vašimi zákazníky. Pomocí klíčových slov můžete zvýšit prodeje a snížit náklady.

Mobilní aplikace Google Ads vám umožňuje pro reklamní kampaně vybrat kvalitní a relevantní klíčová slova, i když právě nejste u počítače. V tomto článku zjistíte, jak spravovat seznam klíčových slov a jak klíčová slova přidávat, upravovat a odstraňovat, jak získávat nové návrhy klíčových slov a jak zobrazit prognózy jejich budoucího výkonu.

Přidání klíčových slov

 1. Z obrazovky Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na položku Klíčová slova.
 2. Klepněte na tlačítko plus Add button (plus button FAB).png.
 3. Vyberte kampaň a reklamní sestavu, které se bude nové klíčové slovo týkat.
 4. Klepněte na + Přidat klíčové slovo.
 5. Zadejte slovo nebo sousloví, které poslouží jako klíčové slovo, a poté vyberte správný typ shody klíčových slov.
 6. Klepněte na zatržítko Checkbox.
 7. Klepněte na Uložit nebo, chcete-li v přidávání klíčových slov do stejné reklamní sestavy pokračovat, na + Přidat klíčové slovo.
Klíčová slova můžete do určité kampaně nebo reklamní sestavy přidat také tak, že se posunete dolů, klepnete na Klíčová slova a pak na tlačítko plus Add button (plus button FAB).png.

Úpravy klíčových slov

 1. Z obrazovky Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na položku Klíčová slova.
 2. Klepněte na klíčové slovo, které chcete upravit.
 3. Nyní můžete klíčové slovo nebo typ shody změnit.
Pokud změníte text nebo typ shody stávajícího klíčového slova, data o výkonu v minulosti budou uvedena pouze u odstraněných klíčových slov.

Odstranění klíčových slov

 1. Z obrazovky Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na položku Klíčová slova.
 2. Klepněte na klíčové slovo, které chcete odstranit. Klepněte na ikonu tužky a vyberte možnost Odstranit klíčové slovo. Před odstraněním klíčového slova budete požádáni o potvrzení.

Získání návrhů klíčových slov

 1. Z obrazovky Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na položku Klíčová slova.
 2. Klepněte na tlačítko plus Add button (plus button FAB).png.
 3. Vyberte kampaň a reklamní sestavu, které se bude nové klíčové slovo týkat.
 4. Klepněte na Získat návrhy klíčových slov.
 5. Zadejte web nebo klíčové slovo související s vaším produktem či službou.
 6. Vyberte v seznamu klíčová slova, která chcete použít.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit a poté znovu klepněte na tlačítko Uložit.

Prognózy výkonu klíčových slov

 1. Z obrazovky Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na položku Kampaně.
 2. Vyberte kampaň. (Prognózy jsou k dispozici pouze u kampaní používajících manuální CPC.)
 3. Přejděte dolů a klepněte na Klíčová slova.
 4. Klepněte na tlačítko plus Add button (plus button FAB).png a vyberte reklamní sestavu.
 5. Klepněte na Přidat klíčové slovo.
 6. Zadejte slovo nebo sousloví, které chcete použít jako klíčové slovo, a vyberte typ shody.
 7. Klepněte na zatržítko Checkbox.
 8. Klepněte na Zobrazit odhadovaný dopad. Z výsledků zjistíte, jak mohou v příštím měsíci klíčová slova, která se chystáte přidat, ovlivnit vaši kampaň (zobrazení, kliknutí a náklady).

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory