Xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi chiến dịch

Bạn có thể xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi chiến dịch bất cứ lúc nào.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi một chiến dịch. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Giới thiệu về danh sách từ khóa phủ định.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Bạn có thể xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi một chiến dịch vào cùng một thời điểm.

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn xóa danh sách từ khóa phủ định.
 3. Nhấp vào tab Từ khóa.
 4. Nhấp vào Từ khóa phủ định.
 5. Trong bảng "Cấp chiến dịch", nhấp vào Danh sách ở bên phải. 
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách từ khóa bạn muốn xóa.
 7. Nhấp vào Xóa.

Sau đây là cách xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi tất cả các chiến dịch sử dụng danh sách này:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào liên kết Thư viện đã chia sẻ trong thanh điều hướng bên trái.
 3. Nhấp vào Từ khóa phủ định chiến dịch rồi nhấp vào danh sách bạn muốn xóa.
 4. Di chuyển đến bảng chiến dịch và chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi chiến dịch chia sẻ danh sách này. Sau đó, nhấp vào Xóa danh sách khỏi chiến dịch đã chọn để xóa danh sách này khỏi tất cả các chiến dịch chia sẻ danh sách.
 5. Nhấp vào Từ khóa phủ định chiến dịch trong thanh điều hướng bên trái rồi chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách bạn muốn xóa.
 6. Nhấp vào Xóa.

Hãy dùng thử

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố