Xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi chiến dịch

Bạn có thể xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi chiến dịch bất cứ lúc nào.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi một chiến dịch. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc Giới thiệu về danh sách từ khóa phủ định.

Hướng dẫn

Để xóa danh sách từ khóa phủ định khỏi một chiến dịch:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
  3. Nhấp vào Từ khóa phủ định. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các từ khóa phủ định và các danh sách từ khóa phủ định của mình. Mỗi từ khóa phủ định hoặc danh sách hiển thị trong cột Đã thêm vào một chiến dịch sử dụng từ khóa phủ định hoặc danh sách đó.
  4. Chọn hộp bên cạnh danh sách từ khóa phủ định hiển thị cùng với chiến dịch mà bạn muốn xóa danh sách.
  5. Nhấp vào Xóa.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false