Tạo và áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho các chiến dịch

Danh sách từ khóa phủ định có thể giúp bạn quản lý từ khóa phủ định trên các chiến dịch hiệu quả hơn. 

Đây là bài viết hướng dẫn cho bạn cách tạo và áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho các chiến dịch. Nếu muốn có nhiều thông tin hơn, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm hiểu thêm Về danh sách từ khóa phủ định.

 

Tạo một danh sách từ khóa phủ định

 1. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
 2. Nhấp vào Từ khóa phủ định ở trên cùng.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhấp vào Chọn chiến dịch, rồi chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định. 
 5. Nhập hoặc dán một từ khóa phủ định trên mỗi dòng trong trường văn bản.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh Lưu vào danh sách mới hoặc danh sách hiện tại và nhập tên cho danh sách từ khóa phủ định của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định vào chiến dịch

Sau khi tạo các danh sách từ khóa phủ định, bạn có thể áp dụng các danh sách đó cho một hoặc nhiều chiến dịch. 

Áp dụng các danh sách từ khóa phủ định cho nhiều chiến dịch từ thư viện từ khóa phủ định

 

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 2. Nhấp vào Danh sách từ khóa phủ định trong mục "Thư viện chia sẻ".
 3. Đánh dấu vào ô bên cạnh các danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn áp dụng cho các chiến dịch. 
 4. Nhấp vào Áp dụng cho chiến dịch.
 5. Chọn chiến dịch bạn muốn áp dụng danh sách từ khóa phủ định.
 6. Nhấp vào Áp dụng.
   

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định vào một chiến dịch

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn áp dụng danh sách từ khóa phủ định của mình.
 3. Nhấp vào Từ khóa trong menu trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Từ khóa phủ định ở trên cùng.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn Sử dụng danh sách từ khóa phủ định.
 6. Chọn hộp bên cạnh danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn áp dụng cho chiến dịch này.    
 7. Nhấp vào Lưu.

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho nhiều chiến dịch từ trang Chiến dịch

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Đánh dấu vào ô bên cạnh các chiến dịch mà bạn muốn áp dụng các danh sách từ khóa phủ định. 
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Chỉnh sửa tiêu chí nhắm mục tiêu.
 4. Để thêm các danh sách từ khóa phủ định, hãy chọn Thêm danh sách từ khóa phủ định.
  1. Đánh dấu vào ô bên cạnh các danh sách mà bạn muốn thêm vào các chiến dịch này.
  2. Nhấp vào Áp dụng.
 5. Để xóa các danh sách từ khóa phủ định, hãy chọn Xóa danh sách từ khóa phủ định.
  1. Đánh dấu vào ô bên cạnh các danh sách mà bạn muốn xóa khỏi các chiến dịch này.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

 

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false