Tạo và áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho các chiến dịch

Danh sách từ khóa phủ định có thể giúp bạn quản lý từ khóa phủ định trên các chiến dịch hiệu quả hơn. 

Đây là bài viết hướng dẫn cho bạn cách tạo và áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho các chiến dịch. Nếu muốn có nhiều thông tin hơn, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm hiểu thêm Về danh sách từ khóa phủ định.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Tạo danh sách từ khóa phủ định

 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào liên kết Thư viện đã chia sẻ trong thanh điều hướng bên trái.
 4. Nhấp vào Từ khóa phủ định chiến dịch.
 5. Nhấp vào + Danh sách.
 6. Đặt tên danh sách từ khóa phủ định và thêm từ khóa phủ định của bạn vào hộp Từ khóa, mỗi từ một dòng.
 7. Nhấp vào Lưu.

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định vào chiến dịch

 

Sau khi tạo danh sách từ khóa phủ định, bạn có thể áp dụng các danh sách đó vào một hoặc nhiều chiến dịch. Có hai cách bạn có thể chia sẻ danh sách của bạn:

 • Thêm danh sách từ khóa phủ định vào nhiều chiến dịch cùng lúc từ liên kết Thư viện đã chia sẻ.
 • Thêm danh sách từ khóa phủ định vào một chiến dịch một lúc từ tab Từ khóa hoặc tab Mạng hiển thị.

Thêm danh sách từ khóa phủ định vào nhiều chiến dịch từ liên kết Thư viện đã chia sẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào liên kết Thư viện đã chia sẻ trong thanh điều hướng bên trái.
 4. Nhấp vào Từ khóa phủ định chiến dịch.
 5. Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn thêm vào nhiều chiến dịch.
 6. Nhấp vào Áp dụng cho chiến dịch.
 7. Chọn chiến dịch bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định. 
 8. Nhấp vào Lưu.

Thêm danh sách từ khóa phủ định vào một chiến dịch từ tab Từ khóa

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào Từ khóa phủ định.
 4. Trong bảng "Cấp chiến dịch", nhấp vào Danh sách ở bên phải. 
 5. Nhấp vào + Danh sách.
 6. Chọn chiến dịch từ menu thả xuống.
 7. Nhấp vào liên kết thêm bên cạnh danh sách từ khóa phủ định bạn muốn thêm vào chiến dịch.
 8. Nhấp vào Lưu.

Thêm danh sách từ khóa phủ định vào một chiến dịch từ tab Mạng hiển thị

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
 3. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu.
 4. Trong Loại trừ chiến dịch, chọn chiến dịch bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định.
 5. Nhấp vào menu thả xuống Thêm loại trừ chiến dịch và chọn Hiển thị từ khóa.
 6. Nhấp vào Danh sách.
 7. Nhấp vào liên kết thêm bên cạnh danh sách từ khóa phủ định bạn muốn thêm vào chiến dịch.
 8. Nhấp vào Lưu.
Hãy dùng thử

 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố