Tạo và áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho các chiến dịch

Danh sách từ khóa phủ định có thể giúp bạn quản lý từ khóa phủ định trên các chiến dịch hiệu quả hơn. 

Đây là bài viết hướng dẫn cho bạn cách tạo và áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho các chiến dịch. Nếu muốn có nhiều thông tin hơn, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm hiểu thêm Về danh sách từ khóa phủ định.

 

Tạo danh sách từ khóa phủ định

 1. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
 2. Nhấp vào Từ khóa phủ định ở trên cùng.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhấp vào Chọn chiến dịch, sau đó chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định. 
 5. Nhập hoặc dán một từ khóa phủ định trên mỗi dòng trong trường văn bản.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh Lưu vào danh sách mới hoặc danh sách hiện tại và nhập tên cho danh sách từ khóa phủ định của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định vào chiến dịch

Sau khi tạo danh sách từ khóa phủ định, bạn có thể áp dụng các danh sách đó vào một hoặc nhiều chiến dịch. 

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho nhiều chiến dịch từ thư viện từ khóa phủ định

 

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 2. Nhấp vào Danh sách từ khóa phủ định trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Chọn hộp bên cạnh danh sách từ khóa phủ định bạn muốn áp dụng cho các chiến dịch. 
 4. Nhấp vào Áp dụng cho chiến dịch.
 5. Chọn chiến dịch bạn muốn áp dụng danh sách từ khóa phủ định.
 6. Nhấp vào Áp dụng.
   

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định vào một chiến dịch

 1. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn áp dụng danh sách từ khóa phủ định của mình.
 3. Nhấp vào Từ khóa trong menu trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Từ khóa phủ định ở trên cùng.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Chọn Sử dụng danh sách từ khóa phủ định.
 6. Chọn hộp bên cạnh danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn áp dụng cho chiến dịch này.    
 7. Nhấp vào Lưu.

Áp dụng danh sách từ khóa phủ định cho nhiều chiến dịch từ trang Chiến dịch

 1. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Chọn hộp bên cạnh chiến dịch bạn muốn áp dụng danh sách từ khóa phủ định. 
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa nhắm mục tiêu rồi nhấp vào Danh sách từ khóa phủ định.
 5. Chọn hộp bên cạnh danh sách từ khóa phủ định bạn muốn áp dụng cho các chiến dịch đã chọn.    
 6. Nếu bạn muốn xem trước các thay đổi của mình, hãy nhấp vào Xem trước. Nếu một trong các danh sách từ khóa phủ định bạn đang áp dụng đã được sử dụng trong một chiến dịch, thì bản xem trước sẽ hiển thị rằng danh sách này sẽ không được áp dụng cho chiến dịch đó. 
  Nhấp vào Áp dụng để thêm danh sách từ khóa phủ định vào các chiến dịch đã chọn.

 

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố