Thiết lập một biến thể quảng cáo

Biến thể quảng cáo giúp bạn dễ dàng thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo bằng cách thay đổi dòng tiêu đề hoặc nội dung mô tả, triển khai thử nhiều chương trình khuyến mại hoặc làm nổi bật lợi ích của sản phẩm và dịch vụ bằng nhiều cách khác nhau. Bạn cũng có thể áp dụng các biến thể quảng cáo cho URL cuối cùng và URL trên thiết bị di động.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập và chỉnh sửa biến thể quảng cáo. Tìm hiểu thêm về biến thể quảng cáo

Thiết lập biến thể quảng cáo cho quảng cáo văn bản

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào mục Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo.
 4. Để tạo biến thể quảng cáo mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Trong phần "Chọn quảng cáo", hãy chọn Tất cả chiến dịch hoặc chọn chiến dịch mà bạn muốn tạo biến thể quảng cáo.
 6. Trong phần "Loại quảng cáo mục tiêu", hãy chọn Quảng cáo văn bản.
 7. Bạn có thể thiết lập các quy tắc trong phần Lọc quảng cáo:
  • Lọc quảng cáo theo dòng tiêu đề, nội dung mô tả, trường đường dẫn và URL.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.
 9. Trong mục "Tạo biến thể", hãy chọn loại biến thể mà bạn muốn áp dụng cho quảng cáo. Lưu ý rằng các biến thể phân biệt chữ hoa và chữ thường. Chọn một tùy chọn từ danh sách.
  • Tìm và thay thế. Tìm văn bản trong quảng cáo và thay thế văn bản đó bằng văn bản khác. Ví dụ: bạn có thể thử nghiệm một biến thể cho quảng cáo của mình bằng cách thay thế dòng chữ "Đặt trước ngay" bằng "Gọi ngay".
  • Cập nhật văn bản. Sửa đổi nội dung hiện có trong quảng cáo. Bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc ghim các phần tử cho quảng cáo:
   • URL cuối cùng
   • Dòng tiêu đề
   • Đường dẫn hiển thị
   • Nội dung mô tả
   • URL cuối cùng trên thiết bị di động
  • Hoán đổi các dòng tiêu đề. Hoán đổi dòng tiêu đề 1 và 2.
 10. Nhấp vào Tiếp tục.
 11. Trong phần "Đặt thông tin chi tiết cho biến thể", hãy đặt tên cho biến thể quảng cáo của bạn.
 12. Đặt Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc để xác định thời điểm bạn muốn chạy biến thể quảng cáo. Biến thể quảng cáo sẽ tự động bắt đầu chạy vào ngày mà bạn chọn. Nếu bạn chọn ngày bắt đầu là ngày hôm nay, thì biến thể quảng cáo sẽ sớm bắt đầu chạy.
 13. Trong mục Phần tách thử nghiệm, hãy nhập phần trăm ngân sách chiến dịch mà bạn muốn phân bổ cho các biến thể quảng cáo. Biến thể quảng cáo và quảng cáo gốc của bạn sẽ được chia tách bằng cách chỉ định cookie cho người dùng. Điều đó có nghĩa là cho dù người dùng tìm bao nhiêu lần, họ cũng có thể chỉ nhìn thấy một phiên bản quảng cáo. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các yếu tố khác không ảnh hưởng đến kết quả của bạn và có thể cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác hơn.
 14. Nhấp vào Tạo biến thể.

Thiết lập biến thể quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào phần Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo.
 4. Để tạo biến thể quảng cáo mới, hãy nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Trong phần "Chọn quảng cáo", hãy chọn Tất cả chiến dịch hoặc chọn chiến dịch mà bạn muốn tạo biến thể quảng cáo.
 6. Trong phần "Loại quảng cáo mục tiêu", hãy chọn Quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 7. Bạn có thể thiết lập các quy tắc trong phần Lọc quảng cáo:
  • Lọc quảng cáo theo dòng tiêu đề, nội dung mô tả, đường dẫn hiển thị và URL cuối cùng.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.
 9. Trong mục "Tạo biến thể", hãy chọn loại biến thể mà bạn muốn áp dụng cho quảng cáo. Lưu ý rằng các biến thể phân biệt chữ hoa và chữ thường.
  • Chọn một tùy chọn từ danh sách.
  • Tìm và thay thế. Tìm văn bản trong quảng cáo và thay thế văn bản đó bằng văn bản khác. Ví dụ: bạn có thể thử nghiệm một biến thể cho quảng cáo của mình bằng cách thay thế dòng chữ "Đặt trước ngay" bằng "Gọi ngay".
  • Cập nhật văn bản. Sửa đổi nội dung hiện có trong quảng cáo. Bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc ghim các phần tử cho quảng cáo:
   • Dòng tiêu đề
   • Nội dung mô tả
  • Cập nhật URL. Sửa đổi URL cuối cùng hiện có, đường dẫn hiển thị và URL cuối cùng trên thiết bị di động.
 10. Nhấp vào Tiếp tục.
 11. Trong phần "Đặt thông tin chi tiết cho biến thể", hãy đặt tên cho biến thể quảng cáo của bạn.
 12. Đặt Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc để xác định thời hạn chạy biến thể quảng cáo. Biến thể quảng cáo sẽ tự động bắt đầu chạy vào ngày mà bạn chọn. Nếu bạn chọn ngày bắt đầu là ngày hôm nay, thì biến thể quảng cáo sẽ sớm bắt đầu chạy.
 13. Trong mục Phần tách thử nghiệm, hãy nhập phần trăm ngân sách chiến dịch mà bạn muốn phân bổ cho các biến thể quảng cáo. Biến thể quảng cáo và quảng cáo gốc của bạn sẽ được chia tách bằng cách chỉ định cookie cho người dùng. Điều đó có nghĩa là cho dù người dùng tìm bao nhiêu lần, họ cũng có thể chỉ nhìn thấy một phiên bản quảng cáo. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các yếu tố khác không ảnh hưởng đến kết quả của bạn và có thể cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác hơn.
 14. Nhấp vào Tạo biến thể.

Chỉnh sửa biến thể quảng cáo

Sau khi đã tạo biến thể quảng cáo, bạn có thể chỉnh sửa các phần của biến thể quảng cáo đó. Bạn có thể chỉnh sửa tên, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của biến thể quảng cáo. Để thay đổi các thông tin chi tiết khác, bạn cần phải tạo một biến thể quảng cáo mới

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào mục Bản nháp và thử nghiệm.
 3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo. Mục này liệt kê các biến thể quảng cáo mà bạn đã tạo cùng với thông tin về từng biến thể.
 4. Tìm biến thể quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Di chuột qua biến thể quảng cáo của bạn và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì xuất hiện bên cạnh cột mà bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Bạn có thể thêm nhiều cột hơn bằng cách chọn biểu tượng cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa các biến thể quảng cáo không còn chạy hoặc đã bị loại bỏ.
 7. Bạn có thể chỉnh sửa:
  • Tên. Tên mà bạn đã đặt cho biến thể quảng cáo của mình.

  • Ngày bắt đầu. Biến thể quảng cáo sẽ tự động bắt đầu chạy vào ngày mà bạn chọn. Nếu bạn chọn ngày bắt đầu là ngày hôm nay, thì biến thể quảng cáo sẽ sớm bắt đầu chạy. Nếu biến thể quảng cáo của bạn đã bắt đầu chạy, bạn sẽ không thể thay đổi ngày bắt đầu.

  • Ngày kết thúc. Ngày mà biến thể quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy. Nếu biến thể quảng cáo của bạn đã kết thúc, đã hết hạn hoặc đã được áp dụng, bạn sẽ không thay đổi được ngày kết thúc. Để chạy lại biến thể quảng cáo, bạn có thể nhấp vào Khởi động lại trong cột "Hành động". Lưu ý rằng bạn không thể chạy lại các biến thể quảng cáo đã hết hạn.

 8. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

 • Khi các biến thể của quảng cáo chạy, bạn có thể theo dõi hiệu quả hoạt động của biến thể.
 • Nếu hài lòng với kết quả của biến thể quảng cáo, bạn có thể áp dụng biến thể này và tạo quảng cáo mới. Áp dụng biến thể quảng cáo
 • Khi bạn áp dụng một biến thể quảng cáo, dữ liệu hiệu quả hoạt động mà bạn nhìn thấy chỉ áp dụng cho các quảng cáo đã sửa đổi. Biến thể của bạn có thể không áp dụng cho các quảng cáo khác trong cùng một chiến dịch.
 • Khi bạn đã tạo biến thể quảng cáo, nó sẽ tự động chạy trong những ngày mà bạn đã chọn. Bạn có thể áp dụng biến thể quảng cáo sau khi kết thúc thời hạn chạy thử nghiệm và bạn hài lòng với kết quả mà biến thể quảng cáo này mang lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false