Theo dõi biến thể quảng cáo của bạn

Sau khi đã bắt đầu chạy các biến thể quảng cáo, bạn có thể theo dõi hiệu suất của chúng. Nhờ việc hiểu về hiệu quả của các biến thể quảng cáo, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên thay thế quảng cáo gốc của mình bằng các quảng cáo có hiệu quả cao hơn hay không.

Bài viết này giải thích cách theo dõi và tìm hiểu về hiệu quả của các biến thể quảng cáo.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa tạo một biến thể quảng cáo, hãy đọc phần Thiết lập một biến thể quảng cáo.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Từ trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào phần Bản nháp và thử nghiệm.
  3. Nhấp vào phần Biến thể quảng cáo.

Số lượng quảng cáo, lượt nhấp và lượt hiển thị chịu ảnh hưởng được liệt kê cho mỗi biến thể quảng cáo. Khi nhấp vào một biến thể quảng cáo, bạn sẽ thấy nội dung so sánh số liệu hiệu quả của biến thể này với quảng cáo gốc.

Giới thiệu về số liệu hiệu quả của các biến thể quảng cáo

Số liệu hiệu quả của các biến thể quảng cáo mà bạn sẽ thấy bao gồm bốn số:

  1. Số đầu tiên là giá trị cho mỗi số liệu hiệu quả của riêng biến thể quảng cáo. Ví dụ: biến thể quảng cáo của bạn đã nhận được X lần nhấp.
  2. Tỷ lệ phần trăm bên ngoài dấu ngoặc "[]" là sự khác biệt giữa biến thể quảng cáo của bạn và quảng cáo gốc. Ví dụ: biến thể của bạn đã nhận được số lần nhấp nhiều hơn Y% so với quảng cáo gốc.
  3. Bên trong các dấu ngoặc, hai số biểu thị một phạm vi dự kiến với khoảng tin cậy là 95%. Ví dụ: bạn có 95% cơ hội nhìn thấy sự khác biệt giữa A% và B%.

Khi một số liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị màu xanh lam "*" thì số liệu đó có ý nghĩa về mặt thống kê. Có ít nhất 95% khả năng hiệu quả bị ảnh hưởng là do thay đổi bạn đã thực hiện chứ không phải do ngẫu nhiên.

Nói chung, ý nghĩa bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố:

  • Sự khác biệt về hiệu quả giữa quảng cáo gốc và quảng cáo đã sửa đổi. Sự khác biệt lớn hơn có xu hướng gia tăng ý nghĩa.
  • Những thay đổi về hiệu quả. Một chiến dịch có số lần nhấp thay đổi khoảng 50% theo từng ngày có nhiều khả năng biến đổi hơn một chiến dịch có số lần nhấp thay đổi khoảng 2%. Khả năng biển đổi lớn thường làm giảm ý nghĩa.
  • Tổng số lượt hiển thị trong biến thể quảng cáo. Số lượt hiển thị càng cao thì ý nghĩa thống kê càng cao.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false