Theo dõi biến thể quảng cáo của bạn

Bạn có thể theo dõi hiệu suất của các biến thể quảng cáo sau khi chúng bắt đầu chạy. Khi hiểu được hiệu suất của các biến thể quảng cáo, bạn sẽ có cơ sở để quyết định có nên thay thế quảng cáo gốc bằng các quảng cáo hoạt động tốt hơn hay không.

Bài viết này giải thích cách theo dõi và tìm hiểu về hiệu suất của các biến thể quảng cáo.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa tạo biến thể quảng cáo, hãy đọc phần Thiết lập biến thể quảng cáo.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào mục Thử nghiệm.
  3. Nhấp vào Biến thể quảng cáo. Bạn sẽ thấy bảng biến thể quảng cáo do bạn tạo, cùng với thông tin về từng biến thể.

Số lượng quảng cáo, lượt nhấp và lượt hiển thị bị ảnh hưởng sẽ được liệt kê cho mỗi biến thể quảng cáo. Khi nhấp vào một biến thể quảng cáo, bạn sẽ thấy nội dung so sánh số liệu hiệu suất của biến thể này với quảng cáo gốc.

Giới thiệu về số liệu hiệu suất của các biến thể quảng cáo

Số liệu hiệu suất của các biến thể quảng cáo mà bạn sẽ thấy bao gồm bốn số:

  1. Số đầu tiên là giá trị cho mỗi số liệu hiệu suất của riêng biến thể quảng cáo. Ví dụ: biến thể quảng cáo của bạn đã nhận được X lượt nhấp.
  2. Tỷ lệ phần trăm bên ngoài dấu ngoặc "[]" là sự khác biệt giữa biến thể quảng cáo của bạn và quảng cáo gốc. Ví dụ: biến thể của bạn đã nhận được số lần nhấp nhiều hơn Y% so với quảng cáo gốc.
  3. Bên trong các dấu ngoặc, hai số biểu thị một phạm vi dự kiến với khoảng tin cậy là 95%. Ví dụ: bạn có 95% cơ hội nhìn thấy sự khác biệt giữa A% và B%.

Khi một số liệu được đánh dấu bằng dấu hoa thị màu xanh lam "*" thì số liệu đó có ý nghĩa về mặt thống kê. Có ít nhất 95% khả năng hiệu suất bị ảnh hưởng là do thay đổi bạn đã thực hiện chứ không phải do ngẫu nhiên.

Nói chung, ý nghĩa bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố:

  • Sự khác biệt về hiệu suất giữa quảng cáo gốc và quảng cáo đã sửa đổi. Sự khác biệt lớn hơn có xu hướng gia tăng ý nghĩa.
  • Những thay đổi về hiệu suất. Một chiến dịch có số lần nhấp thay đổi khoảng 50% theo từng ngày có nhiều khả năng biến đổi hơn một chiến dịch có số lần nhấp thay đổi khoảng 2%. Khả năng biển đổi lớn thường làm giảm ý nghĩa.
  • Tổng số lượt hiển thị trong biến thể quảng cáo. Số lượt hiển thị càng cao thì ý nghĩa thống kê càng cao.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false