Skelbimo variantų stebėjimas

Pradėję rodyti skelbimo variantus, galite stebėti jų našumą. Sužinoję skelbimo variantų našumą, galėsite priimti pagrįstą sprendimą, ar pakeisti pradinius skelbimus našesniais skelbimais.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip stebėti ir suprasti skelbimo variantų našumą.

Prieš pradedant

Jei dar nesukūrėte skelbimo varianto, skaitykite straipsnį „Skelbimo varianto nustatymas“.

Instrukcijos

  1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
  2. Puslapio meniu kairėje spustelėkite Juodraščiai ir eksperimentai.
  3. Spustelėkite Skelbimo variantai.

Pateikiamas kiekvieno skelbimo varianto paveiktų skelbimų, paspaudimų ir parodymų skaičius. Spustelėjus skelbimo variantą, pateikiamas skelbimo varianto ir pradinio skelbimo našumo metrikos palyginimas.

Apie skelbimo variantų našumo metriką

Pateikiama skelbimo variantų našumo metrika apima keturis skaičius.

  1. Pirmas skaičius nurodo tik skelbimo varianto kiekvienos našumo metrikos vertę. Pavyzdžiui, skelbimo variantas sulaukė tiek paspaudimų: X.
  2. Procentinis dydis už skliaustų [] nurodo skelbimo varianto ir originalo skirtumą. Pavyzdžiui, jūsų variantas sulaukė Y proc. paspaudimų daugiau nei originalas.
  3. Skliaustuose pateikti du skaičiai nurodo numatomą diapazoną, taikant 95 proc. pasikliautinąjį intervalą. Pavyzdžiui, yra 95 proc. tikimybė pamatyti A proc. ir B proc. skirtumą.

Kai metrika pažymėta mėlynos spalvos žvaigždute *, ji yra statistiškai reikšminga. Yra mažiausiai 95 proc. tikimybė, kad našumui įtakos turėjo jūsų atliktas pakeitimas, o ne atsitiktinumas.

Apskritai reikšmingumui įtakos turi trys veiksniai:

  • pradinių ir pakeistų skelbimų našumo skirtumas. Kuo didesnis skirtumas, tuo didesnis reikšmingumas;
  • našumo pokyčiai. Kampanija, kurioje paspaudimai kinta 50 proc. kiekvieną dieną, išsiskiria didesniu kintamumu nei kampanija, kurioje paspaudimai kinta 2 proc. Esant didesniam kintamumui, sumažėja reikšmingumas;
  • bendras skelbimo varianto parodymų skaičius. Kuo daugiau parodymų, tuo statistiškai reikšmingesni rezultatai.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta