Reklaami variatsioonide jälgimine

See artikkel kehtib ainult Google Adsi uue kasutuskeskkonna puhul. Tehke kindlaks, millist Google Adsi kasutuskeskkonda kasutate.

Kui olete reklaami variatsioonid kasutusele võtnud, on teil võimalik jälgida nende toimivust. Reklaami variatsioonide toimivust mõistes saab teha teadliku otsuse selle kohta, kas asendada oma algsed reklaamid paremini toimivatega.

Selles artiklis selgitame, kuidas jälgida ja mõista reklaami variatsioonide toimivust.

Enne alustamist

Kui te pole reklaamivariatsiooni veel loonud, lugege läbi jaotis Reklaamivariatsiooni seadistamine.

Juhised

  1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
  2. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Mustandid ja katsed.
  3. Klikkige valikul Reklaami variatsioonid.

Iga variatsiooni jaoks on loetletud mõjutatud reklaamide, klikkide ja näitamiste arv. Kui klikite reklaami variatsioonil, kuvatakse teile muudetud ja algse reklaami toimivusmõõdikute võrdlus.

Teave reklaami variatsioonide toimivusmõõdikute kohta

Reklaami variatsioonide kuvatavad toimivusmõõdikud sisaldavad nelja arvu.

  1. Esimene arv on ainult reklaamivariatsiooni iga toimivusmõõdiku väärtus. Näiteks sai teie reklaamivariatsioon X klikki.
  2. Väljaspool nurksulge „[]“ olev protsent tähistab reklaamivariatsiooni ja algse reklaami vahelist erinevust. Näiteks sai teie variatsioon Y% rohkem klikke kui algne reklaam.
  3. Sulgudes olevad kaks arvu tähistavad eeldatavat vahemikku 95% usaldusvahemikuga. Näiteks on teil 95% võimalus näha erinevust protsentide A% ja B% vahel.

Kui mõõdik on tähistatud sinise tärniga „*“, on see statistiliselt oluline. Tõenäosus, et mõju toimivusele tulenes pigem tehtud muudatusest kui juhuslikust kokkusattumusest, on 95%.

Üldjuhul mõjutavad olulisust kolm järgmist tegurit. 

  • Algsete ja muudetud reklaamide toimivuse erinevus. Suurem erinevus üldiselt suurendab olulisust.
  • Toimivuse muudatused. Kampaanial, mille klikkide arv muutub päevast päeva 50% võrra, on suurem varieeruvus kui kampaanial, mille klikkide arv muutub 2% võrra. Suurem varieeruvus üldiselt vähendab olulisust.
  • Reklaamivariatsiooni näitamiste arv. Mida rohkem on näitamisi, seda suurem võib olla olulisus.
Kas see artikkel oli abiks?
Kuidas saame seda täiustada?