Παρακολούθηση των παραλλαγών διαφήμισης

Αφού αρχίσετε να προβάλλετε παραλλαγές διαφήμισης, μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοσή τους. Κατανοώντας την απόδοση των παραλλαγών διαφήμισης, μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα αντικαταστήσετε τις αρχικές σας διαφημίσεις με διαφημίσεις που έχουν καλύτερη απόδοση.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο παρακολούθησης και κατανόησης της απόδοσης των παραλλαγών διαφήμισης.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα μια παραλλαγή διαφήμισης, διαβάστε το άρθρο Ρύθμιση παραλλαγής διαφήμισης.

Οδηγίες

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρα και πειράματα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παραλλαγές διαφήμισης.

Για κάθε παραλλαγή διαφήμισης, παρατίθεται ο αριθμός των επηρεαζόμενων διαφημίσεων, κλικ και εμφανίσεων. Όταν κάνετε κλικ σε μια παραλλαγή διαφήμισης, θα εμφανίζεται μια σύγκριση των μετρήσεων απόδοσης με εκείνες της αρχικής διαφήμισης.

Σχετικά με τις μετρήσεις απόδοσης στις παραλλαγές διαφήμισης

Οι μετρήσεις απόδοσης που εμφανίζονται για τις παραλλαγές διαφήμισης περιλαμβάνουν τέσσερις αριθμούς:

  1. Ο πρώτος αριθμός είναι η τιμή για κάθε μέτρηση απόδοσης μόνο για την παραλλαγή διαφήμισης. Για παράδειγμα, η παραλλαγή διαφήμισης έλαβε X κλικ.
  2. Το ποσοστό έξω από τις αγκύλες "[]" είναι η διαφορά μεταξύ της παραλλαγής διαφήμισης και της αρχικής διαφήμισης. Για παράδειγμα, η παραλλαγή έλαβε Y% περισσότερα κλικ σε σύγκριση με την αρχική διαφήμιση.
  3. Μέσα στις αγκύλες, οι δύο αριθμοί αντιπροσωπεύουν το αναμενόμενο εύρος της διαφοράς, με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για παράδειγμα, υπάρχει πιθανότητα 95% να παρατηρηθεί διαφορά μεταξύ A% και B%.

Όταν μια μέτρηση σημειώνεται με μπλε αστερίσκο "*", είναι στατιστικά σημαντική. Σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον 95% πιθανό ότι η επίδραση στην απόδοση ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής που κάνατε και όχι κάποια τυχαία διακύμανση.

Σε γενικές γραμμές, η στατιστική σημαντικότητα επηρεάζεται από τρεις παράγοντες:

  • Από τη διαφορά στην απόδοση μεταξύ των αρχικών διαφημίσεων και των τροποποιημένων διαφημίσεων. Κατά κανόνα, μεγαλύτερη διαφορά σημαίνει και αυξημένη σημαντικότητα.
  • Από τις αλλαγές στην απόδοση. Μια καμπάνια όπου ο αριθμός των κλικ παρουσιάζει διακύμανση 50% από ημέρα σε ημέρα έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα από μια καμπάνια όπου ο αριθμός των κλικ παρουσιάζει διακύμανση 2%. Κατά κανόνα, μεγάλη μεταβλητότητα σημαίνει και μείωση της σημαντικότητας.
  • Από τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων στην παραλλαγή διαφήμισης. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός εμφανίσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η στατιστική σημαντικότητα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας