Всичко за вариантите на рекламите

Тази статия се отнася само за новия интерфейс на Google Ads. Установете кой интерфейс на Google Ads използвате в момента.

Вариантите на рекламите Ви дават възможност по-лесно да създавате и изпробвате варианти на рекламите си в няколко различни кампании или в целия си профил. Можете например да тествате каква е ефективността на рекламите Ви, ако промените подканващата си фраза от „Купете сега“ на „Купете днес“. Можете също да тествате промяна в заглавието на „Обадете се сега за безплатна оферта“ в различни реклами в няколко кампании.

Начин на работа

При вариантите на рекламите можете да преглеждате ефективността на вариантите на рекламите си и да прилагате променените реклами към профила си.

Създаване на вариант на рекламата Ви

За да създадете вариант на рекламата, трябва първо да изберете обхвата. Това може да е целият профил, конкретни кампании или персонализиран обхват. След това трябва да създадете варианта – например да намерите „Местни хотели“ и да го замените с „Хотели наблизо“. Накрая трябва да зададете останалите подробности за варианта, като например крайна дата и процент от трафика, на който да се показват променените реклами. Задаване на вариант на рекламата

Преглед на ефективността на варианта на рекламата Ви

Можете да преглеждате общите резултати за варианта на рекламата и да правите разбивка, за да видите каква е ефективността на променените реклами спрямо тази на първоначалните.

Прилагане на варианта на рекламата Ви 

Ако сте удовлетворени от резултатите от експеримента с варианта на рекламата, можете да приложите променените реклами към кампанията си. Можете също така да решите да замените текущите си реклами или да създадете нови с вариантите. 

Кога да се използва

Най-добре е да използвате вариантите на рекламите, когато искате да тествате една промяна в няколко кампании или в целия си профил. От своя страна, черновите и експериментите на ниво кампания са най-подходящи за едновременно тестване на няколко промени в по-малък мащаб.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?