Ako platiť za službu Local Services Ads

Pri registrácii do služby Local Services Ads sa vám zobrazí výzva na nastavenie fakturačného účtu, pomocou ktorého môžete platiť za svoje reklamy.

Local Services Ads používa Google Ads na prevádzkovanie svojich fakturačných a platobných systémov. Ak už teda máte účet Google Ads, Local Services Ads automaticky znova použije vaše nastavenia platieb služby Google Ads.

Ak nie, budete môcť zadať údaje o kreditnej karte alebo bankovom účte a na účte vám budeme poplatky účtovať automaticky tak, ako budú vznikať.

Ak potrebujete pomoc s úhradou faktúry, kontaktujte nás.

Ako fungujú automatické platby

Pri automatických platbách vám poplatky účtujeme po nahromadení nákladov z vašej reklamy. Budeme vám fakturovať v jednom z týchto dvoch prípadov: buď 30 dní po vašej poslednej platbe, alebo keď v účte dosiahnete prednastavenú sumu označovanú ako minimálna výška platby. Rozhodujúca je udalosť, ktorá nastane skôr. Ďalšie informácie o automatických platbách

Aktuálnu minimálnu výšku platby nájdete na karte Fakturácia v doručenej pošte pre potenciálnych zákazníkov v počítači. Úvodná minimálna výška platby je nastavená na základe účtu, krajiny a meny. Zakaždým, keď váš účet dosiahne minimálnu výšku platby v priebehu 30-dňového fakturačného obdobia, minimálna výška platby sa bude prírastkovo zvyšovať až na nastavené maximum.

Poznámka: Mesačné reklamné náklady môžete ovládať nastavením rozpočtu.

Príklad

Povedzme, že počiatočná minimálna výška platby vo vašej krajine je 50 EUR.

Predpokladajme, že na vašom účte sa nahromadili poplatky vo výške 75 EUR. V tomto prípade prebehne účtovanie z vášho spôsobu platby a minimálna výška platby 50 EUR sa zvýši na 200 EUR.

Ak váš zostatok na účte dosiahne 200 EUR pred uplynutím 30 dní, opäť vám bude účtovaný poplatok a limit sa zvýši na 350 EUR.

Po jednom ďalšom účtovaní sa limit zvýši na maximálnu sumu 500 EUR.

Ako zobraziť aktuálny zostatok a minimálnu výšku platby

  1. Prihláste sa do doručenej pošty pre potenciálnych zákazníkov služby Local Services Ads.
  2. Kliknite na ikonu ponuky Nav icon v hornej časti.
  3. Kliknite na položku Fakturácia.
  4. V sekcii Váš zostatok nájdete svoj aktuálny nevyrovnaný zostatok, ako aj aktuálnu minimálnu výšku platby.

Ak váš účet nedosiahne minimálnu výšku platby do 30 dní, účtu bude automaticky naúčtovaná suma nevyrovnaného zostatku.

Poznámka: Ak inzerujete prostredníctvom spriazneného subjektu, informácie uvedené vyššie sa na vás nevzťahujú. Ďalšie informácie

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?