איך משלמים עבור Local Services Ads

כשתירשמו ל-Local Services Ads, תתבקשו להגדיר חשבון לחיוב שבו תוכלו להשתמש כדי לשלם על המודעות שלכם.

שירות Local Services Ads משתמש ב-Google Ads להפעלת מערכות החיוב והתשלומים שלו, כך שאם כבר יש לכם חשבון Google Ads, שירות Local Services Ads ישתמש באופן אוטומטי בהגדרות התשלומים שלכם ב-Google Ads.

אם אין לכם עדיין חשבון ב-Google Ads, תוכלו לספק פרטים של כרטיס אשראי או חשבון בנק, והמערכת תחייב את החשבון שלכם באופן אוטומטי כאשר תצברו חיובים.

אם אתם זקוקים לעזרה בתשלום החשבון, צרו איתנו קשר.

איך התשלומים האוטומטיים עובדים

אם הגדרתם תשלומים אוטומטיים, תחויבו כאשר תצברו עלויות מהמודעה שלכם. החיוב יתבצע באחד משני המועדים הבאים: 30 יום אחרי התשלום האחרון שלכם או כשיצטבר בחשבון סכום שנקבע מראש (הסף לחיוב) – המוקדם מביניהם. מידע נוסף על תשלומים אוטומטיים

הסף הנוכחי לחיוב מופיע בכרטיסייה חיוב בתיבת ההודעות על לידים במחשב. הסף הראשוני לחיוב מוגדר על סמך החשבון, המדינה והמטבע שלכם. בכל פעם שהחשבון שלכם יגיע לסף לחיוב במסגרת תקופת חיוב של 30 יום, הסף לחיוב יגדל בהדרגה, עד לסכום מקסימלי מוגדר.

הערה: אתם יכולים לשלוט בעלויות הפרסום החודשיות דרך הגדרת התקציב.

דוגמה

נניח שהסף הראשוני לחיוב במדינה שלכם הוא 200 ש"ח,

ושחשבונכם צבר חיובים בסך 300 ש"ח. במקרה זה, תחויבו בסכום של הסף לחיוב, והסף של 200 ש"ח יגדל ל-800 ש"ח.

אם יתרת החשבון תגיע ל-800 ש"ח לפני שיחלפו 30 ימים, תחויבו שוב ולאחר מכן הסף יעלה ל-1,400 ש"ח.

לאחר חיוב אחד נוסף, הסף יעלה לסכום המקסימלי של 2,000 ש"ח.

איך מציגים את היתרה הנוכחית ואת הסף לחיוב

  1. נכנסים לתיבת ההודעות על לידים ב-Local Services Ads.
  2. לוחצים על סמל התפריט Nav icon שבחלק העליון של המסך.
  3. לוחצים על חיוב.
  4. בקטע "היתרה שלך" תראו את היתרה הנוכחית שלכם וכן את הסף הנוכחי לחיוב.

אם החשבון שלכם לא יגיע לסף לחיוב תוך 30 יום, החשבון יחויב באופן אוטומטי בסכום של יתרת החוב.

הערה: אם אתם מפרסמים דרך שותף עצמאי, המידע שלמעלה לא חל עליכם. מידע נוסף

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?