Oslovenie zákazníkov prostredníctvom reklám Miestnych služieb

Výber správnych nastavení reklám vám pomôže osloviť zákazníkov vhodných pre vašu firmu. V záujme efektívneho dosahu reklamy aktualizujte svoje obsluhované oblasti a typy služieb, čím určíte, kde a v ktorých typoch vyhľadávania sa vaše reklamy Miestnych služieb môžu zobrazovať. Ak inzerujete prostredníctvom affiliate partnera, vaše obsluhované oblasti a typy služieb nám poskytuje priamo tento partner.

Typy služieb

Služby, ktoré chcete inzerovať, môžete definovať ich výberom v zozname možných služieb (ako napríklad „montáž spŕch“) pre jednotlivé kategórie podnikania. Vaše reklamy tak budú vhodné na zobrazenie, keď ľudia vyhľadávajú frázy súvisiace s týmito službami. Na zobrazenie budú vhodné aj vtedy, keď niekto bude vyhľadávať všeobecné kategórie súvisiace s vašou firmou (napríklad „inštalatér“). V niektorých prípadoch sa vaša reklama zobrazí pri vyhľadávaní všeobecných kategórií iba vtedy, ak ponúkate bežné služby pre svoju kategóriu.

Tip:

Vyberte služby, ktoré priamo súvisia s vašou firmou, aby sa vaše reklamy mohli zobrazovať, keď zákazník hľadá konkrétnu službu. Napríklad inštalatér by si mal vybrať montáž spŕch, ak chce oslovovať zákazníkov, ktorí hľadajú danú službu.

Nastavenie obsluhovaných oblastí

Obsluhovanú oblasť môžete nastaviť výberom geografických oblastí (mestá, kraje, štvrte), v ktorých chcete zobrazovať svoju reklamu. Ak do obsluhovanej oblasti pridáte geografickú oblasť (napríklad mesto San Francisco), vaše reklamy sa v tejto oblasti budú zobrazovať dvoma spôsobmi:

Odhadovaná poloha osoby v čase vyhľadávania: Vaše reklamy sa môžu zobrazovať ľuďom, ktorí sa podľa odhadu v čase vyhľadávania nachádzajú v konkrétnej geografickej oblasti (mestá alebo poštové smerovacie čísla). Vaše reklamy sa napríklad môžu zobraziť osobe v San Franciscu, ktorá hľadá výraz „oprava toalety“.

Názvy oblastí vo vyhľadávaniach: Vaše reklamy sa môžu zobrazovať aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú o firmy, ako je tá vaša, vo vašej geografickej oblasti, hoci sa podľa odhadu v čase vyhľadávania nenachádzajú v rovnakej oblasti. Vaše reklamy sa napríklad zobrazia osobe v Los Angeles, ktorá hľadá výraz „oprava toalety v San Franciscu“, pretože ste do svojej obsluhovanej oblasti pridali San Francisco.

Keď do svojej obsluhovanej oblasti pridáte konkrétne mesto, vaša reklama sa môže zobrazovať ľuďom v oboch kategóriách uvedených vyššie (ľuďom, ktorí sa podľa odhadu nachádzajú v meste, ktoré ste pridali, aj ľuďom, ktorí prostredníctvom vyhľadávacích dopytov prejavili záujem o dané mesto).

Oslovenie používateľov s konkrétnym poštovým smerovacím číslom

Môžete tiež vylúčiť poštové smerovacie čísla v rámci mesta, v ktorom poskytujete služby, zrušením ich výberu v zozname poštových smerovacích čísel pre dané mesto. Ak chcete napríklad vylúčiť z obsluhovanej oblasti San Francisco tri poštové smerovacie čísla v najsevernejšej časti San Francisca, môžete zrušiť výber týchto troch poštových smerovacích čísel. Ak to urobíte, vaše reklamy sa nebudú zobrazovať ľuďom, ktorí sa podľa odhadu nachádzajú v rámci týchto poštových smerovacích čísel. Vaše reklamy sa tiež nebudú zobrazovať ľuďom, ktorí prejavili záujem o tieto oblasti prostredníctvom vyhľadávacích dopytov.

Poznámka:
  • Ak v rámci mesta vyberiete iba niektoré poštové smerovacie čísla, názov tohto mesta sa zobrazí ako oblasť pridaná pre vašu firmu a všetky ostatné poštové smerovacie čísla pre dané mesto sa zobrazia ako nevybrané. Znamená to, že vaše reklamy sa môžu zobrazovať ľuďom mimo vami vybraného poštového smerovacieho čísla, no stále v meste. Ak je napríklad aktuálna poloha používateľa v čase jeho vyhľadávania odhadnutá iba na úrovni mesta, stále sa mu môže zobraziť vaša reklama bez ohľadu na poštové smerovacie číslo.
  • Niektoré poštové smerovacie čísla sa nachádzajú vo viacerých mestách. Znamená to, že ak do svojej obsluhovanej oblasti pridáte jedno mesto, môžete tým pridať aj ďalšie mestá s rovnakým poštovým smerovacím číslom ako v prípade mesta, ktoré ste pridali. Ak pridáte poštové smerovacie číslo, ktoré sa nachádza vo viacerých mestách, do vašej obsluhovanej oblasti sa pridajú všetky súvisiace mestá (a všetky ostatné poštové smerovacie čísla v danom meste sa budú zobrazovať ako nevybrané oblasti).

Chcete osloviť viac zákazníkov prostredníctvom reklám Miestnych služieb?

Registrovať sa

Príklady

1. príklad

Vytvoríte reklamu pre inštalatérsku firmu a do svojej obsluhovanej oblasti pridáte San Francisco. Mesto San Francisco a všetky poštové smerovacie čísla v San Franciscu sa stanú súčasťou vašich obsluhovaných oblastí. Vaša reklama je vhodná na zobrazenie, keď osoba, ktorá sa podľa odhadu nachádza v San Franciscu, hľadá na Googli výraz „inštalatér“. Iná osoba, ktorá sa nachádza v Daly City, hľadá na Googli výraz „inštalatér v San Franciscu“. Vaša reklama sa môže zobraziť aj jej, pretože do svojho vyhľadávania zahrnula oblasť vašej firmy (San Francisco).

2. príklad

Chcete pridať poštové smerovacie číslo 94015 (ktoré je súčasťou mesta Daly City neďaleko San Francisca). Keď ako obsluhovanú oblasť pridáte poštové smerovacie číslo 94015, vaše reklamy sa môžu zobrazovať ľuďom, ktorí sa podľa odhadu nachádzajú v rámci poštového smerovacieho čísla 94105, aj ľuďom, ktorí o túto oblasť prejavili záujem prostredníctvom vyhľadávacích dopytov.

3. príklad

Chcete zamerať svoju firmu na južnú časť San Francisca a vylúčiť poštové smerovacie čísla v severnej časti mesta. Do zoznamu obsluhovaných oblastí pridáte San Francisco. Potom zrušíte výber poštových smerovacích čísel pre severnú časť San Francisca. Ak to urobíte, vaše reklamy sa nebudú zobrazovať ľuďom, ktorí sa podľa odhadu nachádzajú v rámci týchto poštových smerovacích čísel, ani ľuďom, ktorí o tieto oblasti prejavili záujem prostredníctvom vyhľadávacích dopytov. Ako je však uvedené vyššie, vaša reklama sa stále môže zobrazovať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v rámci nevybraných poštových smerovacích čísel, ak je ich poloha v čase vyhľadávania odhadnutá iba na úrovni mesta (napríklad niekde v San Franciscu).

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?