Проследяване на реализациите от приложения чрез анализ на приложения от трета страна

Ако използвате трета страна – доставчик на анализ на приложения, за да проследявате и измервате реализациите от мобилното си приложение, можете да импортирате данните за реализациите от приложението от доставчика си.

Забележка: Тази интеграция с трета страна – доставчик на услуги за анализ на приложения, замества старата междусървърна връзка, при която се използваха URL адреси за обратно изпращане. Всички профили в Google Ads, използващи стария метод за интеграция с трета страна, автоматично ще бъдат мигрирани към новата настройка. Научете повече

В тази статия се разяснява как да импортирате данните за реализациите от приложения от трета страна. Новите импортирани действия, водещи до реализация, ще започнат да отчитат реализации едва след като импортирате събитието в Google Ads. Това важи както за Google Ads, така и за третата страна – доставчик на анализ на приложения.

Преди да започнете

Вижте какво Ви е необходимо, преди да можете да импортирате реализации от доставчик на анализ на приложения трета страна:

 • връзка, настроена при третата страна – доставчик на анализ на приложения;
 • събития, настроени в профила Ви в третата страна.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила.
 3. В секцията „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Приложение от списъка с типове реализации.
 6. Изберете Анализ на приложения от трета страна и кликнете върху Напред.
 7. Поставете отметка до всяко от събитията, които искате да импортирате, и кликнете върху Импортиране и продължаване.
 8. Кликнете върху Готово.
 9. В таблицата „Действия, водещи до реализация“ вече ще виждате данните си от трета страна за събития, водещи до реализация. Кликнете върху името на събитието и вижте повече подробности.
 10. Ако решите, можете да редактирате настройките на реализациите, като например стойност по подразбиране или прозорец на реализациите, отделно за всяко импортирано действие, водещо до реализация.
Забележка: Събитията, които не са импортирани с цел проследяване на реализации, се използват за генериране на списъци за ремаркетинг. Ако искате да използвате дадено събитие само за списъци за ремаркетинг, не го импортирайте като реализация.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си