Overstappen naar de nieuwe integratie voor analysetools van derden

We bieden nu een nieuwe integratie met app-analysetools van derden en het App Attribution Partner-programma. Dankzij de verbeterde instellingen voor het bijhouden van conversies kunt u nu probleemloos linken met en conversies importeren in Google Ads.

Alle app-conversies die worden bijgehouden met tools van derden, worden overgezet naar de nieuwe integratie. Als u gebruikmaakt van een App Attribution Partner, zorgt Google Ads er samen met uw provider voor dat deze wijziging automatisch wordt doorgevoerd. Deze wijziging gaat in juni 2017 in en wordt in de maanden daarna geïmplementeerd. Hoewel u hiervoor niets hoeft te doen, kan de overgang wel van invloed zijn op wat u ziet in uw Google Ads-account. U wordt van de wijzigingen in uw account op de hoogte gesteld voordat ze plaatsvinden.

In dit artikel leggen we uit waarom deze wijziging plaatsvindt en hoe deze van invloed is op wat u ziet in uw Google Ads-account.

Waarom het verandert

In de vorige situatie waren meerdere stappen nodig. Alle conversies moesten vooraf worden opgegeven. Daarnaast moest u uw analyseprovider vragen om verbinding te maken met onze servers, bij uw provider een template voor een postback-URL aanvragen, alle mogelijke parameters van Google Ads opnemen, en deze stappen voor elk account afzonderlijk uitvoeren.

We hebben deze integratie vereenvoudigd, zodat u zich kunt concentreren op de meting die belangrijk voor u is. Het volgende is veranderd:

  • In plaats van uw conversies in Google Ads vooraf op te geven en voor elke conversieactie parameters te kopiëren en te plakken, kunt u uw conversies nu beheren in uw huidige analysetool, waar u ze eenvoudig kunt selecteren en in Google Ads kunt importeren.
  • We verbeteren de gegevensoverdracht tussen derden en Google Ads in de backend, zodat postback-URL's niet meer nodig zijn.
  • Als u via meerdere Google Ads-accounts adverteert voor uw app, kunt u al uw Google Ads-accounts eenvoudig koppelen en vervolgens conversies importeren. Als u voor meerdere accounts conversies bijhoudt, kunt deze accounts koppelen aan uw manageraccount en via dat account conversies importeren.

Deze wijzigingen versoepelen de integratie, verkleinen de rapportageverschillen tussen Google Ads en app-analysetools van derden, en maken het eenvoudiger om de gewenste gegevens in Google Ads te importeren.

Wat er verandert in uw Google Ads-account

Als u een bestaande integratie heeft en conversies bijhoudt met een app-analysetool van derden die deel uitmaakt van het nieuwe App Attribution Partners-programma, worden uw instellingen voor het bijhouden van app-conversies automatisch gemigreerd naar de nieuwe integratie. De volgende wijzigingen zijn zichtbaar in uw account:

  1. Google Ads importeert automatisch nieuwe conversieacties voor elk van de gebeurtenissen die u op dit moment bijhoudt met de oude integratie. De bron voor deze nieuwe conversieacties is 'app-analyse van derden'.
  2. Google Ads vergelijkt de statistieken die vanuit uw app-analysetool van derden worden verzonden aan de hand van de nieuwe en oude conversieacties. Vervolgens updaten we uw conversie-instellingen en alle app-campagnes die in-app-acties targeten. Tegelijkertijd schakelen we de oude conversietypen uit, zodat er geen dubbele telling te zien is in de kolom Conversies.
  3. De oude conversieacties worden uitgeschakeld.

Hoe kan ik mijn eigen account migreren?

Als u conversies bijhoudt via een externe provider die geen deel uitmaakt van het App Attribution Partners-programma van Google, moet u uw bestaande instellingen migreren in samenwerking met uw externe provider. Nadat uw externe provider is geïntegreerd met de nieuwe API, moet u een koppeling tot stand brengen met uw provider en conversies importeren.

Als u uw eigen server-naar-serververbinding beheert, kunt u de ontwikkelaarspagina raadplegen voor technische gegevens over de nieuwe API voor het bijhouden van app-conversies.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?