Przeliczanie walut na kontach menedżera

Jeśli używasz konta menedżera, zarządzane za jego pomocą konta mogą wyświetlać dane o kosztach w walucie lokalnej, która jest inna niż waluta używana na Twoim koncie menedżera. Dzięki raportowaniu obejmującemu wiele walut możesz konwertować dane w walucie lokalnej na dane w walucie konta menedżera. Ułatwi Ci to analizowanie kosztów i skuteczności na różnych kontach. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa raportowanie obejmujące wiele walut.

Jak to działa

Jeśli na którymś z Twoich kont na kartach konta menedżera wyświetlają się dane o kosztach w walucie innej niż waluta konta menedżera, możesz zastosować do nich warstwę „Waluta po konwersji”. Zyskasz dzięki temu następujące możliwości:

  • Tabele: we wszystkich kolumnach tabeli zawierających dane o kosztach pod wartościami w walucie lokalnej wyświetlą się wartości w walucie po konwersji. Możesz też sortować i filtrować dane, korzystając z wartości w walucie po konwersji, oraz wyświetlać łączne kwoty we wszystkich kolumnach w walucie konta menedżera. 
  • Wykresy: możesz generować wykresy, korzystając z wartości w walucie po konwersji.
  • Edytor raportów: w zbiorczych danych o skuteczności możesz wyświetlać wartości w walucie po konwersji oraz tworzyć raporty, korzystając z funkcji związanych z wieloma walutami opisanych powyżej w przypadku tabel i wykresów.

Pamiętaj, że przy stosowaniu warstwy „Waluta po konwersji” nie możesz wybierać dla zakresu dat ustawienia „Maks. zakres dat” ani dat sprzed maja 2003 r. 

Konwertowanie danych o kosztach z innych walut lokalnych

Dane o kosztach w przypadku kont, na których używa się różnych walut, są konwertowane na podstawie średniego miesięcznego współczynnika konwersji w każdym miesiącu objętym wybranym zakresem dat. Z tego względu kwoty po konwersji widoczne na zarządzanych kontach w danym dniu mogą czasami być niedokładne. 

Przykład

Załóżmy, że walutą konta menedżera jest dolar amerykański (USD), ale na jednym z zarządzanych kont używa się funta szterlinga (GBP). Chcesz zobaczyć, ile w okresie od 14 lutego do 14 kwietnia wynosiły w dolarach wydatki na koncie, którego walutą jest funt szterling. W poniższej tabeli przedstawiono sposób konwersji takiej pary walut.

Wybrany zakres dat w każdym miesiącu Kwota w GBP Zakres dat używany do ustalenia średniego miesięcznego współczynnika konwersji Średni miesięczny współczynnik konwersji (GBP na USD) Kwota w USD
14.02 – 28.02 20 01.02 – 28.02 1,2 24
01.03 – 31.03 40 01.03 – 31.03 1,1 44
01.04 – 14.04 30 01.04 – 14.04 1,2 36
Suma 90     104

 

W przypadku konta, którego walutą jest funt szterling:

  • Kwota w GBP w okresie od 14.02 do 28.02 (20 GBP) zostanie przekonwertowana na USD z zastosowaniem średniego miesięcznego współczynnika konwersji dla lutego, który wynosi 1,2.
  • Kwota w GBP w okresie od 01.03 do 31.03 (40 GBP) zostanie przekonwertowana na USD z zastosowaniem średniego miesięcznego współczynnika konwersji dla marca, który wynosi 1,1.
  • Kwota w GBP w okresie od 01.04 do 14.04 (30 GBP) zostanie przekonwertowana na USD z zastosowaniem średniego miesięcznego współczynnika konwersji dla kwietnia, który wynosi 1,2.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem