Převody měn v účtech správce

Při používání účtu správce se může stát, že některé z účtů zobrazují údaje o nákladech v místní měně, která se liší od té, kterou používá váš účet správce. U přehledů s více měnami můžete tyto údaje v místní měně převést na měnu účtu správce, což umožní snazší analýzu cen a výkonu napříč účty. Tento článek vysvětluje, jak tyto přehledy s více měnami fungují.

Princip

Jestliže se stane, že některý z účtů zobrazuje údaje o nákladech v kartách vašeho účtu správce v měně odlišné od měny vašeho účtu správce, máte možnost použít na tyto údaje vrstvu „Konvertovaná měna“. Pokud tuto vrstvu použijete, dá vám to tyto možnosti:

  • Tabulky: Ve všech sloupcích, které obsahují údaje o nákladech, můžete pod hodnotami v místní měně zobrazit také hodnoty konvertované na měnu účtu. Pomocí těchto hodnot v konvertované měně můžete také třídit a filtrovat údaje a zobrazit součty sloupců v měně účtu správce. 
  • Grafy: Můžete vytvářet grafy obsahující hodnoty po měnové konverzi.
  • Editor přehledů: Souhrnné údaje o výkonu můžete zobrazovat s hodnotami po měnové konverzi a analogicky můžete vytvářet přehledy s grafy a tabulkami s více měnami se stejnou funkcionalitou.

Důležité upozornění: Při použití vrstvy „Konvertovaná měna“ nebudete mít možnost vybrat pro zvolené období volbu „Celé období“ ani datum před květnem 2003. 

Jak se údaje o nákladech konvertují z ostatních místních měn

Údaje o nákladech v jiných měnách se konvertují za použití průměrného měsíčního konverzního poměru pro každý měsíc, který spadá do vámi zvoleného období V důsledku použití této konverzní metody nemusí být konvertované částky zobrazené pro klientské účty vždy zcela přesné. 

Příklad

Řekněme například, že měnou vašeho účtu správce je americký dolar (USD), ale jeden z vašich klientských účtů používá britskou libru (GBP). Chcete zjistit, jakou částku v amerických dolarech představují výdaje účtu, který používá jako měnu britskou libru, pro období mezi 14. únorem a dneškem, tedy 14. dubnem. Následující tabulka podrobně popisuje, jakým způsobem by tento převod měn proběhl.

Vámi vybrané období pro každý měsíc Částka v librách (GBP) Období použité ke zjištění průměrného měsíčního konverzního poměru Průměrný měsíční konverzní poměr (GBP na USD) Částka v dolarech (USD)
14.2. – 28.2. 20 1.2. – 28.2. 1,2 24
1.3. – 31.3. 40 1.3. – 31.3. 1,1 44
1.4. – 14.4. 30 1.4. – 14.4. 1,2 36
Celkem 90     104

 

Pro váš účet používající britské libry to znamená, že:

  • K převodu částky v librách na americké dolary z období mezi 14.2. a 18.2. (tj. 20 liber) použijeme průměrný konverzní poměr pro únor, který byl 1,2.
  • Částka v librách z období mezi 1.3. a 31.3. (40 liber) se bude převádět pomocí průměrného konverzního poměru pro březen s hodnotou 1,1.
  • Částku z období mezi 1.4. a 14.4. (30 liber) konvertujeme pomocí průměrného měsíčního konverzního poměru pro duben (který se vypočítá na základě hodnot pro těch 14 dní, které jsou již k dispozici), tj. 1,2.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory