Sử dụng phần mở rộng về khuyến mại

Để hiển thị các ưu đãi và khuyến mại đặc biệt với quảng cáo của bạn, hãy tạo phần mở rộng về khuyến mại. Phần mở rộng về khuyến mại giúp thông tin ưu đãi của bạn trở nên nổi bật để khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy những chương trình ưu đãi tuyệt vời và mang lại doanh thu bán hàng từ khách hàng mới cho doanh nghiệp của bạn.

Bài viết này sẽ giải thích về cách tạo phần mở rộng về khuyến mại. Phần mở rộng này được cung cấp ở tất cả các ngôn ngữ. Để biết thông tin về những dịp đặc biệt và ngày diễn ra các dịp lễ có thể chạy phần mở rộng về khuyến mại, hãy đọc bài viết Giới thiệu về phần mở rộng về khuyến mại

Hướng dẫn

Cách tạo phần mở rộng về khuyến mại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chuyển tới menu trang Quảng cáo và phần mở rộng rồi nhấp vào Phần mở rộng ở phía trên cùng.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng rồi chọn Phần mở rộng về khuyến mại.
 4. Chọn thêm phần mở rộng về khuyến mại vào tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.
 5. Chọn dịp để khuyến mại (tùy chọn). Tên dịp khuyến mại này xuất hiện trong phần mở rộng quảng cáo. Ngày của mỗi dịp là khi phần mở rộng có thể đủ điều kiện hiển thị. Để thu hẹp phạm vi ngày này, hãy sử dụng Tùy chọn nâng cao. Lưu ý: Phần mở rộng về khuyến mại cho những dịp đặc biệt có cùng nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản sẽ được ưa thích hơn phần mở rộng về khuyến mại không phải cho dịp đặc biệt. 
 6. Chọn ngôn ngữđơn vị tiền tệ cho khuyến mại của bạn. 
 7. Chọn hiển thị giảm giá bằng tiền hoặc phần trăm dưới dạng Loại quảng cáo.
 8. Nhập tên sản phẩm hoặc dịch vụ của Mặt hàng bạn đang cung cấp.
 9. Nhập URL cuối cùng sẽ hiển thị trong quảng cáo của bạn. 
 10. Chọn loại Ưu đãi và nhập mọi yêu cầu cho quảng cáo của bạn như giới hạn chi tiêu hoặc mã đặc biệt.
 11. Trong Ngày khuyến mại (tùy chọn), nhãy hập ngày bạn muốn hiển thị trên quảng cáo của mình.

Chọn cài đặt tùy chọn và lưu

 1. Mở rộng Tùy chọn nâng cao để thay đổi ngày và giờ khi phần mở rộng về khuyến mại của bạn đủ điều kiện hiển thị.
  1. Bạn có thể thu hẹp phạm vi ngày, nhưng không thể chọn ngày nằm ngoài phạm vi ngày của dịp đó. Nếu không, hãy bỏ chọn dịp đó rồi nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho thời điểm bạn muốn chạy khuyến mại của mình. 
  2. Bạn cũng có thể sử dụng “Ngày và giờ" để chọn các ngày và giờ cụ thể hơn khi phần mở rộng của bạn có thể đủ điều kiện hiển thị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố