Giới thiệu về các chế độ cài đặt "Nhắm mục tiêu" và "Quan sát"

Có nhiều phương pháp nhắm mục tiêu chiến dịch và nhóm quảng cáo giúp bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng. Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo bằng cách chọn tiêu chí, chẳng hạn như đối tượng bạn muốn tiếp cận hoặc nội dung bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn quan sát hiệu quả hoạt động của quảng cáo khi một khách hàng phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Tuy nhiên, bạn có thể không muốn giới hạn quảng cáo của mình chỉ hiển thị với tiêu chí đó. Tính năng "Quan sát" cho phép bạn theo dõi và đặt giá thầu tùy chỉnh cho các tiêu chí mà không cần giới hạn phạm vi tiếp cận của mình.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của chế độ cài đặt nhắm mục tiêu và quan sát. Hãy tham khảo phần Chọn chế độ nhắm mục tiêu và quan sát để xem hướng dẫn từng bước cách thiết lập tính năng này.

Giới thiệu về chế độ cài đặt "Nhắm mục tiêu"

Khi dùng chế độ cài đặt “Nhắm mục tiêu” cho các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình (như đối tượng chung sở thích, vị trí hay tiếp thị lại), bạn đã cho Google Ads biết đối tượng bạn muốn tiếp cận bằng quảng cáo của mình, hoặc bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị ở nơi nào trên Internet.

Đối với Chiến dịch hiển thị, nếu bạn không thêm một phương pháp nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo, trường hợp hạn chế duy nhất đối với nơi quảng cáo có thể xuất hiện là ở trong chế độ cài đặt chiến dịch và tài khoản, chẳng hạn như loại trừ nội dung, vị trí và ngôn ngữ. Điều này có nghĩa quảng cáo của bạn có thể chạy ở bất cứ nơi nào trên trang web, trên Mạng Hiển thị và YouTube, trong cài đặt chiến dịch và tài khoản.

Thời điểm sử dụng

Hãy sử dụng cài đặt "Nhắm mục tiêu" trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của bạn khi bạn muốn thu hẹp nhóm quảng cáo để chỉ hiển thị cho các đối tượng cụ thể hoặc trên nội dung cụ thể bạn đã chọn. Nhắm mục tiêu được đề xuất cho tất cả các nhà quảng cáo trong chiến dịch Hiển thị.

Lưu ý

Giới thiệu về chế độ cài đặt "Quan sát"

Khi sử dụng cài đặt "Quan sát", phạm vi tiếp cận của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, chế độ cài đặt "Quan sát" sẽ không thay đổi những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn hoặc nơi quảng cáo hiển thị. Tuy nhiên, chế độ cài đặt "Quan sát" cho phép bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của quảng cáo cho các vị trí, chủ đề hoặc đối tượng đã chọn trong khi chiến dịch của bạn đang chạy. Xin lưu ý rằng chế độ "quan sát" cho bạn biết hiệu quả hoạt động của các tiêu chí bổ sung khi các tiêu chí này thuộc vào phạm vi của hoạt động nhắm mục tiêu hiện tại.

Sau đó, bạn có thể sử dụng dữ liệu này để hướng dẫn cho các hành động tiếp theo trong chiến dịch của mình, chẳng hạn như thực hiện điều chỉnh giá thầu trên các tiêu chí nhất định. Bạn cũng có thể quyết định tạo nhóm quảng cáo mới với các tiêu chí nhắm mục dựa trên quan sát của mình.

Bạn có thể áp dụng cài đặt "Quan sát" bằng cách chuyển đến trang "Chỉnh sửa tất cả nhắm mục tiêu". Bạn cũng có thể thêm phương pháp quan sát từ trang báo cáo của phương pháp đó, nếu phương pháp đó không được sử dụng cho nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo. Lưu ý: Bạn không thể thêm phương pháp quan sát khi tạo nhóm quảng cáo vào lần đầu tiên.

Thời điểm sử dụng

Hãy sử dụng cài đặt "Quan sát" nếu bạn không muốn thu hẹp thêm nhắm mục tiêu của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, nhưng lại muốn theo dõi hiệu quả hoạt động của các tiêu chí nhất định với quảng cáo của mình. Cài đặt "Quan sát" được đề xuất cho tất cả chiến dịch Tìm kiếm cũng như chiến dịch Hiển thị của các nhà quảng cáo nâng cao hơn.

Lưu ý
  • Chế độ cài đặt "Quan sát" không hạn chế phạm vi tiếp cận của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.
  • Dữ liệu được báo cáo cho quảng cáo đáp ứng các tiêu chí đã chọn cho cả quan sát và nhắm mục tiêu.
  • Ngoài quan sát hiệu quả của các tiêu chí, bạn còn có tùy chọn sử dụng giá thầu tùy chỉnh hoặc điều chỉnh giá thầu trên các tiêu chí cụ thể trong hoạt động quan sát của mình. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng đặt giá thầu trên Mạng hiển thị.

Ví dụ

Nhắm mục tiêu
Abbey sở hữu một cửa hàng bán áo khoác xe máy cho phụ nữ. Đối với nhóm quảng cáo “Phụ nữ lái xe máy”, Abbey chọn giới tính “Nữ” là thông tin nhân khẩu học và đối tượng chung sở thích là “Những người đam mê xe máy". Những tùy chọn "Nhắm mục tiêu" này sẽ thu hẹp phạm vi tiếp cận của nhóm quảng cáo, vì vậy quảng cáo của cô chỉ hiển thị với những phụ nữ có sở thích về xe máy.

Quan sát
Abbey tự hỏi liệu nhiều khách hàng của cô có quan tâm đến việc mua quần áo trang phục thể thao không. Cô muốn biết nhiều hơn, nhưng cô không muốn hạn chế hơn nữa phạm vi tiếp cận của nhóm quảng cáo. Cô nhấp vào biểu tượng bút chì trên trang Đối tượng, chọn chiến dịch của mình, chọn đối tượng dựa trên "Những gì họ đang tích cực nghiên cứu hoặc lập kế hoạch", chọn Trang phục và phụ kiện, sau đó chọn Trang phục thể thao cho tiêu chí quan sát.

Với cài đặt quan sát này, Abbey có thể xem báo cáo về số lần hiển thị quảng cáo đã xuất hiện cho người dùng cũng có mặt trên thị trường cho trang phục thể thao. Xin lưu ý rằng quan sát được báo cáo khi chúng chồng chéo với nhắm mục tiêu hiện tại (trong trường hợp này là Nữ và Người đam mê xe máy).

Do đó, nếu quảng cáo hiển thị với những người dùng cũng quan tâm đến Trang phục thể thao có hiệu quả khác với các quảng cáo khác, Abbey có thể điều chỉnh giá thầu của mình cao hơn hoặc thấp hơn cho đối tượng này. Cô ấy cũng có thể tạo nhóm quảng cáo mới nhắm mục tiêu những người dùng quan tâm đến Trang phục thể thao nếu muốn sử dụng trang đích hoặc phiếu mua hàng đặc biệt cho họ.

Tính sẵn có của chế độ cài đặt Nhắm mục tiêu và Quan sát

Trong chiến dịch trên Mạng hiển thị

Trường hợp nên sử dụng: "Nhắm mục tiêu"

Bạn có thể sử dụng "Nhắm mục tiêu" cho:

  • Đối tượng
  • Vị trí
  • Chủ đề

Thông tin nhân khẩu hoặc và Từ khóa trên mạng hiển thị chỉ sử dụng cài đặt "Nhắm mục tiêu" tiêu chuẩn. Lưu ý rằng theo mặc định, tất cả các nhóm nhân khẩu học được nhắm mục tiêu, trừ khi bạn thực hiện thay đổi.

Trong chiến dịch Mua sắm và trên Mạng hiển thị

Trường hợp nên sử dụng: “Quan sát”

Bạn có thể sử dụng chế độ "Quan sát" cho Đối tượng (bao gồm cả RLSA (danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo tìm kiếm)).

Trong Chiến dịch video

Trường hợp nên sử dụng: "Nhắm mục tiêu"

Khi không có chế độ "Quan sát". Tất cả các phương thức đều sử dụng tính năng nhắm mục tiêu tiêu chuẩn theo mặc định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố