Luôn cập nhật dữ liệu doanh nghiệp của bạn

Lưu ý quan trọng
 • Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, việc tạo quảng cáo dạng văn bản mở rộng mới sẽ không còn được hỗ trợ. Do đó, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa thông số tuỳ biến quảng cáo cho loại quảng cáo này nữa.
 • Bạn cũng không thể tải dữ liệu doanh nghiệp lên hoặc chỉnh sửa dữ liệu này cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng được nữa.
 • Các tùy biến quảng cáo hiện có cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng sẽ tiếp tục phân phát cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Bạn nên chuyển sang sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 • Tìm hiểu thêm về thay đổi này đối với quảng cáo dạng văn bản mở rộng

Sau khi thiết lập nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp, bạn cần luôn thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất của nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp. Bạn có thể tự động lên lịch cập nhật để làm mới nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp dựa trên tần suất thay đổi của dữ liệu. Để làm mới nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp, bạn có thể thêm một dữ liệu khác (Thêm một mục vào nguồn cấp dữ liệu), cập nhật thông tin về dữ liệu của bạn (Chỉnh sửa các mục trong nguồn cấp dữ liệu) hoặc bổ sung dữ liệu hiện có trong nguồn cấp dữ liệu bằng cách một cột thông tin mới (Thêm thuộc tính).

Lưu ý

 • Bạn không nên lên lịch cho nguồn cấp dữ liệu kết thúc vào lúc nửa đêm.
 • Nội dung tải lên theo lịch sẽ chỉ hoạt động với mức tăng 15 phút (0, 15, 30, 45).

Trước khi bắt đầu

Hãy chú ý đến các thuộc tính nguồn cấp dữ liệu bắt buộc và đảm bảo rằng dữ liệu của bạn tuân thủ chính sách quảng cáo của Google và mọi điều luật có liên quan tại các vị trí mà bạn nhắm mục tiêu.

Đây là bài viết hướng dẫn về cách cập nhật nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Trước khi bắt đầu, bạn có thể đọc phần Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu doanh nghiệp.

Thêm hoặc chỉnh sửa các mục cho dữ liệu của bạn

Thêm hoặc chỉnh sửa từng mục vào nguồn dữ liệu của bạn trong Google Ads, hoặc tải bảng tính có chứa các nội dung thay đổi lên.

Hướng dẫn

Thêm các mục trong Google Ads
 1. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 2. Trong mục “Tên”, hãy nhấp vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn thêm các mục vào.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng Open Create menu icon.
 4. Điền thông tin chi tiết cho mục mới của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Chỉnh sửa các mục trong Google Ads
 1. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 2. Trong mục "Tên", hãy nhấp vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Di chuột qua giá trị mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thêm thuộc tính trong Google Ads
 1. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 2. Trong mục "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu mà bạn muốn thêm thuộc tính vào.
 3. Nhấp vào phần Cài đặt rồi chọn "Thuộc tính".
 4. Chọn một loại, nhập tên rồi nhấp vào Thêm.
 5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm các thuộc tính tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng, hãy chọn "Thuộc tính tùy biến quảng cáo". Tìm hiểu thêm về cách tạo tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng
Kiểm tra thuộc tính mới trong Google Ads
 1. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 2. Trong mục "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc dữ liệu mà bạn đã thêm thuộc tính mới.
 3. Nhấp vào Cột.
 4. Nhấp vào Thuộc tính trong mục "Sửa đổi cột".
Lưu ý: Thuộc tính mà bạn thêm vào nguồn cấp dữ liệu quảng cáo hiển thị linh động phải tuân thủ các thông số kỹ thuật này (thuộc tính tuỳ chỉnh không được cung cấp).

Chỉnh sửa dữ liệu của bạn trên một bảng tính

Chỉnh sửa hàng loạt trên bảng tính cho phép bạn cập nhật nhiều hàng của tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu cùng một lúc. Khi đó, bạn có thể chọn thay thế tất cả các hàng hoặc cập nhật một số hàng. Nếu chọn tùy chọn cập nhật, bạn cần phải thêm cột "Hành động" và cột mã nhận dạng cụ thể cho từng tính năng.

Bạn có thể tải các nội dung thay đổi ở nhiều định dạng tệp lên, bao gồm Google Trang tính, .xlsx, .xls, .csv và .tsv. Xin lưu ý rằng giới hạn kích thước cho các tệp .csv và .tsv của bạn là 500MB và 50MB cho .xlsx và .xls.

Thay thế tất cả các giá trị bằng bảng tính
 1. Tạo một bảng tính để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhập trực tiếp từ Google Trang tính hoặc tải tệp .xls, .xlsx, .csv hoặc .tsv lên.
 2. Bao gồm các cột giống như trong tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu hiện tại của bạn. Đảm bảo khớp chính xác với tên cột.
 3. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 4. Trong mục "Tên", hãy nhấp vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn thay thế.
 5. Nhấp vào biểu tượng trình đơn ba chấm 3 dot menu icon, sau đó chọn Tải lên.
 6. Nhấp vào Duyệt tìm tệp, rồi nhấp vào Mở.
 7. Nhấp vào Xem trước hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Áp dụng.
Cập nhật các hàng cụ thể trên bảng tính
 1. Tạo một bảng tính để cập nhật tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhập trực tiếp từ Google Trang tính hoặc tải tệp .xls, .xlsx, .csv hoặc .tsv lên.
 2. Bao gồm cột Hành động. Các hành động mà bạn có thể xác định là Đặt, ThêmXóa.
 3. Bao gồm cột mã nhận dạng.
  • Đối với tùy biến quảng cáo, hãy bao gồm cột Mã mặt hàng mà Google Ads tạo hoặc cột Mã tùy chỉnh mà bạn đã thêm.
  • Đối với quảng cáo hiển thị linh động, hãy bao gồm cột mã nhận dạng cho ngành dọc của bạn. Xem thông số kỹ thuật
 4. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 5. Trong mục "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu mà bạn muốn chỉnh sửa cùng lúc.
 6. Nhấp vào biểu tượng trình đơn ba chấm 3 dot menu icon, sau đó chọn Tải lên.
 7. Chọn Cập nhật. Nếu tệp của bạn bao gồm các mục giống hệt với các mục hiện có thì Google Ads sẽ giữ lại mọi số liệu thống kê hiệu suất cho các mục đó.
 8. Nhấp vào Chọn tệp rồi nhấp vào Mở.
 9. Nhấp vào Xem trước hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Áp dụng.
Lưu ý: Nếu muốn thêm một cột mới vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu, bạn sẽ cần thêm thuộc tính đó trong giao diện Google Ads trước khi tải dữ liệu lên cột đó trong bảng tính. Tính năng chỉnh sửa hàng loạt chỉ áp dụng cho các cột có sẵn.

Lập lịch cập nhật tự động

Bạn có thể thiết lập Google Ads tự động cập nhật dữ liệu doanh nghiệp Quảng cáo hiển thị linh động và Tùy biến quảng cáo của mình hằng ngày, hằng tuần hoặc vào ngày đầu tiên của tháng. Dưới đây là cách lập lịch cập nhật tự động:

 1. Nhấp vào trình đơn công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 2. Trong phần "Tên", hãy nhấp vào nguồn cấp dữ liệu hoặc tập dữ liệu mà bạn muốn tự động cập nhật.
 3. Từ trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Lịch biểu.
 4. Chọn định dạng của dữ liệu từ trình đơn "Nguồn".
 5. Liên kết tệp của bạn bằng cách hoàn tất các trường bắt buộc:
  1. Google Drive: Nhấp vào Chọn tệp, sau đó chọn tệp có chứa dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Sau khi tệp của bạn được liên kết, hãy chia sẻ tệp đó với địa chỉ email hiển thị trên màn hình, sau đó nhấp vào Lưu. Tìm hiểu cách chia sẻ tệp
  2. HTTP: Thêm URL của tệp vào trường “URL”, sau đó nhấp vào Lưu.
  3. HTTPS: Thêm URL của tệp và tên người dùng cũng như mật khẩu cần thiết để truy cập vào tệp của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.
  4. FTP/SFTP: Thêm URL của tệp, tên người dùng và mật khẩu cần thiết để truy cập vào tệp của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.
   1. Ví dụ về URL SFTP: sftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
   2. Ví dụ về URL FTP: ftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
 6. Chọn tần suất mà bạn muốn Google Ads cập nhật dữ liệu của mình từ trình đơn “Tần suất”.
 7. Nhấp vào Lưu.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false