Se till att företagsinformationen är uppdaterad

När du har ställt in företagsinformationsflödena måste du regelbundet uppdatera dem. Du kan schemalägga automatiska uppdateringar utifrån hur ofta uppgifterna ändras. 

Innan du börjar

Var noga med de obligatoriska flödesattributen och att din data följer Googles annonseringspolicy och lagar och regler på de inriktade platserna.

Det här är en artikel om hur du gör när du vill uppdatera ditt företagsinformationsflöde. Innan du börjar kan du kanske behöva läsa om flöden och företagsinformation

Lägga till eller redigera objekt i din data

Du kan lägga till eller redigera ett objekt i taget i dina datakällor i Google Ads eller så kan du ladda upp ett kalkylark med ändringar.

Anvisningar

Lägga till objekt i Google Ads
 1. Klicka på verktygsmenyn och välj Företagsinformation under Konfiguration.
 2. Under Namn klickar du på datakällan där du vill lägga till objekt.
 3. Klicka på plusknappen Open Create menu icon.
 4. Lägg in information om ditt nya objekt.
 5. Klicka på Spara.
Redigera objekt inom Google Ads
 1. Klicka på verktygsmenyn och välj Företagsinformation under Konfiguration.
 2. Under Namn klickar du på datakällan som du vill redigera.
 3. Håll pekaren över värdet du vill redigera och klicka på pennikonen Penna/redigeringsikon.
 4. Klicka på Spara.
Lägga till attribut i Google Ads
 1. Klicka på verktygsmenyn och välj Företagsinformation under Konfiguration.
 2. Under Namn klickar du på flödet eller datamängden där du vill lägga till ett attribut.
 3. Klicka på Inställningar och välj Attribut.
 4. Välj en typ, ange ett namn och klicka på Lägg till.
 5. Klicka på Spara.
 6. För att se ditt nya attribut måste du ändra dina kolumner för att lägga till det.

Obs! Attribut som du lägger till dina flöden för dynamiska visningsannonser bör följa dessa specifikationer. Anpassade attribut är inte tillgängliga.

Redigera din data med ett kalkylark

Med massredigering med ett kalkylark kan du uppdatera flera rader av din datamängd eller ditt flöde samtidigt. När du gör detta kan du välja att ersätta alla rader eller att bara uppdatera några av raderna. Om du väljer att uppdatera måste du lägga till en kolumn för Åtgärd och en kolumn för Id som är specifik för varje funktion.

Du kan ladda upp ändringarna i olika filformat, bland annat Google Kalkylark, .xlsx, .xls, .csv och .tsv. Tänk på att maximal storlek är 500 MB för .csv- och .tsv-filer och 50 MB för .xlsx- och .xls-filer.

Ersätta alla värden med ett kalkylark
 1. Skapa ett kalkylark för att uppdatera din datamängd eller ditt flöde. Du kan exportera direkt från Google Kalkylark eller ladda upp en .xls-, .xlsx-, .csv- eller .tsv-fil.
 2. Lägg till samma kolumner som du har i din befintliga datamängd eller flöde. Se till att kolumnnamnen stämmer överens exakt.
 3. Klicka på verktygsmenyn och välj Företagsinformation under Konfiguration.
 4. Under Namn klickar du på datakällan som du vill ersätta.
 5. Klicka på menyn med tre punkter 3 dot menu icon och välj Ladda upp.
 6. Klicka på Bläddra efter fil och klicka sedan på Öppna.
 7. Klicka på Förhandsgranska eller på Använd om du är klar.
Uppdatera utvalda rader med ett kalkylark
 1. Skapa ett kalkylark för att uppdatera din datamängd eller ditt flöde. Du kan exportera direkt från Google Kalkylark eller ladda upp en .xls-, .xlsx-, .csv- eller .tsv-fil.
 2. Lägg till en kolumn för Åtgärd. De åtgärder du kan definiera är Set, Add och Remove.
 3. Lägg till en kolumn för Id.
 4. Välj Företagsinformation i Delat bibliotek i navigeringsfältet till vänster.
 5. Under Namn klickar du på det flöde eller den datamängd som du vill massredigera.
 6. Klicka på menyn med tre punkter 3 dot menu icon och välj Ladda upp.
 7. Välj Uppdatera. Om din fil innehåller objekt som är identiska med de befintliga objekten behåller Google Ads all resultatstatistik för dessa objekt.
 8. Klicka på Välj fil och klicka sedan på Öppna.
 9. Klicka på Förhandsgranska eller på Använd om du är klar.

Obs!

Om du vill lägga till en ny kolumn i ditt flöde eller datamängd måste du lägga till attributet i Google Ads gränssnitt innan du laddar upp data till den kolumnen i ett kalkylark. Massredigering kan endast tillämpas på befintliga kolumner.

Schemalägga automatiska uppdateringar

Du kan ställa in Google Ads så att företagsinformationen för annonsanpassare och dynamiska displayannonser uppdateras automatiskt dagligen, veckovis eller den första dagen i månaden. Så här schemalägger du automatiska uppdateringar: 

 1. Klicka på verktygsmenyn och välj Företagsinformation under Konfiguration. I Delat bibliotek till vänster väljer du Företagsinformation.
 2. Under Namn klickar du på flödet eller datamängden där du vill lägga till ett attribut.
 3. Klicka på Scheman i menyn till vänster.
 4. Välj dataformat på menyn Källa. 
 5. Länka filen genom att fylla i de obligatoriska fälten:
  1. Google Drive: Klicka på Välj fil och välj den fil som innehåller din företagsinformation. När du har länkat filen delar du den med e-postadressen som visas på skärmen. Klicka sedan på Spara. Läs mer om hur du delar en fil.
  2. HTTP: Lägg till filens webbadress i webbadressfältet och klicka sedan på Spara
  3. HTTPS: Lägg till filens webbadress och det användarnamn och lösenord som krävs för att få åtkomst till filen. Klicka sedan på Spara
  4. FTP/SFTP: Lägg till filens webbadress och det användarnamn och lösenord som krävs för att få åtkomst till filen. Klicka sedan på Spara
 6. Välj hur ofta du vill att Google Ads ska uppdatera data med menyn Frekvens. 
 7. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt