Udržiavanie firemných údajov v aktualizovanom stave

Po vytvorení informačných kanálov firemných údajov je potrebné tieto informačné kanály pravidelne obnovovať a aktualizovať. Na obnovovanie informačného kanála firemných údajov môžete automaticky naplánovať aktualizácie podľa toho, ako často sa vaše údaje menia. 

Skôr než začnete

Venujte primeranú pozornosť povinným atribútom informačného kanála a zaistite, aby vaše dáta boli v súlade s pravidlami reklamy Googlu a všetkými relevantnými zákonmi v zacielených oblastiach.

Toto je inštruktážny článok o aktualizovaní informačného kanála firemných dát. Skôr než začnete, môžete si prečítať článok Informačné kanály a firemné dáta

Pridávanie alebo úprava položiek dát

V službe Google Ads môžete jednotlivo pridávať alebo upravovať položky zdrojov dát alebo nahrať tabuľku so zmenami.

Pokyny

Pridávanie položiek v službe Google Ads
 1. Kliknite na ponuku nástrojov a v sekcii Nastavenie vyberte možnosť Firemné dáta.
 2. V stĺpci Názov kliknite na zdroj dát, do ktorého chcete pridať položky.
 3. Kliknite na tlačidlo plus Open Create menu icon.
 4. Vyplňte podrobnosti novej položky.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Úprava položiek v službe Google Ads
 1. Kliknite na ponuku nástrojov a v sekcii Nastavenie vyberte možnosť Firemné dáta.
 2. V stĺpci Názov kliknite na zdroj dát, ktorý chcete upraviť.
 3. Umiestnite kurzor myši na hodnotu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na ikonu ceruzky Ikona ceruzky / ikona úprav.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pridávanie atribútov v službe Google Ads
 1. Kliknite na ponuku nástrojov a v sekcii Nastavenie vyberte možnosť Firemné dáta.
 2. V stĺpci Názov kliknite na informačný kanál alebo množinu dát, do ktorej chcete pridať atribút.
 3. Kliknite na položku Nastavenia a vyberte možnosť Atribúty.
 4. Vyberte typ, zadajte názov a kliknite na tlačidlo Pridať.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 6. Ak chcete zobraziť nový atribút, upravte stĺpce a pridajte ho.

Poznámka: Atribúty pridané do informačných kanálov pre dynamické obsahové reklamy sa musia riadiť týmito špecifikáciami. Vlastné atribúty nie sú k dispozícii.

Upravovanie údajov pomocou tabuliek

Vďaka hromadnému upravovaniu pomocou tabuľky môžete aktualizovať viacero riadkov množiny údajov alebo informačného kanála naraz. Počas aktualizovania sa môžete rozhodnúť nahradiť všetky riadky alebo aktualizovať iba niektoré. Ak si vyberiete možnosť aktualizovať, bude potrebné pre každú funkciu pridať stĺpec Action (Akcia) a stĺpec s identifikátorom.

Zmeny môžete nahrať v rozličných formátoch súborov vrátane formátu Tabuliek Google či formátov .xlsx, .xls, .csv a .tsv. Majte na pamäti, že súbory vo formátoch .csv a .tsv nesmú byť väčšie než 500 MB a veľkosť súborov vo formátoch .xlsx a .xls nesmie prekročiť 50 MB.

Nahradenie všetkých hodnôt pomocou tabuľky
 1. Vytvorte tabuľku, pomocou ktorej aktualizujete množinu dát alebo informačný kanál. Tabuľku môžete exportovať priamo z Tabuliek Google alebo môžete nahrať súbor vo formáte .xls, .xlsx, .csv alebo .tsv.
 2. Zahrňte do nej rovnaké stĺpce, aké máte v existujúcej množine dát alebo informačnom kanáli. Uistite sa, že stĺpce majú rovnaké názvy.
 3. Kliknite na ponuku nástrojov a v sekcii Nastavenie vyberte možnosť Firemné dáta.
 4. V stĺpci Názov kliknite na zdroj dát, ktorý chcete nahradiť.
 5. Kliknite na trojbodkovú ponuku 3 dot menu icon a vyberte možnosť Nahrávanie.
 6. Kliknite na tlačidlo Vyhľadať súbor a potom na tlačidlo Otvoriť.
 7. Kliknite na tlačidlo Ukážka, príp. ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Použiť.
Aktualizácia konkrétnych riadkov pomocou tabuľky
 1. Vytvorte tabuľku, pomocou ktorej aktualizujete množinu dát alebo informačný kanál. Tabuľku môžete exportovať priamo z Tabuliek Google alebo môžete nahrať súbor vo formáte .xls, .xlsx, .csv alebo .tsv.
 2. Vložte stĺpec Action (Akcia). Môžete definovať akcie Set (Nastaviť), Add (Pridať) a Remove (Odstrániť).
 3. Pridajte stĺpec s identifikátorom.
  • V prípade nástrojov na prispôsobenie reklám pridajte stĺpec Item ID (Identifikátor položky), ktorý vytvorí Google Ads, alebo stĺpec Custom ID (Vlastné ID), ktorý ste pridali vy.
  • V prípade dynamických obsahových reklám pridajte stĺpec s identifikátorom pre svoje odvetvie. Zobraziť podrobnosti
  • Neviete, aké je ID riadkov, ktoré chcete aktualizovať? Upraviť stĺpce tak, aby v nich bol stĺpec s ID
 4. V ponuke Zdieľaná knižnica na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Firemné údaje.
 5. V stĺpci Názov kliknite na informačný kanál alebo množinu dát, ktoré chcete hromadne upraviť.
 6. Kliknite na trojbodkovú ponuku 3 dot menu icon a vyberte možnosť Nahrávanie.
 7. Vyberte tlačidlo Aktualizovať. Ak váš súbor obsahuje rovnaké položky, aké už existujú, Google Ads uchová štatistiku výkonnosti týchto položiek.
 8. Kliknite na tlačidlo Vybrať súbor a potom na tlačidlo Otvoriť.
 9. Kliknite na tlačidlo Ukážka, príp. ak je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Použiť.

Poznámka

Ak chcete do informačného kanála alebo množiny dát pridať nový stĺpec, pred nahraním dát do daného stĺpca v tabuľke budete musieť pridať atribút v rozhraní služby Google Ads. Hromadné upravovanie sa vzťahuje iba na existujúce stĺpce.

Plánovanie automatických aktualizácií

Účet Google Ads môžete nastaviť tak, aby denne, týždenne alebo vždy v prvom dni mesiaca automaticky aktualizoval vaše firemné dáta nástrojov na prispôsobenie reklám a dynamických obsahových reklám. Rozvrh automatických aktualizácií nastavíte takto: 

 1. Kliknite na ponuku nástrojov a v sekcii Nastavenie vyberte možnosť Firemné dáta. V sekcii Zdieľaná knižnica naľavo vyberte možnosť Firemné dáta.
 2. V stĺpci Názov kliknite na informačný kanál alebo množinu dát, do ktorej chcete pridať atribút.
 3. V ponuke naľavo kliknite na položku Schedules (Harmonogramy).
 4. V ponuke Zdroj vyberte formát dát. 
 5. Vyplnením povinných polí prepojte svoj súbor:
  1. Disk Google: Kliknite na tlačidlo Vybrať súbor a potom vyberte súbor s firemnými dátami. Po prepojení tento súbor zdieľajte s e-mailovou adresou na obrazovke a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Zistite, ako zdieľať súbor.
  2. HTTP: Do poľa Webová adresa pridajte webovú adresu svojho súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť
  3. HTTPS: Pridajte webovú adresu svojho súboru a tiež používateľské meno a heslo, ktorými je chránený. Následne kliknite na tlačidlo Uložiť
  4. FTP/SFTP: Pridajte webovú adresu svojho súboru a tiež používateľské meno a heslo, ktorými je chránený. Následne kliknite na tlačidlo Uložiť
 6. V ponuke Frekvencia vyberte, ako často má Google Ads aktualizovať firemné dáta. 
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory