Jak dbać o aktualność firmowej bazy danych

Po skonfigurowaniu firmowej bazy danych trzeba ją regularnie aktualizować. Możesz zaplanować automatyczne aktualizacje, by odświeżały Twoją firmową bazę danych na podstawie częstotliwości zmian danych. 

Zanim zaczniesz

Zwracaj szczególną uwagę na wymagane atrybuty pliku danych i upewnij się, że Twoje dane są zgodne z zasadami reklamowymi i wszelkimi przepisami obowiązującymi w wybranych lokalizacjach.

W tym artykule znajdziesz instrukcje dotyczące aktualizowania firmowej bazy danych. Przed rozpoczęciem warto przeczytać artykuł o plikach danych i firmowych bazach danych

Dodawanie lub edytowanie pozycji danych

Możesz dodawać pozycje do źródeł danych lub edytować je osobno w Google Ads albo przesłać arkusz kalkulacyjny ze zmianami.

Instrukcje

Dodawanie pozycji na koncie Google Ads
 1. Kliknij menu Narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Firmowe bazy danych.
 2. W kolumnie „Nazwa” kliknij źródło danych, do którego chcesz dodać pozycje.
 3. Kliknij przycisk plusa Open Create menu icon.
 4. Wpisz informacje o nowej pozycji.
 5. Kliknij Zapisz.
Edytowanie pozycji na koncie Google Ads
 1. Kliknij menu Narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Firmowe bazy danych.
 2. W kolumnie „Nazwa” kliknij źródło danych, które chcesz edytować.
 3. Najedź kursorem na wartość, którą chcesz edytować, i kliknij ikonę ołówka Ikona ołówka / ikona edycji.
 4. Kliknij Zapisz.
Dodawanie atrybutów na koncie Google Ads
 1. Kliknij menu Narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Firmowe bazy danych.
 2. W kolumnie „Nazwa” kliknij plik lub zbiór danych, do którego chcesz dodać atrybut.
 3. Kliknij kolejno Ustawienia i „Atrybuty”.
 4. Wybierz rodzaj atrybutu, wpisz jego nazwę i kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Aby zobaczyć nowy atrybut, zmodyfikuj kolumny i dodaj go.

Uwaga: atrybuty dodawane do plików dynamicznych reklam displayowych powinny być zgodne z tą specyfikacją. Atrybuty niestandardowe nie są dostępne.

Edytowanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Zbiorcza edycja danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego umożliwia jednoczesną aktualizację wielu wierszy zbioru lub pliku danych. W ten sposób możesz zamienić wszystkie lub zaktualizować wybrane wiersze. Jeśli wybierzesz opcję aktualizacji, musisz dodać kolumnę „Action” i kolumnę identyfikatora, która jest inna dla każdej funkcji.

Możesz przesyłać te zmiany w różnych formatach plików, m.in. w plikach Arkuszy Google, XLSX, XLS, .CSV i TSV. Pamiętaj, że limit rozmiaru dla plików CSV i TSV wynosi 500 MB, a dla plików XLSX i XLS – 50 MB.

Zastępowanie wszystkich wartości za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 1. Utwórz arkusz kalkulacyjny, by zaktualizować zbiór lub plik danych. Możesz go wyeksportować bezpośrednio z Arkuszy Google albo przesłać w formie pliku XLS, XLSX, CSV lub TSV.
 2. Dodaj takie same kolumny, jakie masz w istniejącym już zbiorze lub pliku danych (nazwy kolumn muszą być identyczne).
 3. Kliknij menu Narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Firmowe bazy danych.
 4. W kolumnie „Nazwa” kliknij źródło danych, które chcesz zastąpić.
 5. Kliknij kolejno menu z trzema kropkami 3 dot menu iconPrześlij.
 6. Kliknij kolejno Wybierz plikOtwórz.
 7. Kliknij Podgląd, a jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Zastosuj.
Aktualizowanie wybranych wierszy za pomocą arkusza kalkulacyjnego
 1. Utwórz arkusz kalkulacyjny, by zaktualizować zbiór lub plik danych. Możesz go wyeksportować bezpośrednio z Arkuszy Google albo przesłać w formie pliku XLS, XLSX, CSV lub TSV.
 2. Dodaj kolumnę Action. Możesz określić następujące działania: Set, Add i Remove.
 3. Dodaj kolumnę identyfikatora.
  • W przypadku modułów dostosowania reklam dodaj kolumnę Item ID, którą tworzy Google Ads, lub dodaną przez Ciebie kolumnę Custom ID.
  • W przypadku dynamicznych reklam displayowych dodaj kolumnę identyfikatora dla swojej branży. Zobacz specyfikacje.
  • Nie widzisz identyfikatora wierszy, które chcesz zaktualizować? Zmodyfikuj kolumny, aby dodać kolumnę identyfikatora.
 4. W Zasobach wspólnych na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Firmowe bazy danych.
 5. W kolumnie „Nazwa” kliknij plik lub zbiór danych, które chcesz edytować zbiorczo.
 6. Kliknij kolejno menu z trzema kropkami 3 dot menu iconPrześlij.
 7. Kliknij Aktualizacja. Jeśli plik zawiera pozycje, które są identyczne z już istniejącymi, Google Ads zachowa ich statystyki skuteczności.
 8. Kliknij kolejno Wybierz plikOtwórz.
 9. Kliknij Podgląd, a jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Zastosuj.

Uwaga

Jeśli chcesz dodać do swojego zbioru lub pliku danych nową kolumnę, przed przesłaniem do niej danych w arkuszu kalkulacyjnym musisz dodać odpowiedni atrybut w interfejsie Google Ads. Edycja zbiorcza obejmuje tylko istniejące już kolumny.

Planowanie automatycznych aktualizacji

Możesz tak skonfigurować usługę Google Ads, by codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu automatycznie aktualizowała firmową bazę danych używaną przez moduły dostosowania reklam i dynamiczne reklamy displayowe. Aby zaplanować automatyczne aktualizacje: 

 1. Kliknij menu Narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Firmowe bazy danych. W sekcji „Zasoby wspólne” po lewej stronie kliknij Firmowe bazy danych.
 2. W kolumnie „Nazwa” kliknij plik lub zbiór danych, do którego chcesz dodać atrybut.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Harmonogramy.
 4. W menu „Źródło” wybierz format danych. 
 5. Połącz swój plik, wypełniając wymagane pola:
  1. Dysk Google: kliknij Wybierz plik, a następnie zaznacz plik zawierający firmowe bazy danych. Gdy plik zostanie połączony, udostępnij go adresowi e-mail, który wyświetla się na ekranie, a następnie kliknij Zapisz. Dowiedz się, jak udostępnić plik.
  2. HTTP: w polu „Adres URL” wpisz adres URL pliku i kliknij Zapisz
  3. HTTPS: wpisz adres URL pliku i podaj nazwę użytkownika oraz hasło wymagane do uzyskania dostępu do pliku, a następnie kliknij Zapisz
  4. FTP/SFTP: wpisz adres URL pliku i nazwę użytkownika oraz hasło wymagane do uzyskania dostępu do pliku, a potem kliknij Zapisz
 6. W menu „Częstotliwość” wybierz, jak często Google Ads ma aktualizować Twoje dane. 
 7. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem