Verslo duomenų atnaujinimas

Nustačius verslo duomenų sklaidos kanalus, juos reikia reguliariai atnaujinti. Galite automatiškai suplanuoti naujinius, kad atnaujintumėte verslo duomenų sklaidos kanalą pagal tai, kaip dažnai keičiasi jūsų duomenys. 

Prieš pradedant

Atkreipkite dėmesį į reikiamus sklaidos kanalų atributus ir įsitikinkite, kad duomenys atitinka „Google“ reklamavimo politiką ir visus atitinkamus įstatymus tikslinėse vietovėse.

Tai yra mokomasis straipsnis apie verslo duomenų sklaidos kanalo atnaujinimą. Prieš pradėdami turėtumėte perskaityti straipsnį „Apie sklaidos kanalus ir verslo duomenis“

Duomenų elementų pridėjimas arba redagavimas

Sistemoje „Google Ads“ prie duomenų šaltinių galite pridėti elementų ar juos redaguoti po vieną arba galite įkelti skaičiuoklę su pakeitimais.

Instrukcijos

Elementų pridėjimas sistemoje „Google Ads“
 1. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ pasirinkite Įmonės duomenys.
 2. Skiltyje „Pavadinimas“ spustelėkite duomenų šaltinį, prie kurio norite pridėti elementų.
 3. Spustelėkite pliuso Open Create menu icon mygtuką.
 4. Užpildykite išsamią naujojo elemento informaciją.
 5. Spustelėkite Išsaugoti.
Elementų redagavimas sistemoje „Google Ads“
 1. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ pasirinkite Įmonės duomenys.
 2. Skiltyje „Pavadinimas“ spustelėkite duomenų šaltinį, kurį norite redaguoti.
 3. Užveskite pelės žymeklį ant norimos redaguoti vertės ir spustelėkite pieštuko piktogramą Pieštuko piktograma / redagavimo piktograma.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.
Atributų pridėjimas sistemoje „Google Ads“
 1. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ pasirinkite Įmonės duomenys.
 2. Skiltyje „Pavadinimas“ spustelėkite sklaidos kanalą ar duomenų rinkinį, prie kurio norite pridėti atributą.
 3. Spustelėkite Nustatymai ir pasirinkite „Atributai“.
 4. Pasirinkite tipą, įveskite pavadinimą ir spustelėkite Pridėti.
 5. Spustelėkite Išsaugoti.
 6. Jei norite matyti naująjį atributą, pakeiskite stulpelius, kad jį pridėtumėte.

Pastaba: atributai, kuriuos pridedate prie dinaminių vaizdinių skelbimų kanalų, turi atitikti šias specifikacijas; tinkinti atributai negalimi.

Duomenų redagavimas naudojant skaičiuoklę

Naudodami masinio redagavimo naudojant skaičiuoklę funkciją galite tuo pat metu atnaujinti kelias duomenų rinkinio ar teikimo eilutes. Tai padarę, galite pasirinkite pakeisti visas eilutes arba atnaujinti kai kurias eilutes. Jei pasirinksite parinktį Atnaujinti, turėsite įterpti stulpelį „Veiksmas“ ir ID stulpelį, būdingą kiekvienai funkcijai.

Pakeitimus galite įkelti įvairiais failų formatais, įskaitant „Google“ skaičiuokles, .xlsx, .xls, .csv ir .tsv. Atminkite, kad .csv ir .tsv failų dydžio apribojimas yra 500 MB, o .xlsx ir .xls failų – 50 MB.

Visų verčių keitimas naudojant skaičiuoklę
 1. Sukurkite skaičiuoklę, kad galėtumėte atnaujinti duomenų rinkinį arba sklaidos kanalą. Galite eksportuoti tiesiai iš „Google“ skaičiuoklių arba įkelti .xls, .xlsx, .csv ar .tsv failą.
 2. Įterpkite tuos pačius stulpelius, kurie yra jūsų duomenų rinkinyje ar sklaidos kanale. Įsitikinkite, kad stulpelių pavadinimai tiksliai sutampa.
 3. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ pasirinkite Įmonės duomenys.
 4. Skiltyje „Pavadinimas“ spustelėkite duomenų šaltinį, kurį norite pakeisti.
 5. Spustelėkite trijų taškų meniu 3 dot menu icon, tada pasirinkite Įkelti.
 6. Spustelėkite Naršyti ieškant failo, tada spustelėkite Atidaryti.
 7. Spustelėkite Peržiūra arba, jei esate pasiruošę, Taikyti.
Tam tikrų eilučių naujinimas naudojant skaičiuoklę
 1. Sukurkite skaičiuoklę, kad galėtumėte atnaujinti duomenų rinkinį arba sklaidos kanalą. Galite eksportuoti tiesiai iš „Google“ skaičiuoklių arba įkelti .xls, .xlsx, .csv ar .tsv failą.
 2. Įtraukite stulpelį Veiksmas. Veiksmai, kuriuos galite nustatyti yra Nustatyti, Įtraukti ir Pašalinti.
 3. Įterpkite ID stulpelį.
 4. Kairiosios naršymo juostos dalyje Bendrinama biblioteka pasirinkite Verslo duomenys.
 5. Skiltyje „Pavadinimas“ spustelėkite sklaidos kanalą arba duomenų rinkinį, kuriam norite pritaikyti masinį redagavimą.
 6. Spustelėkite trijų taškų meniu 3 dot menu icon, tada pasirinkite Įkelti.
 7. Pasirinkite Naujinti. Jei faile yra elementų, visiškai sutampančių su esamais, „Google Ads“ išsaugo visą šių elementų našumo statistiką.
 8. Spustelėkite Pasirinkti failą, tada spustelėkite Atidaryti.
 9. Spustelėkite Peržiūra arba, jei esate pasiruošę, Taikyti.

Pastaba

Jei prie savo sklaidos kanalo ar duomenų rinkinio norite pridėti naują stulpelį, turite pridėti atributą prie „Google Ads“ sąsajos prieš įkeldami duomenis į tą stulpelį skaičiuoklėje. Masinis redagavimas taikomas tik esamiems stulpeliams.

Automatinių naujinių planavimas

Galite nustatyti, kad „Google Ads“ automatiškai atnaujintų skelbimo tinkinimo parametrus ir dinaminių vaizdinių skelbimų įmonės duomenis kasdien, kas savaitę arba pirmąją mėnesio dieną. Toliau nurodyta, kaip suplanuoti automatinius atnaujinimus. 

 1. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ pasirinkite Įmonės duomenys. Kairėje esančioje skiltyje „Bendrinama biblioteka“ pasirinkite Įmonės duomenys.
 2. Skiltyje „Pavadinimas“ spustelėkite sklaidos kanalą ar duomenų rinkinį, prie kurio norite pridėti atributą.
 3. Kairėje pusėje esančiame meniu spustelėkite Tvarkaraščiai.
 4. Meniu „Šaltinis“ pasirinkite duomenų formatą. 
 5. Susiekite failą užpildydami reikiamus laukus.
  1. „Google“ diskas: spustelėkite Pasirinkti failą, tada pasirinkite failą, kuriame yra jūsų įmonės duomenys. Kai failas bus susietas, bendrinkite jį su ekrane rodomu el. pašto adresu, tada spustelėkite Išsaugoti. Sužinokite, kaip bendrinti failą.
  2. HTTP: įveskite failo URL lauke „URL“, tada spustelėkite Išsaugoti
  3. HTTPS: pridėkite failo URL, naudotojo vardą ir slaptažodį, kurių reikia failui pasiekti, tada spustelėkite Išsaugoti
  4. FTP / SFTP: pridėkite failo URL, naudotojo vardą ir slaptažodį, kurių reikia failui pasiekti, tada spustelėkite Išsaugoti
 6. Meniu „Dažnis“ pasirinkite, kaip dažnai „Google Ads“ turėtų atnaujinti jūsų duomenis. 
 7. Spustelėkite Išsaugoti.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta