שמירה על פרטי עסק מעודכנים

סיימתם להגדיר פידים של פרטי העסק, ועכשיו עליכם לוודא באופן קבוע שנתוני העסק בפיד מעודכנים תמיד. ניתן לתזמן עדכונים אוטומטיים לרענון הפיד של פרטי העסק על סמך התדירות שבה הנתונים שלכם משתנים.

חשוב לזכור

 • אין לתזמן פידים לסיום בחצות.
 • ההעלאות המתוזמנות יפעלו רק במרווחים של 15 דקות (0 ,15, 30, 45).

לפני שמתחילים

יש לשים לב למאפיינים הדרושים עבור הפיד וכן לוודא שהנתונים ערוכים בהתאם למדיניות הפרסום של Google ולדין הרלוונטי החל במיקומים הגיאוגרפיים המטורגטים.

במאמר זה מוסבר איך לעדכן פיד של פרטי העסק. לפני שתתחילו, מומלץ לקרוא את המאמר מידע על פידים ועל פרטי העסק.

הוספה של פריטים לנתונים או עריכה של פריטים קיימים

יש שתי שיטות להוסיף פריטים למקור נתונים או לערוך פריטים קיימים: אפשר להוסיף או לערוך כל פריט בנפרד ב-Google Ads או להעלות גיליון נתונים שיכלול את כל השינויים.

הוראות

הוספת פריטים ב-Google Ads
 1. לוחצים על הסמל של מפתח הברגים Google Ads | tools [Icon] ובקטע "הגדרה" בוחרים באפשרות פרטי העסק.
 2. בקטע "שם", לוחצים על מקור הנתונים שרוצים להוסיף לו פריטים.
 3. לוחצים על לחצן הפלוס Open Create menu icon.
 4. ממלאים את הפרטים עבור הפריט החדש.
 5. לוחצים על שמירה.
עריכת פריטים ב-Google Ads
 1. לוחצים על הסמל של מפתח הברגים Google Ads | tools [Icon] ובקטע "הגדרה" בוחרים באפשרות פרטי העסק.
 2. בקטע "שם", לוחצים על מקור הנתונים שרוצים לערוך.
 3. מעבירים את העכבר מעל הערך שרוצים לערוך, ולאחר מכן לוחצים על סמל העיפרון Pencil icon / edit icon.
 4. לוחצים על שמירה.
הוספת מאפיינים ב-Google Ads
 1. לוחצים על הסמל של מפתח הברגים Google Ads | tools [Icon] ובקטע "הגדרה" בוחרים באפשרות פרטי העסק.
 2. בקטע "שם", לוחצים על הפיד או על קבוצת הנתונים שרוצים להוסיף להם מאפיין.
 3. לוחצים על הגדרות ובוחרים באפשרות "מאפיינים".
 4. בוחרים סוג, מזינים שם ולוחצים על הוספה.
 5. לוחצים על שמירה.
 6. כדי להציג את המאפיין החדש, משנים את העמודות כדי להוסיף אותו.

הערה: מאפיינים שאתם מוסיפים לפידים של מודעות דינמיות לרשת המדיה צריכים להיות תואמים למפרטים אלה. מאפיינים מותאמים אישית אינם זמינים.

עריכת הנתונים שלכם באמצעות גיליון אלקטרוני

עריכת נתונים בכמות גדולה באמצעות גיליון אלקטרוני מאפשרת לכם לעדכן שורות מרובות בקבוצת הנתונים או בפיד שלכם בו-זמנית. בעת שימוש באפשרות זו, אפשר לבחור להחליף את כל השורות, או לעדכן חלק מהשורות. אם בוחרים באפשרות עדכון, צריך להוסיף בקובץ עמודת "Action" (פעולה) ועמודת "ID" (מזהה) שמתייחסת לכל תכונה.

אפשר להעלות את השינויים במגוון פורמטים של קבצים, כולל Google Sheets‏, ‎.xlsx‏, ‎.xls‏, ‎.csv ו-tsv. חשוב לזכור שאם מעלים קובץ ‎.csv או ‎.tsv הוא צריך להיות בגודל של עד 500MB ואם מעלים קובץ ‎.xlsx או ‎.xls הוא צריך להיות בגודל של עד 50MB.

החלפת כל הערכים באמצעות גיליון אלקטרוני
 1. יוצרים גיליון אלקטרוני כדי לעדכן את קבוצת הנתונים או את הפיד שלכם. אפשר לייצא קובץ ישירות מ-Google Sheets או להעלות קובץ ‎.xls‏, ‎.xlsx‏, ‎.csv או ‎.tsv
 2. כוללים בקובץ את אותן עמודות שקיימות בקבוצת הנתונים או בפיד. הקפידו להשתמש בדיוק באותם שמות של עמודות.
 3. לוחצים על הסמל של מפתח הברגים Google Ads | tools [Icon] ובקטע "הגדרה" בוחרים באפשרות פרטי העסק.
 4. בקטע "שם", לוחצים על מקור הנתונים שרוצים להחליף.
 5. לוחצים על תפריט שלוש הנקודות 3 dot menu icon ובוחרים באפשרות העלאה.
 6. לוחצים על איתור קובץ ולאחר מכן על פתיחה.
 7. לוחצים על תצוגה מקדימה, או אם אתם מוכנים, לוחצים על החלה.
עדכון שורות מסוימות באמצעות גיליון אלקטרוני
 1. יוצרים גיליון אלקטרוני כדי לעדכן את קבוצת הנתונים או את הפיד שלכם. אפשר לייצא קובץ ישירות מ-Google Sheets או להעלות קובץ ‎.xls‏, ‎.xlsx‏, ‎.csv או ‎.tsv
 2. מוסיפים לקובץ עמודה בשם Action (פעולה). הפעולות שניתן להגדיר הן הגדרה, הוספה והסרה.
 3. מוסיפים לקובץ עמודה בשם ID (מזהה)
 4. אם אתם רוצים לשנות פרמטרים להתאמה אישית של מודעות, מוסיפים לקובץ עמודת Item ID (מזהה פריט) ומזינים את המזהה שמערכת Google Ads יוצרת עבור הפריטים. אפשרות נוספת היא להוסיף לקובץ עמודת Custom ID (מזהה מותאם אישית) ולהזין בה את המזהים המותאמים אישית שהוספתם לפרמטרים.
 5. אם אתם רוצים לשנות מודעות דינמיות לרשת המדיה, מוסיפים לקובץ עמודת ID (מזהה) ומזינים בה את המזהה של הענף שהגדרתם לעסק. להצגת מפרט
 6. המזהה של השורות שאתם רוצים לעדכן לא מופיע? ניתן לשנות את העמודות כדי להוסיף את העמודה ID (מזהה)
 7. מהספרייה המשותפת בסרגל הניווט הימני, בוחרים באפשרות פרטי העסק.
 8. בקטע "שם", לוחצים על הפיד או על קבוצת הנתונים שבהם רוצים לבצע עריכות בכמות גדולה.
 9. לוחצים על תפריט שלוש הנקודות 3 dot menu icon ובוחרים באפשרות העלאה.
 10. בוחרים באפשרות עדכון. אם יש בקובץ שאתם מעלים פריטים שזהים לפריטים קיימים, כל נתוני הביצועים של הפריטים האלה נשמרים במערכת Google Ads.
 11. לוחצים על בחירת קובץ ואז על פתיחה.
 12. לוחצים על תצוגה מקדימה, או אם אתם מוכנים, לוחצים על החלה.

הערה

אם רוצים להוסיף עמודה חדשה אל הפיד או לקבוצת הנתונים, צריך להוסיף את המאפיין המתאים דרך הממשק של Google Ads לפני שמעלים נתונים לעמודה בגיליון האלקטרוני. אפשר לבצע עריכה בכמות גדולה רק בעמודות קיימות.

תזמון של עדכונים אוטומטיים

אפשר להגדיר במערכת Google Ads עדכון אוטומטי של פרטי העסק שרלוונטיים לפרמטרים להתאמה אישית של מודעות או למודעות דינמיות לרשת המדיה. האפשרויות הקיימות לבחירה הן תדירות יומית או שבועית או עדכון ביום הראשון של החודש. כך מתזמנים עדכונים אוטומטיים:

 1. לוחצים על הסמל של מפתח הברגים Google Ads | tools [Icon] ובקטע "הגדרה" בוחרים באפשרות פרטי העסק. לחלופין, בקטע "ספרייה משותפת" שמימין, בוחרים באפשרות פרטי העסק.
 2. בקטע "שם", לוחצים על הפיד או על קבוצת הנתונים שרוצים להוסיף להם מאפיין.
 3. בתפריט שבצד ימין, לוחצים על האפשרות לוחות זמנים.
 4. בוחרים את פורמט הנתונים מהתפריט "מקור".
 5. משלימים את שדות החובה כדי לקשר את הקובץ:
  1. Google Drive: לוחצים על בחירת קובץ ולאחר מכן בוחרים את הקובץ שמכיל את פרטי העסק שלכם. לאחר קישור הקובץ, משתפים אותו עם כתובת האימייל שמוצגת על המסך ולוחצים על שמירה. כך משתפים קובץ.
  2. HTTP: מוסיפים את כתובת האתר של הקובץ לשדה "כתובת אתר" ולוחצים על שמירה.
  3. HTTPS: מוסיפים את כתובת האתר של הקובץ ואת שם המשתמש והסיסמה הנדרשים כדי לגשת אליו, ולאחר מכן לוחצים על שמירה.
  4. FTP / SFTP: מוסיפים את כתובת הדף של הקובץ ואת שם המשתמש והסיסמה שצריך כדי לגשת אליו ואז לוחצים על שמירה.
   1. דוגמה לכתובת URL מסוג SFTP‏: sftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
   2. דוגמה לכתובת URL מסוג FTP‏: ftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
 6. בתפריט 'תדירות', בוחרים באיזו תדירות רוצים שמערכת Google Ads תעדכן את הנתונים.
 7. לוחצים על שמירה.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה