Συνεχής ενημέρωση των επιχειρηματικών δεδομένων

Αφού ρυθμίσετε τις ροές επιχειρηματικών δεδομένων, πρέπει να τις ενημερώνετε σε τακτική βάση. Μπορείτε να προγραμματίσετε αυτόματα ενημερώσεις που θα ανανεώνουν τις ροές επιχειρηματικών δεδομένων σύμφωνα με το πόσο συχνά αλλάζουν τα δεδομένα.

Έχετε υπόψη τα εξής:

 • Οι ροές δεν πρέπει να προγραμματίζονται, ώστε να λήγουν τα μεσάνυχτα.
 • Οι προγραμματισμένες μεταφορτώσεις θα λειτουργούν μόνο με προσαυξήσεις 15 λεπτών (0, 15, 30, 45).

Πριν ξεκινήσετε

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ροής και βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφημίσεων της Google και τυχόν σχετικούς νόμους στις στοχευμένες τοποθεσίες σας.

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση της ροής επιχειρηματικών δεδομένων. Πριν ξεκινήσετε, καλό θα ήταν να διαβάσετε την ενότητα Σχετικά με τις ροές και τα επιχειρηματικά δεδομένα.

Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων στα δεδομένα σας

Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε στοιχεία στις πηγές δεδομένων μεμονωμένα στο Google Ads. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο με αλλαγές.

Οδηγίες

Προσθήκη στοιχείων εντός του Google Ads
 1. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Ρύθμιση, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα.
 2. Στην ενότητα Όνομα, κάντε κλικ στην πηγή δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε στοιχεία.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν Open Create menu icon.
 4. Συμπληρώστε λεπτομέρειες για το νέο στοιχείο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Επεξεργασία στοιχείων εντός του Google Ads
 1. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Ρύθμιση, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα.
 2. Στην ενότητα Όνομα, κάντε κλικ στην πηγή δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην τιμή που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Εικονίδιο με το μολύβι / εικονίδιο επεξεργασίας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Προσθήκη χαρακτηριστικών εντός του Google Ads
 1. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Ρύθμιση, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα.
 2. Στην ενότητα Όνομα, κάντε κλικ στη ροή ή στο σύνολο δεδομένων στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα χαρακτηριστικό.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και επιλέξτε Χαρακτηριστικά.
 4. Επιλέξτε τύπο, καταχωρίστε όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 6. Για να δείτε το νέο χαρακτηριστικό, προσαρμόστε τις στήλες σας, για να το προσθέσετε.

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά που προσθέτετε στις ροές δυναμικών διαφημίσεων προβολής πρέπει να ακολουθούν αυτές τις προδιαγραφές. Δεν διατίθενται προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά.

Επεξεργασία δεδομένων με υπολογιστικό φύλλο

Η μαζική επεξεργασία με υπολογιστικό φύλλο σάς δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσετε πολλές σειρές του συνόλου δεδομένων ή της ροής σας ταυτόχρονα. Όταν το κάνετε αυτό, μπορείτε να επιλέξετε αντικατάσταση όλων των σειρών ή ενημέρωση ορισμένων σειρών. Εάν επιλέξετε ενημέρωση, θα πρέπει να συμπεριλάβετε μια στήλη Ενέργεια και μια στήλη Αναγνωριστικό που είναι συγκεκριμένες για κάθε στοιχείο.

Μπορείτε να ανεβάσετε τις αλλαγές σε διάφορες μορφές αρχείων, όπως Υπολογιστικά φύλλα Google, .xlsx, .xls, .csv και .tsv. Έχετε υπόψη ότι το όριο μεγέθους για αρχεία .csv και .tsv είναι 500MB, ενώ για .xlsx και .xls είναι 50MB.

Αντικατάσταση όλων των τιμών με υπολογιστικό φύλλο
 1. Δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο, για να ενημερώσετε το σύνολο δεδομένων ή τη ροή σας. Μπορείτε να κάνετε απευθείας εξαγωγή από τα Υπολογιστικά φύλλα Google ή να ανεβάσετε στοιχεία σε αρχείο .xls, .xlsx, .csv ή .tsv.
 2. Συμπεριλάβετε τις ίδιες στήλες που έχετε στο υπάρχον σύνολο δεδομένων ή την υπάρχουσα ροή σας. Φροντίστε να αντιστοιχίσετε ακριβώς τα ονόματα των στηλών.
 3. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Ρύθμιση, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα.
 4. Στη στήλη Όνομα, κάντε κλικ στην πηγή δεδομένων που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 5. Κάντε κλικ στο μενού με τρεις κουκκίδες 3 dot menu icon και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μεταφόρτωση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση ή, αν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
Ενημέρωση συγκεκριμένων σειρών με υπολογιστικό φύλλο
 1. Δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο, για να ενημερώσετε το σύνολο δεδομένων ή τη ροή σας. Μπορείτε να κάνετε απευθείας εξαγωγή από τα Υπολογιστικά φύλλα Google ή να ανεβάσετε στοιχεία σε αρχείο .xls, .xlsx, .csv ή .tsv.
 2. Συμπεριλάβετε μια στήλη Ενέργεια. Οι ενέργειες που μπορείτε να ορίσετε είναι Ορισμός, Προσθήκη και Κατάργηση.
 3. Συμπεριλάβετε μια στήλη Αναγνωριστικό.
 4. Από την Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στην αριστερή γραμμή πλοήγησης, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα.
 5. Στην ενότητα Όνομα, κάντε κλικ στη ροή ή στο σύνολο δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε μαζικά.
 6. Κάντε κλικ στο μενού με τρεις κουκκίδες 3 dot menu icon και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μεταφόρτωση.
 7. Επιλέξτε Ενημέρωση. Αν το αρχείο σας περιλαμβάνει στοιχεία που μοιάζουν με υπάρχοντα στοιχεία, το Google Ads διατηρεί τυχόν στατιστικά απόδοσης για τα συγκεκριμένα στοιχεία.
 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση ή, αν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σημείωση

Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα στήλη στη ροή ή στο σύνολο δεδομένων, θα πρέπει να προσθέσετε το χαρακτηριστικό εντός της διεπαφής του Google Ads, προτού ανεβάσετε τα δεδομένα σε αυτήν τη στήλη σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Η μαζική επεξεργασία μπορεί να γίνει μόνο σε υπάρχουσες στήλες.

Χρονοδιάγραμμα αυτόματων ενημερώσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Google Ads έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα τα επιχειρηματικά δεδομένα εργαλείων προσαρμογής διαφημίσεων και δυναμικών διαφημίσεων προβολής σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση ή την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Δείτε πώς μπορείτε να προγραμματίσετε τις αυτόματες ενημερώσεις:

 1. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Ρύθμιση, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα. Διαφορετικά, από το στοιχείο Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στα αριστερά, επιλέξτε Επιχειρηματικά δεδομένα.
 2. Στην ενότητα Όνομα, κάντε κλικ στη ροή ή στο σύνολο δεδομένων στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα χαρακτηριστικό.
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονοδιαγράμματα.
 4. Επιλέξτε τη μορφή των δεδομένων σας από το μενού Πηγή.
 5. Συνδέστε το αρχείο σας συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία:
  1. Google Drive: Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο που περιέχει τα επιχειρηματικά σας δεδομένα. Μόλις συνδεθεί το αρχείο, μοιραστείτε το με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε ένα αρχείο.
  2. HTTP: Προσθέστε το URL του αρχείου σας στο πεδίο URL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  3. HTTPS: Προσθέστε το URL του αρχείου σας, καθώς και το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για πρόσβαση στο αρχείο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  4. FTP/SFTP: Προσθέστε το URL του αρχείου σας, καθώς και το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για πρόσβαση στο αρχείο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
   1. Παράδειγμα URL SFTP: sftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
   2. Παράδειγμα URL FTP: ftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
 6. Επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε το Google Ads να ενημερώνει τα δεδομένα σας από το μενού Συχνότητα.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false