Hold dine virksomhedsdata opdaterede

Når du har konfigureret dine virksomhedsdatafeeds, skal du med jævne mellemrum sikre dig, at de er opdaterede. Du kan planlægge automatiske opdateringer af dine virksomhedsdatafeeds, alt efter hvor ofte dine data ændres.

Husk!

 • Feeds bør ikke være planlagt til at slutte ved midnat.
 • Planlagte uploads skal angives med 15-minutters intervaller (0, 15, 30, 45).

Før du begynder

Vær meget opmærksom på de påkrævede feedattributter, og sørg for, at dine data overholder Googles annonceringspolitikker og alle relevante love på dine målrettede steder.

I denne artikel giver vi dig en vejledning i, hvordan du opdaterer dit virksomhedsdatafeed. Før du går i gang, kan det være en god idé at læse Om feeds og virksomhedsdata.

Føj elementer til eller rediger elementer i dine data

Du kan føje elementer til eller redigere elementer i dine datakilder enkeltvis i Google Ads, eller du kan uploade et regneark med ændringer.

Vejledning

Tilføj elementer i Google Ads
 1. Klik på menuen Værktøjer Google Ads | værktøjer [ikon], og vælg Virksomhedsdata under "Konfiguration".
 2. Klik på den datakilde, som du vil føje elementer til, under "Navn".
 3. Klik på plusknappen Open Create menu icon.
 4. Udfyld oplysningerne vedrørende dit nye element.
 5. Klik på Gem.
Rediger elementer i Google Ads
 1. Klik på menuen Værktøjer Google Ads | værktøjer [ikon], og vælg Virksomhedsdata under "Konfiguration".
 2. Klik på den datakilde, du vil redigere, under "Navn".
 3. Hold markøren over den værdi, som du vil redigere, og klik på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 4. Klik på Gem.
Tilføj attributter i Google Ads
 1. Klik på menuen Værktøjer Google Ads | værktøjer [ikon], og vælg Virksomhedsdata under "Konfiguration".
 2. Klik på det feed eller datasæt, hvor du vil tilføje en attribut, under "Navn".
 3. Klik på Indstillinger, og vælg "Attributter".
 4. Vælg en type, angiv et navn, og klik på Tilføj.
 5. Klik på Gem.
 6. Hvis du vil se den nye attribut, skal du redigere dine kolonner for at tilføje den.

Bemærk! De attributter, som du føjer til dine feeds til dynamiske displayannoncer, skal følge disse specifikationer. Tilpassede attributter er ikke tilgængelige.

Rediger dine data ved hjælp af et regneark

Masseredigering ved hjælp af et regneark giver dig mulighed for at opdatere flere rækker i dit datasæt eller feed samtidigt. Når du gør det, kan du vælge enten at erstatte alle rækkerne eller opdatere nogle af rækkerne. Hvis du vælger muligheden Opdater, skal du medtage kolonnen "Action" og kolonnen "Id" med specifikke oplysninger om hver enkelt funktion.

Du kan uploade ændringerne i en række forskellige filformater, herunder Google Sheets, .xlsx, .xls, .csv og .tsv. Husk! Filer af typen .csv og .tsv må maksimalt have en størrelse på 500 MB, mens grænsen for filer af typen .xlsx og .xls er 50 MB.

Erstat alle værdier ved hjælp af et regneark
 1. Opret et regneark for at opdatere dit datasæt eller feed. Du kan eksportere direkte fra Google Sheets eller uploade en fil af typen .xls, .xlsx, .csv eller .tsv.
 2. Medtag de samme kolonner som dem, der er medtaget i dit allerede oprettede datasæt eller feed. Sørg for, at der er nøjagtig overensstemmelse mellem kolonnenavnene.
 3. Klik på menuen Værktøjer Google Ads | værktøjer [ikon], og vælg Virksomhedsdata under "Konfiguration".
 4. Klik på den datakilde, der skal erstattes, under "Navn".
 5. Klik på prikmenuen 3 dot menu icon, og vælg Upload.
 6. Klik på Søg efter fil, og klik derefter på Åbn.
 7. Klik på Se eksempel eller på Anvend, hvis du allerede er klar.
Opdater bestemte rækker ved hjælp af et regneark
 1. Opret et regneark for at opdatere dit datasæt eller feed. Du kan eksportere direkte fra Google Sheets eller uploade en fil af typen .xls, .xlsx, .csv eller .tsv.
 2. Medtag kolonnen Action. Du kan definere følgende handlinger: Set, Add og Remove.
 3. Medtag kolonnen "Id".
 4. Hvis der er tale om en opdatering til annoncetilpasningsværktøjer, skal du medtage kolonnen Item ID, som Google Ads opretter, eller kolonnen Custom ID, hvis du har tilføjet denne.
 5. Hvis der er tale om en opdatering til dynamiske displayannoncer, skal du medtage kolonnen "Id" for den relevante kategori. Se specifikationer
 6. Kan du ikke se id'et for de rækker, som du vil opdatere? Rediger dine kolonner for at tilføje kolonnen "Id"
 7. Fra Delt samling i venstre navigationslinje skal du vælge Virksomhedsdata.
 8. Klik på det feed eller datasæt, som du vil masseredigere, under "Navn".
 9. Klik på prikmenuen 3 dot menu icon, og vælg Upload.
 10. Vælg Opdater. Hvis din fil indeholder elementer, der er identiske med allerede uploadede elementer, bibeholder Google Ads eventuelle effektivitetsstatistikker for de pågældende elementer.
 11. Klik på Vælg fil og derefter på Åbn.
 12. Klik på Se eksempel eller på Anvend, hvis du allerede er klar.

Bemærk!

Hvis du vil føje en ny kolonne til dit feed eller datasæt, skal du tilføje attributten i Google Ads-grænsefladen, før du uploader data til den pågældende kolonne i et regneark. Masseredigering kan kun anvendes til allerede oprettede kolonner.

Planlæg automatiske opdateringer

Du kan lade Google Ads opdatere dine virksomhedsdata for annoncetilpasning og dynamiske displayannoncer dagligt, ugentligt eller på den første dag i måneden. Sådan planlægger du automatiske opdateringer:

 1. Klik på menuen Værktøjer Google Ads | værktøjer [ikon], og vælg Virksomhedsdata under "Konfiguration". Eller vælg Virksomhedsdata under "Delt samling" til venstre.
 2. Klik på det feed eller datasæt, hvor du vil tilføje en attribut, under "Navn".
 3. Klik på Planer på menuen til venstre.
 4. Vælg dataformatet på menuen "Kilde".
 5. Link din fil ved at udfylde de obligatoriske felter:
  1. Google Drev: Klik på Vælg fil, og vælg derefter den fil, der indeholder dine virksomhedsdata. Når din fil er linket, skal du dele den med den mailadresse, som vises på skærmen, og derefter klikke på Gem. Få flere oplysninger om, hvordan du deler en fil.
  2. HTTP: Føj filens webadresse til feltet "URL", og klik derefter på Gem.
  3. HTTPS: Tilføj filens webadresse og det brugernavn og den adgangskode, der kræves for at få adgang filen, og klik derefter på Gem.
  4. FTP/SFTP: Tilføj filens webadresse og det brugernavn og den adgangskode, der kræves for at få adgang til filen, og klik derefter på Gem.
   1. Eksempel på SFTP-webadresse: sftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
   2. Eksempel på FTP-webadresse: ftp://mserver.com/path/to/my/file.csv
 6. Vælg, hvor ofte Google Ads skal opdatere dine data, i menuen "Frekvens".
 7. Klik på Gem.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false