Konfigurer sporing av dynamiske søkeannonser

Sporing av dynamiske søkeannonser fungerer omtrent på samme måte som sporing med verdisporingsparametere, men med én vesentlig forskjell: Nettadressene for landingssidene til dynamiske søkeannonser genereres dynamisk. Når du konfigurerer sporing, kan du sende potensielle kunder til en bestemt landingsside som har ekstra informasjon i nettadressen. Dette kan for eksempel være det dynamiske annonsemålet som utløste annonsen din, eller enhetstypen personen som klikket på annonsen din, brukte.

Hvis den endelige nettadressen din for eksempel er example.com, og du vil videresende besøkende til example.com?tracking=123, bør sporingsmalen for den dynamiske søkeannonsen din inneholde verdisporingsparameterne {lpurl}?tracking=123. {lpurl} erstattes med den dynamiske nettadressen for landingssiden.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer sporing for dynamiske søkeannonser (DSA-er). 

Opprett en sporingsmal

Du kan legge til en sporingsmal for de dynamiske søkeannonsene dine på konto-, kampanje-, annonsegruppe-, annonse- eller dynamisk annonsemålnivå. Husk at Google Ads bruker sporingsmalen på det mest spesifikke nivået. Hvis du for eksempel har en sporingsmal både på annonsenivå og dynamisk annonsemålnivå, brukes sporingsmalen for det dynamiske annonsemålet.

For å kunne bruke sporing i de dynamiske annonsegruppene dine må du opprette en sporingsmal. Du trenger også en verdisporingsparameter for å fylle ut landingssiden din. Verdisporingsparameteren kan gjengi adresser til landingssider i ulike formater, så du bør sjekke hvordan sporingsprogramvaren din formaterer sporingsnettadresser.

Når du har funnet det korrekte formatet, oppretter du en sporingsmal ved å bytte ut nettadressen for landingssiden i sporingsadressen fra tredjeparten med den anbefalte verdisporingsparameteren.

Eksempel på en nettadresse for landingssiden din: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

Nettadressen for landingssiden din med sporingsdetaljer Viktige funksjoner Anbefalt verdisporingsparameter Sporingsmal
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz gjør ikke om nettadressen for landingssiden til kode og avsluttes med en «tracking»-streng {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

Tredjeparts sporingsnettadresse Viktige funksjoner Anbefalt verdisporingsparameter Sporingsmal
http://tracking.com/redir.php? url=https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Denne adressen gjør om ?, =, ", #, \t, ', og [mellomrom] til kode i nettadressen for landingssiden og avsluttes med søkeord. {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones :, /, ? og = i nettadressen for landingssiden er kodet, og slutter med søkeordet {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Nettadressen for landingssiden er ikke inkludert Ingen, dette formatet støttes ikke. Ikke aktuelt


Hvis du bruker sporingsprogramvare fra en tredjepart, må du teste om den er kompatibel med de dynamiske søkeannonsene dine i Google Ads. Dynamiske søkeannonser fungerer som regel med tredjepartsprogramvare hvis du ser nettadressen for landingssiden i sporingsnettadressen i programmet.

Eksempel på sporingsnettadresse Er den kompatibel?
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Kompatibel. Du ser nettadressen for landingssiden i sporingsnettadressen.

Google Ads-sporingsmalen din blir http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}.

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Ikke kompatibel. Du ser ikke nettadressen for landingssiden i sporingsnettadressen.

Du kan ikke opprette en sporingsmal som inneholder {lpurl}

 

Hvis du ikke ser nettadressen for landingssiden i sporingsadressen fra programvaren din, er ikke programvaren kompatibel med dynamiske søkeannonser.

Med systemet vårt kontrolleres sporingsmalene og linkene til landingssidene for å bekrefte at folk som klikker på annonsen din, blir ført til siden de forventer. Google Ads bruker domenet du har oppgitt, for å generere og teste linkene dine. Hvis de endelige landingssidene dine ikke lastes inn skikkelig, kan det hende at annonsen din ikke blir godkjent.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Before you begin, you may have to add the "Tracking template" column to your table:

  1. Sign in to your AdWords account.
  2. Click on the Auto targets tab.
  3. Click Columns then select Modify columns.
  4. Expand the Attributes option and click Tracking template.
  5. Click Apply.

Set up tracking for your auto target:

  1. Click the Auto target tab.
  2. Hover over any entry in the new “Tracking template” column, and click when the pencil appears.
  3. Enter {lpurl}, a question mark, and then any ValueTrack parameters you want to use, separated by ampersands (&). For example, if you want to use the {targetid} parameter, your tracking template would be: {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Click Save.

Vær oppmerksom på følgende

Hvis sporingsmalene inneholder verdisporingsparametere som indikerer søkeordinformasjon, for eksempel {keyword}-parameteren, kommer disse parameterne til å være tomme for dynamiske søkeannonser ettersom dynamiske søkeannonser ikke bruker søkeord. For å identifisere hvilket mål som utløste annonsen, anbefaler vi at du bruker {targetID}-parameteren.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?