Nastavení měření u dynamických reklam ve vyhledávání

Měření u dynamických reklam ve vyhledávání funguje podobně jako měření s parametry ValueTrack, jen s jedním zásadním rozdílem – adresa URL vstupní stránky dynamické reklamy se generuje dynamicky. Když si měření nastavíte, můžete přesměrovávat potenciální zákazníky na konkrétní vstupní stránky, jejichž adresy URL obsahují další informace, jako například cíl dynamické reklamy, který vyvolal zobrazení reklamy, nebo jaký typ zařízení používal uživatel, který na vaši reklamu klikl.

Máte-li například cílovou URL example.com a chcete návštěvníky odesílat na example.com?tracking=123, měla by měřicí šablona dynamické reklamy ve vyhledávání obsahovat parametry ValueTrack {lpurl}?tracking=123. Parametr {lpurl} bude nahrazen dynamickou adresou vstupní stránky.

Tento článek vysvětluje, jak měření u dynamických reklam ve vyhledávání nastavit. 

Vytvoření měřicí šablony

U dynamických reklam ve vyhledávání můžete přidat měřicí šablonu na úrovni účtu, kampaně, reklamní sestavy, reklamy nebo dynamické reklamy. Služba Google Ads však vždy použije nejkonkrétnější šablonu. Máte-li například měřicí šablonu na úrovni reklamy a na úrovni cíle dynamické reklamy, bude použita šablona cíle dynamické reklamy.

Abyste mohli používat měření v dynamických reklamních sestavách, je nutné vytvořit měřicí šablonu. Také budete potřebovat parametr ValueTrack, který vkládá údaje do adresy vstupní stránky. Parametr ValueTrack může generovat adresy vstupní stránky v několika různých formátech, proto si zkontrolujte, jak váš měřicí software měřicí URL formátuje.

Jakmile budete mít správný formát, nahraďte adresu vstupní stránky v měřicí adrese URL třetí strany doporučeným parametrem ValueTrack. Tím vytvoříte měřicí šablonu.

Příklad adresy vstupní stránky: https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones

Adresa vstupní stránky s informacemi pro měření Hlavní funkce Doporučený parametr ValueTrack Měřicí šablona
https://www.googlestore.com/shop.axd/search?category=phones&device=m&tracking=xyz Nekóduje adresu URL vstupní stránky, končí řetězcem „tracking“ {lpurl} {lpurl}?device={device}&tracking=xyz

 

Měřicí adresa URL třetí strany Hlavní funkce Doporučený parametr ValueTrack Měřicí šablona
http://tracking.com/redir.php? url= https://www.googlestore.com/shop.axd/ search%3Fcategory%3Dphones Kóduje znaky ?, =, ", #, \t, ' a mezery v adrese URL vstupní stránek, končí vyhledávacím dotazem {lpurl} http://tracking.com/redir.php?url={lpurl}
http://tracking.com/redir.php? url=https%3A%2F%2F www.googlestore.com%2Fshop.axd %2Fsearch%3Fcategory%3Dphones Kóduje znaky :, /, ?, = v adrese URL vstupní stránky, končí vyhledávacím dotazem {escapedlpurl} http://tracking.com/redir.php?url={escapedlpurl}
http://tracking.com/213/73406795 Adresa URL vstupní stránky není zahrnuta Žádné, tento formát není podporován.


Pokud používáte měřící software třetí strany, budete muset otestovat, zda je kompatibilní s dynamickými reklamami ve vyhledávání v Google Ads. Zpravidla platí, že dynamické reklamy ve vyhledávání fungují se softwarem třetí strany, pokud je v měřicí adrese URL příslušného softwaru uvedena vstupní stránka.

Příklad měřicí adresy URL Kompatibilita
http://www.3rdpartytracker.com/?url=https://www.googlestore.com

Kompatibilní. Vidíte adresu URL vstupní stránky v rámci měřicí adresy URL.

Měřicí šablona Google Ads by byla http://www.3rdpartytracker.com/?url={lpurl}

http://www.3rdpartytracker.com/73406795

Nekompatibilní. Nevidíte URL vstupní stránky v rámci měřicí adresy URL.

Nelze vytvořit měřicí šablonu s parametrem {lpurl}.

 

Pokud v měřicí URL ve svém softwaru nevidíte adresu vstupní stránky, není software s reklamami DSA kompatibilní.

Náš systém zkontroluje, zda vaše měřicí šablony a odkazy na vstupní stránky zavedou uživatele klikající na reklamy na očekávané stránky. Poté Google Ads pomocí vámi uvedené domény vytvoří a vyzkouší odkazy na vaše stránky. Pokud se konečné vstupní stránky úspěšně nenačítají, může být reklama zamítnuta.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Before you begin, you may have to add the "Tracking template" column to your table:

  1. Sign in to your AdWords account.
  2. Click on the Auto targets tab.
  3. Click Columns then select Modify columns.
  4. Expand the Attributes option and click Tracking template.
  5. Click Apply.

Set up tracking for your auto target:

  1. Click the Auto target tab.
  2. Hover over any entry in the new “Tracking template” column, and click when the pencil appears.
  3. Enter {lpurl}, a question mark, and then any ValueTrack parameters you want to use, separated by ampersands (&). For example, if you want to use the {targetid} parameter, your tracking template would be: {lpurl}?targetid={targetid}
  4. Click Save.

Důležité upozornění

Obsahují-li měřicí šablony parametry ValueTrack udávající informace o klíčových slovech, například parametr {keyword}, budou tyto parametry v dynamických reklamách ve vyhledávání ponechány prázdné, protože reklamy tohoto typu klíčová slova nevyužívají. Pokud chcete zjistit, který cíl reklamu spustil, doporučujeme použít parametr {targetID}.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory