Nahrávanie údajov prostredníctvom partnerov Vlastných zoznamov zákazníkov

Niektoré tretie strany integrované do Googlu môžu pomocou rozhrania API partnera vytvárať publiká vo Vlastných zoznamoch zákazníkov priamo vo vašom účte Google Ads. Tieto typy spoločností tretích strán zahŕňajú platformy na správu údajov (DMP), služby registrácie na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a agentúry.

V tomto článku vám predstavíme výhody využitia tretej strany, ktorá vám pomôže nahrávať údaje vašich zákazníkov do služby Google Ads. Uvádzame tu tiež zoznam spoločností, ktoré za vás môžu toto nahrávanie vykonávať.

Výhody

Nahrávanie údajov prostredníctvom spoločnosti tretej strany je pre mnohých inzerentov vhodným riešením z nasledujúcich dôvodov:

 • Niektorí inzerenti nechcú vytvárať vlastnú integráciu rozhrania Google Ads API (predtým rozhrania AdWords API) či nahrávať údaje prostredníctvom rozhrania Google Ads. Namiesto toho chcú na registráciu a aktualizáciu zoznamu využiť externé služby.
 • Tieto spoločnosti nepotrebujú na nahrávanie údajov vaše poverenia pre Google Ads.
 • Zoznam môžete rozšíriť prostredníctvom ďalších informácií o zákazníkovi prvej strany, ako sú poštová adresa, telefónne číslo alebo alternatívny e‑mail. Tieto spoločnosti používajú vlastné mapy totožnosti pri hľadaní e‑mailov zodpovedajúcich telefónnym číslam a poštovým adresám vašich zákazníkov. Pred nahraním potom tieto e-maily pridajú do vášho existujúceho zoznamu e-mailov.

Dostupnosť

V súčasnosti majú oprávnenie na nahrávanie zoznamov pre funkciu Vlastné zoznamy zákazníkov nasledujúce spoločnosti, pričom ponúkajú dve rôzne úrovne služby:

Spoločnosti, ktoré môžu za vás iba nahrávať údaje:

 • Salesforce,
 • PMG,
 • Sailthru,
 • Marketo,
 • Experian Marketing Services,
 • Adobe Media Optimizer,
 • mParticle,
 • LeadsBridge.

Spoločnosti, ktoré môžu rozširovať vaše publiká vo Vlastných zoznamoch zákazníkov pomocou poštových adries a telefónnych čísel vašich zákazníkov a následne za vás nahrávať vaše údaje:

 • LiveRamp,
 • Neustar,
 • Merkle,
 • Epsilon,
 • Oracle Data Cloud,
 • Acxiom.

Obmedzenia

 • Ak chcete využiť službu nahrávania údajov, váš účet Google Ads musí byť schválený.
 • Musíte spolupracovať s treťou stranou integrovanou do Googlu.
 • Údaje nahrané do služby Google Ads je potrebné zhromažďovať v súlade s pravidlami vlastných zoznamov zákazníkov.

Majte na pamäti: Vlastné zoznamy zákazníkov sú k dispozícii v rámci Vyhľadávania Google, Gmailu, služby YouTube a obsahových reklám Google. Vlastné zoznamy zákazníkov sú dostupné pre reklamy TrueView v službe Display & Video 360.

Pokyny

Keď vyberiete spoločnosť, pomocou ktorej chcete nahrávať svoje údaje, postupujte takto:

 1. Obráťte sa na svojho zástupcu Googlu so žiadosťou o prepojenie s treťou stranou. Ak pre svoj účet nemáte žiadny kontakt, zavolajte nám na telefónne číslo podpory pre váš región.
 2. Povoľte nahrávanie svojich zoznamov do služby Google Ads. Po výbere partnera na nahrávanie údajov budete musieť udeliť e‑mailové povolenie oprávňujúce Google k tomu, aby váš partner mohol v službe Google Ads vytvárať a upravovať údaje o vašom publiku. Na dokončenie tohto kroku sa obráťte priamo na svojho zástupcu Googlu.
 3. Počkajte, kým Google nastaví prístup k údajom. Po odoslaní e‑mailového povolenia Googlu bude musieť váš zástupca Googlu synchronizovať vaše účty so systémom vášho partnera. Po odoslaní príslušných informácií môže schválenie vašich účtov trvať niekoľko dní. Keď bude všetko nastavené, váš zástupca Googlu vám pošle e-mail s upozornením.
 4. Odošlite svojmu partnerovi údaje. Po schválení a nastavení účtov môžete začať s odosielaním údajov svojmu partnerovi na nahrávanie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory