Giới thiệu về Quảng cáo và Tài khoản Google được quản lý bằng ứng dụng Family Link cho trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ

Cha mẹ có thể tạo Tài khoản Google cho trẻ em dưới 13 tuổi hoặc tuổi theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ và quản lý tài khoản đó bằng ứng dụng Family Link. Với những tài khoản này, trẻ được phép truy cập vào các sản phẩm của Google như Tìm kiếm, Maps và Gmail. Khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng tài khoản trẻ em của Family Link có thể thấy quảng cáo trên một số sản phẩm nhất định của Google và trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. 

Nhà quảng cáo không được phép nhắm mục tiêu quảng cáo để chỉ hiển thị cho trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ hoặc phân phát quảng cáo được cá nhân hóa cho trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ.  Tuy nhiên, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn có thể yêu cầu để loại trừ quảng cáo của bạn khỏi hiển thị cho người dùng đã đăng nhập dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ thông qua biểu mẫu này. Tùy chọn loại trừ này sẽ áp dụng cho quảng cáo Tìm kiếm, Hiển thị và Mua sắm của bạn trong Google Ads khi Google nhận diện một người dùng là dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ.

Lưu ý: Google sẽ không cá nhân hóa quảng cáo cho trẻ em sống ở Liên minh Châu Âu chưa đến độ tuổi đủ năng lực chấp thuận theo quy định hiện hành ở quốc gia của trẻ. Những trẻ đã được thêm tính năng giám sát vào Tài khoản Google có từ trước có thể điều chỉnh các tùy chọn cài đặt để kiểm soát quảng cáo mà trẻ nhìn thấy khi quảng cáo được cá nhân hóa đã có thể được sử dụng để phân phát cho trẻ.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc về cách quảng cáo hoạt động với Tài khoản Google được quản lý bằng ứng dụng Family Link. 
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố