Reklamy a účty Google spravované pomocou aplikácie Family Link pre deti vo veku do trinásť rokov alebo do príslušného veku platného v ich krajine na samostatnú správu účtu

Rodičia môžu vytvoriť účet Google pre deti vo veku do trinásť rokov alebo do príslušného veku platného v ich krajine a spravovať ich účet pomocou aplikácie Family Link. Tieto účty poskytujú deťom prístup k službám Googlu, ako sú Vyhľadávanie, Mapy a Gmail. Používateľom detských účtov, ktoré sú spravované pomocou aplikácie Family Link, sa v čase, keď sú prihlásení do svojho účtu, môžu v určitých službách Googlu a na weboch a v aplikáciách tretej strany zobrazovať reklamy. 

Inzerenti nesmú zacieľovať svoje reklamy tak, aby sa zobrazovali len deťom vo veku do trinásť rokov alebo do príslušného veku platného v ich krajine, ani zobrazovať reklamy prispôsobené deťom vo veku do trinásť rokov alebo do príslušného veku platného v ich krajine.  Ako inzerent však prostredníctvom tohto formulára môžete požiadať o vylúčenie zobrazovania svojich reklám prihláseným používateľom vo veku do trinásť rokov alebo do príslušného veku platného v ich krajine. Toto vylúčenie sa bude vzťahovať na vaše reklamy vo vyhľadávaní, obsahové reklamy a reklamy v Nákupoch v službe Google Ads, keď Google zistí, že ide o používateľa vo veku do trinásť rokov alebo do príslušného veku platného v jeho krajine.

Poznámka: Google nebude prispôsobovať reklamy deťom, ktoré žijú v Európskej únii, kým nedosiahnu minimálne príslušný vek platný v ich krajine. Deti, u ktorých bol dohľad pridaný do už existujúceho účtu Google, si po sprístupnení prispôsobených reklám budú môcť upraviť nastavenia, pomocou ktorých budú ovládať zobrazované reklamy.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako fungujú reklamy v prípade účtov Google spravovaných pomocou aplikácie Family Link. 
 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory